Page 7 - EQ 62.Sayısı
P. 7

Koray Malhan’ın
                                                           arkasında,
                                                           Koleksiyon
                                                           Mağaza’nın
                                                           herkese açık
                                                           kütüphanesi
                                                           görülüyor.


                                                                5 5
                                                                 SÖYLEŞİ


     Koleksiyon tarafından kurulmuş olan Tasarım Vakfı oluşumunu                               SÖYLEŞİ
     heyecanla izliyoruz. Bize vakıftan ve çalışmalarından söz edebilir
     misiniz?                                       “
     Faruk Malhan’ın kurucusu olduğu Uluslararası Tasarım Vakfı İstanbul,  Bu TASARIMLAR OfİSTE YEPYENİ
     Temmuz 2013’ten beri ulusal ve uluslararası ölçekte tasarım kültürünü  YERLEŞİM ÖNERİLERİ SuNARKEN,
     teşvik eden ve destekleyen, ürün tasarımından kentsel tasarıma kadar
     değişen bir kapsamda faaliyetlerine devam ediyor.       MİMARLA BERABER GELİŞTİRİLMEK
                                    ÜZERE AçIK BİR TASARIM DİLİNİN DE
     Tasarım Vakfı, yaratım sürecine her paydaşın dahil edildiği “açık iş” mo- KuRGuSuNu OLuŞTuRuYOR.
     deli ile (ortak yaratım+deneyim paylaşımı) tasarıma değer katan sürdü-
     rülebilir projeler gerçekleştiriyor. Farklı oyuncuları da bu yaratım süre-       “
     cine dahil etmeye çalışıyor. Bu bağlamda, sektörün “tasarımcıyla
     çalışmak” fikrine yakınlaşmasını amaçlayan vakıf, tasarım odaklı inovas-
     yon sağlamak adına bugüne kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
                                  tekstil tasarımcısından oluşan ekip, 9 Aralık’ta öncelikle çeşitli seminer
     Vakıf, bu doğrultudaki ilk etkinliğini Midyat’ta Amina Agueznay  ve sunumlara katılmak üzere İstanbul’da buluştu. İlk durak Topkapı
     yürütücülüğünde “Enerji-Telkâri-Mardin” başlığı altındaki Takı Tasarımı  Sarayı oldu. Uzman Sibel Alpaslan tarafından yapılan sunumda saray
     Atölyesi ile gerçekleştirdi. Sonrasında ise Vanelli sponsorluğundaki “Za- arşivlerindeki tekstiller hakkında bilgi verildi. Aynı günün akşamında
     manın Gölgesi” temalı Tekstil Tasarımı Atölyesi’ni Emilio Salvatore Leo  Vakıf Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerin moderatörlüğünü İTÜ’den
     yürütücülüğünde Gaziantep ve Bursa’da düzenledi. Bu atölye çalışması  Prof. Dr. Özlem Er üstlendi. Design Academy Eindhoven’dan Nicoline
     için Türkiye’nin farklı illerinden gelen ve farklı okullardan mezun 13  Dorsman ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ender Bulgun ve
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12