Page 9 - EQ 62.Sayısı
P. 9

Milonga bölücü
                           sistemle ayrılmış
                           ofiste Halia ofis
                           koltukları


                                  li kişiler ve çevrelerle yakın ve uzun soluklu bir diyalogda olmayı tercih
                                  etti. Bu yaklaşımı ile artık dünyanın önce gelen şehirlerinde de kendi
                                  çizgisi ve iletişim diliyle bir yer edinmeye başladı, önümüzdeki senele-
                                  rin odaklanması da bu gelişim üzerine olacak.

                                  Dekorasyon ve iç mimaride dünyadaki yeni yıl ve daha uzun
                                  vadedeki eğilimler neler?
                                  İç mimari giderek mimariyle daha yakın ve bütünsel bir çalışma meto- 7 7
                                  dolojisi geliştiriyor, iki disiplinin de gelişimi açısından bence en önemli
                                  eğilimlerden biri bu bütünsel görüşe yaklaşan tavır. Onun dışında mev-
                            Halia koltuk simsel trendleri ben çok geçici buluyorum, moda için kabul edilebilir
                                  olmasına rağmen iç mimarlık veya tasarım gibi kalıcı olması beklenen
                                  işler için hızla değişen tarifleri, trendleri biraz sorunlu görüyorum.                                               “

                                   İç MİMARİ GİDEREK MİMARİYLE DAHA              SÖYLEŞİ
                                     YAKIN VE BÜTÜNSEL BİR çALIŞMA
                                                                 SÖYLEŞİ
                                     METODOLOjİSİ GELİŞTİRİYOR, İKİ
                                    DİSİPLİN İçİN DE çOK GELİŞTİRİCİ.
                                                 “
     Tasarım başkentliğinin birçok kriteri olduğunu düşünüyorum ve İstan-
     bul bu konuda daha yeni yola çıkan kentlerden biri. Bence daha yolu-
     muz var, birikim ihtiyacı da var, ama İstanbul’un enerjisi ve dinamizmi
     de dışarıdan bakanlar için çok etkileyici. Bakıp görelim demek daha
     doğru geliyor bana.

     Yeni yıl için yeni mağazalar veya halihazırdaki mağazalarda yeni
     düzenlemeler öngörüyor musunuz?
     Mağazalarımız genelde belli tematik ürün çalışmaları ve Koleksiyon ha-
     zırlıkları sonrasında revizyona uğruyor. Bu anlamda önümüzdeki sene
     ofis ve ev için iki ayrı lansman ve bunu takiben de mağazalarda yeni
     ürünlerle değişiklikler olacak.

     Daha uzun vadede Koleksiyon’un hedefleri neler?
     Koleksiyon ülke genelinde bir marka olarak kendi yolculuğunu hep bir
     çizgi dahilinde sürdürdü, agresif bir pazarlama stratejisi gütmeden, ilgi-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14