Page 3 - EQ 66.Sayısı
P. 3

“ŞİMDİ VE BURADA”


       Yoğun bir yılın ortasındayız ve biraz durup nefes almak için en  Gereğinden fazla özlersek dünü ve de hak ettiğinden fazla
       uygun zaman, içinde bulunduğumuz yaz ayları...     düşünürsek yarını hiç hak etmediğimiz kadar kötü yaşarız bugünü!
                                                                1 1
       Dergimizin bu sayısında gerek yurtiçi gerekse yurtdışı devam eden  Bugünümüzü çalan iki hırsız varmış; birincisi geçmişe duyduğumuz
       projelerimizdeki gelişmeler ile bu yaz için önerdiğimiz gezilecek,  pişmanlık, ikincisi geleceğe ilişkin kaygılarımız.
       görülecek yerler yanında kendi kendimize terapi yapmanın yollarını
       gösteren bir teknik “şimdi ve burada” konusunu işliyor; okumanızı  Bugün bir daha olamayacağınız kadar gençsiniz, en azından onun
       ve de uygulamanızı tavsiye ediyoruz.          hatırı için bugünü iyi kullanalım ve de unutmayalım ki bugün geri
                                  kalan yaşamımızın ilk günüdür.
       Özetle konu; yoğun tempo içinde, bulunduğumuz zaman ile
       bağlantımızı kesiyoruz ve kısaca kendimizi unutuyoruz. Bu teknik  Bu özlü sözlerden sonra kendi kendimize terapiye başlıyor ve hiç
       “Farkındalık” başlığı altında, dikkatimizi şimdiki zamana yöneltmeyi unutmuyoruz “Bugün” çok kıymetli ”Şimdi ve Burada”.
       ve anı yargılamadan kabul etmemizi böylece de üzerimizdeki                             SUNUŞ
       ruhsal ve bedensel sıkıntılardan kurtulmayı hedefliyor… Ant Yapı ekibi olarak bizler de bu felsefeye uyarak Bugün’ümüze
                                  odaklanıyor ve güzel işler gerçekleştirmeye devam ediyoruz…
       Goethe’nin “Hiçbir şey bugünden daha değerli değildir” sözünde
                                                                 XXXXXXXXXX
       bahsettiği gibi hayatın bir yarış değil her saniyesinin tadı çıkarılması  Fark etmeyi unutmayacağınız en güzel Bugün’lerin sizlerin olması
       gereken bir yolculuk olduğunu akıldan çıkarmamalıyız… dileklerimizle…

       Dün düşten ibaretti, yarınsa yalnızca bir hayal, bugünü iyi yaşamak
       dünü tatlı bir düş, yarını ise umut dolu kılar, o yüzden bugüne iyi              Mehmet Okay
       bakalım felsefesini hiçbir zaman unutmayalım.                       mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8