Page 3 - EQ 64.Sayısı
P. 3

EN İYİ OLMAK ADINA…


       Sınıfın en zeki fakat kıskanç öğrencilerinden biri her fırsatta  Biz ise ekip olarak her zaman olduğu gibi hem yurtiçinde hem de
       arkadaşlarını aşağılayıp bozarak kavga çıkarmaktaymış... Bu durumu  yurtdışında müthiş bir rekabet ortamında daha iyisini yapmak
       fark eden öğretmeni neden böyle davrandığını sorduğunda ise; adına bilgimiz, tecrübemiz yeterli demeden daha iyi nasıl  1
       “Kimsenin beni geçmesine tahammül edemiyorum fark edilmek ve  yapabiliriz diye araştırıp, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz…
       en iyi ben olmak istiyorum” diye bir cevap almış.
                                  Bunun karşılığını, hem aldığımız ödüller ile, ki bu sene de
       Bunun üzerine öğretmeni tebeşir ile yere 20 cm uzunluğunda bir  Müteahhitler Şampiyon Ligi dediğimiz ENR listesinde Türkiye’de 7.
       çizgi çekmiş ve öğrencisinden bu çizgiyi kısaltmasını talep etmiş!  dünyada 107. sırada yer alarak, hem de sizlerden gördüğümüz
       Öğrenci de çizgiyi parçalara bölerek ya da başından sonundan  güzel ilgi ile başlamış projelerimizi tamamlarken yeni projelere de
       silerek kısaltacağını söylese de öğretmeni cevapları kabul etmemiş.  başlama cesareti bularak alıyoruz.
       Daha iyi ve doğru yol olabileceğini söyleyerek, o çizginin yanına
       30 cm uzunluğunda yeni bir çizgi çizmiş ve öğrencisine “nasıl oldu  Haziran ayında teslim edeceğimiz Antteras Konut projesi ile Ekim
       birinci çizgi kısaldı mı” diye sormuş… Öğrencisi de utanarak sıkılarak  ayı sonunda teslim edilecek Antasya Residence projemiz yanında,  SUNUŞ
       eski çizginin daha kısa olduğunu kabul etmiş!     sonunda izinleri alınan Antplato Ofis projesinin hem inşaatına hem
                                  de satışlarına başladığımızı müjdeleriz…
       Öğretmen de öğrencisine hiç unutmaması gereken şu öğüdü
       verdi…                         Bu arada gelen talepler doğrultusunda yurtdışında olduğu gibi
       “Yeteneğini ve bilgini artırarak kendi çizgini uzatman, rakibinin  yurtiçinde de bir takım taahhüt işleri alarak Türkiye Finans Genel
       çizgisini bozmaktan her zaman daha iyidir böylece diğerlerine göre  Müdürlüğü inşaatı yanında İş G.Y.O. Manzara Adalar projelerinin
       farklılık yaratıp en iyi olma yolunda ilerlersin”   yapım işlerini üstlendik…

       Bu sıralar sektörümüzde birçok firma birçok proje ile rekabet  Kimseyi karalamadan, çizgimizi bozmadan ve daha da uzatmayı
       halinde iken bu hikâye aklımıza geldi paylaşalım istedik, ki maalesef  hedefleyerek, yolumuza devam ederken, güveninize layık olmaya
       bir kısım firma daha iyisini yapmak yerine diğerlerini karalayarak en  çalışıyoruz.
       iyisi olmaya çalışmakta!

                                                      Mehmet Okay
                                                    mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8