Page 11 - EQ 63.Sayısı
P. 11

Türkmenistan’daki
     Kapsamlı Projeleriyle
     Ant Çevre

     Ant Çevre Türkmen çözüm ortağı ile birlikte
     Mary Vilayeti, Bayramaly ve Garakum
     şehirlerinin kanalizasyon sularının arıtılması
     amacıyla her biri 10.000 m3/gün kapasiteli iki
     adet “Koku Giderimli Kompakt Evsel Atıksu
     Biyolojik Arıtma” tesisini geçtiğimiz Mayıs
     ayında tamamlayarak, teslim etmiş; bu
     tesislerin açılışı da Haziran ayında yapılmıştı.

     Ant Çevre, Türkmenistan’da devam eden
     mevcut işlerini tamamlama aşamasında Lebab
     Vilayeti’nde iki yeni proje daha almıştı. Bu
     projelerin biri Serdarabad şehrinin 10.000 m3/
     gün kapasiteli Evsel Atıksu Arıtma Tesisi,
     diğeri ise yine aynı şehirde 30.000 m3/gün
     kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi. Bu iki
     projeyle ilgili tasarım çalışmalarının ardından  Arıtılmış su, yerinde tuzdan klor elde edilmesini  ekipman montaj işlemleri de devam edecek.
     öncelikle 30.000 m3/gün kapasiteli içme suyu  sağlayan klor jeneratör sistemiyle dezenfekte
     arıtma tesisinin betonarme imalatlarına  ediliyor. Daha sonra su, içme ve kullanma amaçlı  Ant Çevre, Lebab projelerinin ardından şimdi ise
     başlandı. Bu konudaki çalışmalar, Şubat ayı  olarak şehre iletiliyor.    Mary Vilayeti’nde 40.000 m3/gün kapasiteli bir
     sonuna kadar tamamlanacak. Bir yandan da                   içme suyu arıtma tesisi için anlaşma imzaladı. Şu
     tesis için sevkiyatlar hızla sürmekte.  İçme suyu tesisinin kaba inşaatının  anda tasarım süreci devam etmekte. 2015 yılının
                        tamamlanmasını takiben yine Şubat ayında,  ilk yarısında da imalatlara başlanması planlanıyor.
     Bu tesiste West-Tech Trident Teknolojisi  10.000 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinin
     kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde su  de betonarme imalatına başlanması planlanıyor.               9
     içerisinde bulunan kirletici partiküller içme ve  Sonrasında, şantiyelerde bir yandan ince imalat
     kullanma suyu standartlarına göre arıtılıyor.  işleri sürerken, diğer yandan elektro-mekanik              HABERLER

                                                                 HABERLER
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16