Page 7 - EQ 64.Sayısı
P. 7

5

     Sizi ve çok başarılı kariyer öykünüzü hepimiz biliyoruz, ama bir  isteyen gençler için güzel bir meslektir. Okumayı, yazmayı, öğrenmeyi,
     de sizi sizin sözlerinizle dinlemek isteriz. Fikret Bila kimdir? Hangi  araştırmayı sevenler için iki meslek vardır; biri gazetecilik, diğeri öğretim
     yollardan geçmiş, hangi okullarda okumuş, iş hayatına nasıl ve ne  üyeliği. Gazetecilik, öğretim üyeliğine göre daha heyecanlı, daha macera
     zaman başlamıştır?                     dolu bir meslektir. Gazetecilik 24 saat devam eden çok canlı bir uğraştır;
                                  bir süreden sonra yaşam biçimine dönüşür. Manevi hazzı yüksektir. Her
     Çok teşekkür ederim, iltifat ediyorsunuz. Ben 1958 yılında Zonguldak’ta  gün yeniden ve yeni bir şey üretmek heyecan verir.
     doğdum. Bir işçi ailesinin altı çocuğundan biriyim. Zonguldak Üzül-
     mez İlkokulu ve Ortaokulu’ndan sonra Mehmet Çelikel Lisesi’ni bitirdim.  Başarılı bir kariyerin sırları neler?
     Ankara’ya üniversite için geldim. Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bi-                      ANT YAPI DOSTU
     tirdim. 1986 yılında aynı üniversiteden mali-ekonomi alanında doktora  Gazetecilik için konuşabilirim. Başarılı bir gazeteci olmanın ilk koşulu
     derecesi aldım. Çelikel Lisesi’nde okul gazetesini çıkaran ekipteydim.  hangi şart altında olursa olsun bu mesleği çok severek yapmaktır. Ga-
     Ulusal gazetelere okur mektubu olarak yazılar gönderirdim. Bazıları ya- zetecilik bir işim olsun, geçineyim, para kazanayım diye yapılacak bir
     yımlanırdı. Rahmetli ağabeyim Hikmet Bila da Zonguldak’ın yerel gaze- meslek değildir. Gazeteciliği her an yaşamak gerekir. Bu meslekte başarılı
     telerinde yazardı. Sonra Ankara Rüzgarlı Sokak’ta gazeteciliğe başlamış- olmak öncelikle bitmeyen bir çalışma isteğine, güçlü bir öğrenme me-
     tı. Onun da teşvik etmesiyle ben de üniversite öğrencisiyken Ankara’da  rakına, olayların nedenini ve sonuçlarını irdelemeye, araştırma çabasına
     Yankı Dergisi’nde gazeteciliğe stajyer olarak başladım. 1977-l980 yılları  sahip olmayı gerektirir. Yılmadan, bıkmadan okumak, öğrenmek meslek-
     arasında öğrenci olarak gazetecilik yaptım. Üniversiteyi bitirince 1980  teki başarı etkenlerinin başında gelen özelliklerdendir.
     yılında Sayıştay sınavlarına girdim ve beş yıl süreyle Sayıştay denetçisi
     olarak görev yaptım. Sayıştay Daireler Kurulu Raportörlüğü’nde görev-
     liyken 1986 yılında istifa ederek, yeni çıkmakta olan Nokta Dergisi’ne
     geçerek yeniden gazetecilik mesleğine döndüm. 1987 yılının başında da
     Milliyet Ankara Bürosu’nda göreve başladım. 1993-1995 arasında Mil-         “
     liyet Ankara Bürosu İstihbarat Şefi ve 1993-2103 yılları arasında da An-
     kara temsilcisi ve köşe yazarı olarak görev yaptım. 2013 yılında Milliyet  GAZETECİLİK 24 SAAT DEVAM EDEN ÇOK
     Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendim. Halen bu görevi sürdü- CANLI BİR UğRAŞTIR; BİR SÜREDEN
     rüyorum. Siyaset alanında yayımlanmış dört kitabım bulunuyor. Yaşam  SONRA YAŞAM BİÇİMİNE DöNÜŞÜR.
     öyküm kısaca böyle.
                                    MANEVİ HAZZI YÜKSEKTİR. HER GÜN
     Genç EQ okurlarımıza gazeteciliği tavsiye eder misiniz?     YENİDEN VE YENİ BİR ŞEY ÜRETMEK
                                           HEYECAN VERİR.
     Gençlere gazeteciliği tavsiye ederim. Özellikle okuma, araştırma, öğren-
     me, öğretme isteği olan gençler için ideal mesleklerden biri gazeteci-         “
     liktir. Olayların içinde olmayı seven, ülkeyi, toplumu, dünyayı tanımak
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12