Page 8 - EQ 64.Sayısı
P. 8

Anthill Kat 54’e sıklıkla geliyor musunuz?

     Çok sık gelemiyorum. Ama fırsat buldukça çıkıp manzarayı seyretmeyi,
     düşünmeyi, günün, haftanın yorgunluğunu atmayı seviyorum. Kent gü-
     rültüsünden uzak, sakin bir yer olması hoşuma gidiyor.

     Buraya gelmenizde önemli olan etkenler hangileri? Manzara, ula-
     şım kolaylığı, servis kalitesi?
     Beni en çok etkileyen manzarası oldu. Ankara’da uzun yıllar yaşamış biri
     olarak, sessiz ve sakin bir ortamda, gökyüzünü, Boğaz’ı ve Haliç’i seyret-
     mekten keyif alıyorum. Tercihimde en önemli etken bu özellikleri oldu
     diyebilirim. Ayrıca, kent merkezinde oluşu, gazeteye yakınlığı ve ulaşım
     kolaylığı da en önemli avantajları. Keza çok nazik ve ilgili bir yönetim
     ve personel kadrosunun bulunması, hizmetlerin güleryüzle ve anlayışla
     veriliyor olması da hemen sayabileceğim artılarından.
  6  Anthill bünyesinde rezidans ve otelin birleşmesi konsepti hakkın-
     da neler düşünüyorsunuz? 21. yüzyılda böyle bir ihtiyaç ve buna
     cevap veren bir çözüm sizce neden ortaya çıktı?
     Böyle bir birleşim yaşamı renklendiriyor. Değişik kültürden insanlarla
     bir arada yaşamak, yeni insanlar ve değerler öğrenmek güzel. Otelin
     bulunması ayrıca sürekli bir değişim, hareketlilik yaşanmasını sağlıyor.
     Değişik mesleklerden insanlarla karşılaşmak, onlarla sohbet etmek, farklı
     konularda düşünmek de yoğun iş ortamından sonra insana iyi geliyor.


     Türkiye ve özellikle İstanbul’daki markalı projeler çerçevesinde
     konut ihtiyacı, barınma alışkanlıkları, insanların doğaya dönüş ar-
     zusu konusunda yaşanan sürece dair düşünceleriniz neler?


     Kent yaşamı tek kelimeyle insanı doğadan uzaklaştıran, doğaya yabancı-
     laştıran bir yaşam tarzı. Nitekim büyük kent insanlarının hafta sonlarında
     kıra, bayıra, ormana, denize, göle, nehire, dereye ulaşmaya çalışmaları
     da bu yabancılaşmanın yarattığı özlemi ifade ediyor. Son yıllarda inşa
     edilen siteler, salt konut ihtiyacını değil, doğa ihtiyacını da karşılamaya
     yönelik biçimde projelendiriliyor. Bu tür yerleşim alanlarında, yürüyüş
     yolları, spor merkezleri, parklar, çocuk oyun parkları, ağaçlandırılmış kı-
     sımlar, yeşil balkonlar bulunması bu özlemi gidermeye yönelik sosyal
     yaşam alanları olarak tercih nedeni oluyor.
     Ant Yapı binalarını tanıyor musunuz? Tanıdığınız kadarıyla neler
     düşünüyorsunuz?

     İnşaat halindeki projelerle de ilgilenmiş ve gezmiştim. Özetlemeye ça-
     lıştığım bütün özellikler bu projelerde mevcut. Barınma ihtiyacının çok
     ötesinde sosyal yaşam alanı konseptiyle hazırlanmış projeler olmasını
     takdir ediyorum. Yerleşkelerin insanın kültürel ihtiyaçlarını da dikkate
     alınarak düzenlenmiş olması, kent yaşamanın ağır yükünü hafifleten, ya-
     şama sevincini artıran bir etki yaratıyor.


     Değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler…
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13