Page 8 - EQ 62.Sayısı
P. 8

Koleksiyon mağazasının ofis bölümünden görünüm
  6

     Doç. Dr. Dilek Himam Er seminer konuşmacılarıydı. Yrd. Doç.Dr. Dilek
     Himam Er, Sümerbank arşivini Türkiye endüstriyel tasarım tarihine ka-
     zandıran akademisyen. Seminerde İzmir’deki Sümerbank Fabrikası’nın
     kapanmasıyla çöplerden toplanan, 80 yıllık 5000’e yakın parçadan olu-
     şan basma kumaş arşivinin ne şekilde oluşturulduğunu dinleyicilere
     aktardı. Bu atölye çalışmaları, yerel değerlerin tasarımcılar tarafından
     çağdaş bir şekilde yeniden yorumlanmasını ve atölye sonucu çıkan
     ürünlerin Türkiye ve dünya pazarlarında fark yaratarak, ekonomiye kat-
     kı sağlamasını amaçlıyor.

     Tasarım Vakfı’nın, FRAME Dergisi işbirliği ile hayata geçirdiği Yaklaş Di-
     siplinlerarası Tartışma Platformu’nda, tasarımın global ölçekte nasıl ön-
     celikli bir araç haline geldiği, farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla
     tartışıldı.

     Vakıf, “tasarımla yönetmek ve düşünmek” konusunda farkındalık yarat-
     mak adına, farklı sektör profesyonellerinin katılımıyla, DMI eski başkanı
     Michael Westcott’un katıldığı bir konferans düzenledi. Geçtiğimiz ayda
     ise, İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle, II. İstanbul Tasarım Bienali’ne
     paralel bir panel ve atölye serisi gerçekleştirdi.

     Önümüzdeki yılda vakfın etkinlikleri neler olacak?
     Tasarım Vakfı, yeni dönemde tasarım kentlerine odaklanan çalışmalar-
     la, kapsama alanını genişletmeye başladı. “Tasarım odaklı gelişen kent-
     ler” konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği görüşmele-
     ri yapılıyor. Ayrıca yeni dönemde öğrenciler, tasarımcılar ve sektör
     profesyonelleri için dinamik bir atölye programı hazırlanıyor.

     Tasarım Bienali, Design Week, Tasarım Vakfı… İstanbul tasarım
     sahnesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul’un bir tasarım
     başkenti olabileceğine inanıyor musunuz? 2018 için bir başvuru-
     muz olacak, bu konuda sizce şansımız var mı? Olursa tasarım baş- Studio Carios tasarımı Cap (ilüstrasyon)
     kentliği bize ne kazandırır?
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13