Page 6 - EQ 63.Sayısı
P. 6

YEDİKÇE ZAYIFLA:     BANU KAZANÇ

     Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, yoğun bir
     çalışmayla edindiği bilgiler, 18 yıllık deneyimi ve pozitif ve
     disiplinli kişiliğiyle diyet yaparken mükemmel sonuçlar
     almanızı sağlıyor. Banu Hanım, bizimle sağlıklı beslenme ve
     diyet konusundaki fikirlerini ve önerilerini paylaştı.
     Valikonağı Caddesi’nde, daha girer girmez sizi ferah ve huzurlu ortamıyla
     karşılayan bir ofisle rahatlayarak, beslenme konusunda yeni bir bakış açı-
     sına ve uygulamalara karşı muhtemelen geliştirdiğiniz “yapamayacağım”
     duygusunu, endişelerinizi biraz azaltıyorsunuz. (Belki bu benim kişisel
     endişelerim, ama sorularıma yanıt verirken Banu Kazanç bunun büyük
     çoğunluk için geçerli olduğunu belirtti.) Ardından, Banu Hanım’ın güler-
     yüzlü yakınlığı ve mesleğine tutkuyla bağlılığıyla, sağlıklı beslenme ve in-
     celme konusunda her şeyi başaracağınıza ve zorlanmadan disipline gire-
     ceğinize kuvvetle inanıyor, kolayca önerileri uygulamaya başlıyorsunuz.
     Kazanç, sağlıklı beslenme ve ince kalma konusunda edindiği deneyimler
     ve bilgilerle okurlarımız için altın değerinde öneriler aktarıyor: ceklere karşı, adeta kriz şeklinde tanımlanan yeme isteği oluşur. Çok sık
  4
                                  olmamak kaydıyla, “yasak” diye nitelenen yiyeceklerden de küçük porsi-
     Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Diyetisyen olmaya nasıl karar  yonlarda tüketebilirsiniz. Kendinizi aşırı kısıtlamamalı ve vücudunuzu,
     verdiniz?                         tüketmeyi sevdiğiniz bu gıdalardan yoksun bırakmamalısınız.
     Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden 1996 yılında
     mezun oldum. Hemen her kesimden ve yaş grubundan kişilere sağlıklı  Kişiler, en çok atıştırdıklarında kilo alırlar. Stresli olmak ve çok aç olmak,
     beslenme konusunda danışmanlık yapıyorum. Danışanlarıma bugüne  bu tür tüketimi arttırır. Porsiyonlara ve atıştırdıklarınıza dikkat edin. Evde-
     kadar edindiğim deneyimleri aktararak, sağlıklı beslenme konusunda bi- ki tabaklarınızın boyutunu değiştirmek, küçültmek de beslenmenizde
     linçlenmeleri, bunu bir hayat tarzı olarak benimsemeleri ve bu bilgileri  daha az kalori almanıza yardım edebilir.
     yaşantılarında uygulamalarında yardımcı oluyorum. En önem verdiğim
     konuyu ise danışanlarıma verdikleri kiloları nasıl geri almayacaklarını öğ- Hep aynı yiyecekleri tüketirseniz; bu, diyeti angarya olarak algılamanıza
     retmek ve optimal kiloyu korumalarını sağlamak olarak tanımlayabilirim.  neden olur. Sevdiğiniz yiyecekler ise öncelikli olmalı, diyetiniz çeşitlilik
     Diyetisyen olmaya çok sevdiğim bir lise öğretmenimin teşvikiyle yönel- içermeli, sizi bıktırmamalıdır. İşin diğer boyutu ise hep aynı listeyi uygu-
     dim. O yaşlardaki ya da o yıllara ait her çocuk gibi bilinçli bir tercih yapa- layarak kilo veremeyeceğiniz gerçeğidir. Beslenme planınızı üç ana öğün
     bilecek durumda değildim, şimdi gençler meslek seçimi konusunda daha  ve üç ara öğünden oluşturabilirsiniz. Amaç, sık ama az yemek olmalıdır.
     bilinçli diye düşünüyorum. Aslında çok doğru bir yönlendirme sayesinde  Ara öğün sayısını sizin tercihleriniz oluşturacaktır, yine de öğünler arasın-
     benim kişiliğime uygun bir meslek seçtiğimi söyleyebilirim. Çocuklu- da üç saatlik bir süre olması sindirim açısından sizi rahatlatır. Sakın öğün
     ğumda öyle yemeye çok düşkün olduğumu söyleyemeyeceğim. Bizim  atlama yanlışına düşmeyin.
     mesleğimizde kontrol ve disiplin çok önemlidir. Motivasyonunu yüksek
     ve sürekli tutmak gerekir. Her hafta bir diyetisyenin kontrolünde olmak,  Beslenme konusunda “yiyerek zayıflatma” yaklaşımına ulaşma
     kilo vermeyi kolaylaştırır. Benim de oldukça obsesif olarak tanımlayabile- süreciniz nasıl gelişti? Bu felsefeyi son haliyle geliştirmeden önce
     ceğim bir yapım var, kontrol etmeyi seviyorum. Danışanlarımı çok sıkı bir  hangi aşamalardan geçtiniz? Hangi disiplinlerden yaralandınız?
     şekilde takip etmeye çalışırım, sanırım kişilere kilo verdirmeyi bu şekilde  Psikolojik, biyolojik, sosyolojik hangi boyutları hesaba kattınız?
     beceriyorum. Danışanlarımız her hafta yeni listeleri uygulamayı ve azalan  Vücudumuzu mükemmel bir makine olarak düşünürsek beyindeki hipo-
     kilolarını koruyarak diyetini uzun vadeli olarak sürdürmeyi başarıyor.  talamus bölgesinden salgılanan bir takım hormonlar, kilo vermeyi yöne-
                                  ten kontrol panelleridir. Kilolarımızda genetik şifremizin de etkilidir ve bu
     “Yiyerek zayıflama” anlayışını ayrıntılı olarak anlatabilir misiniz? kodların hepsi henüz çözülmemiştir. Beslenme alışkanlıkları da aileden
     “Diyet” denince, çoğu insanda kızartmadan, makarnadan, tatlıdan kesin- geçen davranış biçimleridir. Fazla olan kiloları vermek için daha az kalori
     likle uzak durmak, bunları hiç yiyememek düşüncesi oluşuyor. Vücudun  alıp, fiziksel aktiviteyi artırmak tek başına işe yaramaz. Metabolizmayı et-
     algıladığı yoksunluk ve kıtlık sendromu, diyetinizi bırakmanızın nedeni  kileyen öylesine çok parametre vardır ki diyet bu haliyle çok bilinmeyen-
     oluyor halbuki. “Diyette olmak” demek, kendinizi sıkıntıya sokmak değil- li bir denklemi çağrıştırır. Sık sık başlanıp yarıda kalan diyetler ise meta-
     dir. Zayıflamak, kilo vermek; kendinizi zora koşmak değildir. Bunu keyifli  bolizmayı altüst eder. Kilo almanın tek sorumlusu her zaman yedikleriniz
     hale getirmelisiniz. Diyetiniz için yiyecekler hazırlamak, listenizdeki yiye- değildir. O nedenle kilo verme programına başlarken öncelikle niçin kilo
     cekleri almak, sağlıklı yemek tarifleri öğrenmek, organik ürünlerin satıldı- aldım sorusunun cevabını bulmanız gerekir. Hedefinizi belirlemek için
     ğı yerleri araştırmak yaşamınıza renk katacaktır. Diyette bazı yiyecekleri  yağların vücudunuzun hangi bölgelerinde olduğunu ve kaç kilo verme-
     elimine edemezsiniz. “Yasak besin” olmaz; yoksa yasakladığınız bu yiye- miz gerektiğini saptayarak, beslenme planınızı oluşturmalısınız. Yaşam
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11