Page 3 - EQ 63.Sayısı
P. 3

YAPICI OLMAK…


       Ant Yapı ekibi olarak 2015 yılına da hızlı bir giriş yaptık çünkü  Öğrenci, birkaç gün sonra resme bakmaya gitmiş. Resmin
       önümüzde Haziran ayı sonunda teslim edilmesi gereken  çarpılar içinde olduğunu görmüş. Üzüntüyle ustasının yanına
       ANTTERAS projesi ile Ekim ayı sonunda teslim edilmesi  dönmüş. Usta ressam, üzülmeden yeniden resme devam    1
       gereken ANTASYA projesi var, bu arada her iki projemizin de  etmesini tavsiye etmiş.
       örnek daireleri tamamlandı ve çok beğenildi, ziyaret etmeyen
       dostlarımıza hatırlatırız…               Öğrenci resmi yeniden yapmış. Usta, yine resmi şehrin en
                                  kalabalık meydanına bırakmasını istemiş.
       Ayrıca Şubat ayında başlamamız gereken ANTPLATO ofis
       projesi yanında bu yıl içinde yeni geliştirmeyi planladığımız  Fakat bu kez yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde boya ile
       birkaç proje var; tabii ki yurt dışında devam eden birçok proje  birkaç fırça koymasını söylemiş.
       ile beraber…
                                  Yanına da, insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica
       Bugüne kadar bu projeleri gerçekleştiren yetenekli ve çalışkan  eden bir yazı bırakmasını önermiş. Öğrenci denileni yapmış.  SUNUŞ
       Ant Yapı ekibi hem yurtiçinde hem de yurt dışında birçok rakip  Birkaç gün sonra bakmış ki, resmine hiç dokunulmamış.
       ile mücadele ederken en kaliteli işi, en uygun fiyata ve de en  Sevinçle ustasına koşmuş.
       kısa sürede gerçekleştirmek adına çalışmakta…
                                  Usta ressam şöyle demiş:
       Yoğun ve hızlı geçen bu süreçte doğal olarak bir takım hatalar
       doğmakta, ancak her zaman olduğu gibi tüm projelerimizin  “İlkinde, insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir
       devamlı arkasında durarak, hatalarımızı da telafi etmeye  eleştiri sağanağı ile karşılaşılabileceğini gördün. Hayatında
       çalışmaktayız ki Ant Yapı Dostları olarak sizler de bizi her  resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı.
       zaman anlayışla karşılayarak teşvik ettiniz; biz de aynı
       heyecanla üretmeye devam ettik ve de devam edeceğiz…  İkincisinde, onlardan müspet, yapıcı, olumlu olmalarını istedin.
                                  Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu
       Yeri gelmişken de konu ile ilgili güzel bir hikâyeyi sizlerle  düzeltmeye cesaret edemedi.”
       paylaşmak istiyoruz;
                                  Bu güzel hikâye vesilesi ile Ant Yapı ekibi olarak bizi biz yapan
       Usta bir ressamın öğrencisi eğitimini tamamlamış. Büyük usta,  değerlerden ödün vermeden üretmeye devam ederken, her
       öğrencisini uğurlamış. Çırağına “Yaptığın son resmi, şehrin en  zaman olduğu gibi bizleri cesaretlendiren, devamlı destekleyen,
       kalabalık meydanına koyar mısın?” demiş.        hatalarımızı hoş gören ve arkamızda duran tüm “Ant Yapı
                                  Dostları”na tekrar teşekkür ediyor, sizlerin de her zaman
       “Resmin yanına bir de kırmızı kalem bırak. İnsanlara, resmin  emeklerinizin karşılığını veren yapıcı, pozitif insanlarla
       beğenmedikleri yerlerine bir çarpı koymalarını rica eden bir  karşılaşmanızı diliyoruz…
       yazı iliştirmeyi de unutma” diye ilave etmiş.
                                                      Mehmet Okay
                                                   mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8