Page 6 - EQ 65.Sayısı
P. 6

“SPOR SEVGİSİ                  BABADAN GEÇER!”         Sporun çeşitli dallarında, hayatın içinden yenilikçi yazılarıyla tanıdığımız yılların spor yazarı Yiğiter Uluğ, halen
        BJK Basketbol Direktörü. Uluğ ile Babalar Günü vesilesiyle babaların hem kız hem erkek çocuklara vereceği spor
           sevgisinden sporun insan yaşamındaki geliştirici rolüne uzanan geniş bir yelpazede sohbet ederken
                      Türk basınının 1980’li, 1990’lu yıllarını da yad ettik.
     Yiğiter Uluğ, birkaç kuşağı etkilemiş bir spor yazarı. Hem basındaki ya- çıkan bir başka yazı var. Maalesef babamla yoğun bir ilişkim olmadı.
     zıları hem TV programları hem de spor yazılarını topladığı Hatice’ye  13 yaşımda yatılı okula gittim, annemle babam ayrıldı. Dünya artık
     Mektuplar adlı kitabıyla 1980’li yılların ikinci yarısından bu yana sporu  eskisi gibi değildi. Babamla kurulamamış bir ilişkinin kırıntıları belki
     yalnızca futbol olarak gören anlayışa karşılık özellikle basketbol olmak  bu yazılar. Damardan bir spor sevgisi verdi bana… Birçok erkek çocuk-
     üzere çeşitli spor dallarını sevdiren yazılarıyla tanınıyor. Diş hekimliği ve  ta olduğu gibi ilk topumu aldı, ilk maça götürdü. Topumla oynarken
     sosyoloji okuyan Uluğ’un çok okunur bir yazar olması, okurlarında spor  sehpaya çarpıp vazoyu düşürdüğümde beni annemden o korudu. Eski
     sevgisinin yanı sıra spora ve dünyaya bakışına sporla birlikte yaşamın  bir sporcuydu o. Bursaspor’un ilk kurucularından. Doğal olarak Bur-
     diğer alanlarına da yansıyan farklı bir boyut kazandırmasında yatıyor. sasporluydu. Ben de çocukluğumda Bursasporluydum. Babam içinde
                                  yaşadığı için onunki taraftarlıktan çok fazlasıydı. Ben ise gerçek an-
     2014-2015 sezonunda BJK Basketbol Direktörlüğü görevini üstlenme- lamda bir taraftar olamadım, sporda dönenleri gördükçe, taraftarlık
     sinden bu yana yazılarına ara veren Yiğiter Uluğ’un üzerinde en çok  adına yapılanlara şahit oldukça içimde kuvvetli, sağlam bir yer tu-
     konuşulan yazısı babasının kendisine aktardığı spor sevgisi üzerine  tamadı. Ama şuna inanıyorum ki her erkek çocuğu elinden tutarak
     olanı. Babalar Günü vesilesiyle kendisiyle görüşme talebimizi, yoğun  maça götüren bir baba figürü, bir ağbi, amca var. Tanıl Bora bir yazı-
                  programı arasında büyük bir incelik  sında, “çocuğu maça götürmek sevaptır”, demişti.
                  göstererek kabul eden yazarla, BJK
  4                Tesisleri’nde görüşüyoruz.   “Ya kızlar”, diye soruyoruz. “Onlarda durum farklı mı?” Buradan derin
                                  bir konuya geçiyoruz. “Kuşaklar farklılaşıyor. Artık kızlar da babalarıyla
                  Öncelikle, babasının kendisine  maça gidiyor. Kadın spor yazarları da var. Ama spor sevgisinin dışında
                   geçirdiği spor sevgisinden ve bu  irrasyonel bir taraftarlık kadınlarda daha az görülüyor. Kadınlar ger-
                   konuda basında ve kitabında ya- çeğin tam içinde çünkü. Ne diyeyim, onlar reel sektörde iş yapıyor.
                   yımlanmış yazılarından söz edi- Yarın hangi yemek olacak, sökükleri kim dikecek, çocuk nasıl okula
                   yoruz: “Babamdan başlarsak…  yetişecek, vb… Bunları düşünüyor o, yani hayatı. Kadınlara büyük hak-
                   Aslında babamı konu alan çok  sızlık yapıyoruz, hayatı paylaşmıyoruz, kendi yarattığımız konfor alan-
                   fazla yazı yok. Kitabımın açılış  larında durmaktan vazgeçmiyoruz. Bir de mümkünse kariyer yapma-
                    yazısı var, 1997’de Gazete Pa- larını bekliyoruz üstelik! Kendinden geçmiş taraftarlık, bir oyun. Onlar
                    zar’da yayımlanmış bir yazım  oyuna katılmıyorlar. Oyun eğlenceli, getirdiği pozitif ruh halleri çok
                    ve 2010’da Bursaspor’un şam- güzel, dünyanın acılarından küçük kaçışlara olanak veriyor. Ama… Belki
                    piyonluğu vesilesiyle Sabah’ta  de kederle tanımlanan bir kültür olduğumuz için taraftarı olduğumuz
                                  takım kaybedince kederimiz büyük ve yıkıcı oluyor. Bakın Barselona
                                  Bayern Munich maçına. Bayern Munich ilk maçta Barcelona’ya 3-0
                                  yenildi, ikincisinde 3-2 yenmesine rağmen elendi. Bu kadar çok kazan-
                                  mış bir kulübün taraftarları yenilgiyi büyük bir sükûnetle karşıladılar.
                                  Kazanmayı bildiğin kadar kaybetmeyi de bileceksin. Spor bizi kâmil
                                  insana dönüştürecekse, ki ben öyle olduğuna inanıyorum, o zaman
                                  kaybetmeyi bilmek gerekir. En kibirli, en güçlü, en zengin gördüğümüz
                                  kulüpler, kültürler bile bunu biliyor. Türkiye’de ise kaybedilince ortalık
                                  birbirine giriyor. Hiddet, şiddet gündeme geliyor. Ben taraftarlığın ir-
                                  rasyonelliğinden çoktan uzaklaştım, ne yazıyorsam, tarafsız yazıyorum.
                                  Şimdi üstlendiğim görev tarafsızlığıma gölge düşüreceği için ise yaz-
                                  mayı bıraktım…”

                                  “Yazmamanız büyük kayıp olur. O konuya tekrar döneriz. Bu arada,
                                  sporun insani mütekâmiliyete eriştireceğine mi inanıyorsunuz?” diye
                                  soruyoruz: “Yıllarca basketbol oynadım, lisanslı olarak. İTÜ genç takı-
                                  mında, 2. ligdeki Ortaköy’de… O zaman fark etmiyorsunuz, yıllar geç-
                                  tikçe anlıyorsunuz, sporun disiplini, heyecanı, insanı geliştiriyor, insan
                                  olarak… Sonra anlıyorsunuz.”

                                  “Spor yazılarına nasıl başladınız?” diye sürdürüyoruz konuşmayı: “Bo-
                                  ğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okuyordum, basketbol da
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11