Page 6 - EQ 62.Sayısı
P. 6

Studio Karios tasarımı Tube depolama sistemi (ilüstrasyon)                          Studio Karios tasarımı Borges masa sistemi (ilüstrasyon)

  4

     Tasarımın adı yokken Türkiye tasarımının ilk adımlarında izi olan
     Koleksiyon, bir dünya markası olmaya doğru ilerliyor. Markayı
     yaratan Faruk Malhan’ın oğlu, Koleksiyon Marka ve Tasarım Müdürü
     Koray Malhan, firmanın yeni koleksiyonlarını, yeni trendleri ve
     Tasarım Vakfı hakkındaki bilgileri bizimle paylaşıyor.
     KOLEKSİYON’DA     YENİ DÖNEM, YENİ SERİLER


     Koleksiyon yeni yıla hangi yeniliklerle giriyor? 2015 ofis ve ev ko- 2015 koleksiyonlarınızdaki tasarımcılar kimler? Yeni tasarımlar
     leksiyonlarınız için genel bir bilgi verebilir misiniz?  hangileri?
     Koleksiyon ofis tarafında bir süredir üzerinde çalıştığı “açık iş” teması  Koleksiyon bünyesindeki birçok tasarım Faruk Malhan ve Koray Malhan
     üzerinde tasarımlarını geliştirmeye devam ediyor. Önümüzdeki dö- imzalarını taşıyor. Son dönemde hem ev hem de ofis mobilyaları için,
     nemde de bu yönde geliştirilen çok yeni tasarımları sunuyor olacağız.  İtalyan bir tasarım ofisi olan Studio Kairos ile, yani Giuseppe Manente
     Orgatec 2014 fuarında bu serinin tasarımları Almanya’da çok geniş bir  ve Abramo Mion ile ortak tasarımlara imza atıyoruz.
     kitleye sunuldu ve ciddi anlamda olumlu bir geri dönüş alındı. Bu tasa-
     rımlar ofiste yepyeni yerleşim önerileri sunarken, mimarla beraber ge- Sizin kişisel olarak yeni tasarımlarınız hangileri? Firma içindeki
     liştirilmek üzere açık bir tasarım dilinin de kurgusunu oluşturuyor. işbölümünde yeni rolleriniz olacak mı?
     Ev tarafında ise 2015 ilk yarısında Studio Kairos tarafından tasarlanan  Bu süreç içinde şahsen tasarım yapmaktan çok tasarımcıları koordine
     yepyeni bir koleksiyonun lansmanını yapmak üzere hazırlıklar yapıyo- ediyorum aslında. Kişisel olarak yaptığım tasarımlar içinde Oblivion
     ruz. Bu yeni seriyle, “Eve Dönüş Zamanı” temasını vurguluyoruz. Bu te- isimli, yeni çalışma alanı tanımlayan ofis içi bir yerleşke örneği var. Cap
     mayla insanların “özlerine ulaşma, kendilerini bulma” süreçlerine odak- adlı bir kabini de Kairos ile beraber geliştirdik, ilk eskizleri ve fikri ben
     lanıyoruz. Koleksiyon ev bölümü için yeni dönemde bir reklam filmi  önerdim. Onlar da yeni geliştirdikleri sistemin içinde tamamlayıcı hale
     çalışması yaptık. Film sinema salonlarında seans öncesi gösterimlerde  getirdi ve uygulamalarını çoğalttılar. Firmadaki önümüzdeki dönem ro-
     ve sosyal medyada izlenebilir.               lüm ise gene tasarım konularının gelişimi üzerine olacak.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11