Page 7 - EQ 66.Sayısı
P. 7

Merhaba Ercan Bey... Oyunculuğunuzla, doktorluğunuzla, senar- Babamın son zamanlarında, giderek onu kaybedeceğimi iyice anlama-
     yolarınızla, Radikal’deki Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan  ya başladığım günlerin birinde nerden aklıma geldiyse benzer bir soru
     Manzaraları’nın nesir haline eş tutulan yazılarınızla... seyircinin,  sormuştum: “Baba, bunca sene yaşadın, bana hayata dair bir şeyler söy-
     okurun gönlünde çok özel bir tahtınız var. Sondan başlayalım,  le; nasıl yaşamak lazım, ne yapmalıyım?” Babam, bir süre düşündükten
     ufukta yeni oyunculuk, senaryo veya kitap pro-               sonra, içimi sızlatan bir cevap vermişti: “Gece yarısı
     jeleri var mı? Halihazırda neler yapıyor ve ne-               ıssız bir tarladan tek başıma geçip gitmiş gibiyim
     ler yapmayı planlıyorsunuz?               “          oğlum!”
                            ŞUNU ANLADIM:
     Yazıyla hemhal olmuşsanız bir kere, artık ucu açık             Beş yaşında yetim kalmış, ilkokulu ancak okuya-
     bir yolculuğa da başlamışsınız demektir. Haliha- “KİŞİNİN KENDİNE     bilmiş, çiftçi bir adamdı babam. Ben ondan daha
     zırda yeni bitirdiğimiz bir senaryonun iç huzurunu  SAYGI DUYMASINDAN   şanslıydım. Babam öldüğünde 50 yaşımı geçmiş-
     yaşıyorum. Mahmut Fazıl Coşkun’la (Yozgat Blu- DAHA KIYMETLİ HİÇ     tim. Birçok okulda okudum ve birçok şehirde ya-
     es ve Uzak İhtimal filmlerinin yönetmeni) birlikte             şadım. Sokaklarda da yattım, en lüks yataklarda da.
     onun üçüncü filminin senaryosunu yazdık, bitirdik.  BİR ŞEY YOKMUŞ!”    Yoksulluğu da, zenginliği de bilirim. Şunu anladım
     Bu sene en fazla vaktimi bu senaryo aldı. Bir başka  KENDİME SAYGI     diyebilirim: “Kişinin kendine saygı duymasından
     senaryo çalışması da yurtdışında yaşayan ve yönet- DUYACAğIM İŞLERİ    daha kıymetli hiç bir şey yokmuş!” Kendime saygı
     menlik yapan Ufuk Emiroğlu (Babam Devrim ve Ben               duyacağım işleri çoğaltmaya çalışıyorum ve “vic-
     isimli ödüllü bir belgeseli var) için başladığım ve  ÇOğALTMAYA      dan” denen şey gece başımızı koyduğumuz yas-
     epeyce mesafe aldığım bir hikâye. Birgün Pazar için  ÇALIŞIYORUM.     tıksa eğer, onun daha da yumuşak olmasına gayret
     her hafta düzenli olarak yazmaya çalıştım ve hâlâ     “        ediyorum...
                                                                5 SÖYLEŞİ

     devam ediyorum. Zeki Demirkubuz’un yeni bitirdiği filminde kısa bir rol- Oyunculuk bir çocukluk hayaliniz miydi yoksa hayat içinde ken-
     de oynadım. Bitmek üzere olan bir novella var, çok geçmez, yayımlanır.  diliğinden mi gelişti? Çocukken geleceğinizi nasıl hayal ederdiniz?
     Hemen arkasından Peri Gazozu tadında bir başka kitap sırada... Böyle!..
                                  Çocukken kendimi hep bir Robinson Crusoe gibi hayal ederdim. Bir
     Yüreğe işleyen yazılarınızdan Avanos’ta geçen çocukluğunuz,  gemi kazasında ıssız bir adaya düşmüşüm ve orada hayatı yeni baş-
     SBF’ye girişiniz, Ege Tıp Fakültesi’ne geçişiniz, siyasal geçmişiniz  tan kuruyorum sanki. Ağaç dallarından ev, yapraklarından yatak. Adada
     ya da Poyraz’ın doğumu gibi Ercan Kesal’ı Ercan Kesal yapan bir- yaşayan hayvanlardan yaptığım bir sürü. Keçiler, koyunlar, onların sütü
     çok anıya aşinayız. Siz özel olarak belirtmeseniz de hastanenizde  ve envai çeşit peynirler. Ormandan topladığım meyveler. Bozkırda, kü-
     ihtiyacı olanlara bilabedel verilen hizmetleri de biliyoruz. Hayat  çük bir kasabada, onca yoksulluğun ve çaresizliğin ortasında büyüme-
     hikâyenizi bir kez daha sizden bir özet olarak dinlesek?  ye çalışırken keşfettiğim bir numaraydı bu. El ayak çekilir, herkes kendi
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12