Page 14 - EQ 62.Sayısı
P. 14

12

     Ant Yapı Basın           Olimpiyatları projesinde yer alan 125 bin  yapısını rezidans konforuyla buluşturuyor.
     Toplantısı’ndan           metrekarelik SOÇİ olimpiyat köyü ve spor  Yatırım değeri 50 milyon dolar olan proje,
                                         25 kattan ve 180 modüler birimden
                       kompleksleri, 2009 yılında 305 metre ile
     Yansımalar             Avrupa’nın en yüksek binası unvanını alan  oluşuyor.
                       Capital City (Moskova ve St. Petersburg  Antplato’da 80 metrekare ve 172 metrekare
     Ant Yapı, 18 Kasım tarihinde geniş katılımlı
     bir basın toplantısıyla yurtdışı projeleri ve  Kuleleri) ve yine Moscow City bölgesinde  büyüklüğünde iki farklı ofis birimi yer
     Türkiye’deki ilk ofis projesi Antplato başta  yer alan Federasyon Kulesi gibi önemli  alıyor. Bu birimler, kişisel tercihlere göre
     olmak üzere son dönemdeki faaliyetlerini  projeleri teslim etmenin gururunu yaşadık”  ister ofis ister “home office” olarak modüler
     basın mensuplarına aktardı. Yurtiçinde ve  diyerek, yurtdışındaki yeni projeleri  ve esnek kat planlaması sayesinde 1032
     yurtdışında birçok projeyi 90’lı yılların  hakkında bilgi verdi.    metrekare’ye kadar genişletilebiliyor.
     başından bu yana hayata geçiren Ant Yapı;  Basın toplantısının bir başka odağı ise  Çevre dostu projelere imza atan Ant Yapı,
     Rusya, Ukrayna ve Türkmenistan’da toplam  yurtdışında bugüne kadar birçok ofis  Antplato’yu uluslararası alanda saygınlığı en
     3,30 milyar dolar değerinde, 2,86 milyon  projesine imza atan Ant Yapı’nın  yüksek yeşil bina çevresel etki
     metrekare alana sahip 30 adet projeye  Türkiye’deki ilk ofis projesi Antplato oldu.  değerlendirme metodolojilerinden, Amerika
     devam ediyor.            Halkalı’da, İstanbul’un “yeni Maslak hattı”  merkezli LEED kriterlerine uygun olarak ve
     Toplantıda, Ant Yapı Yönetim Kurulu  olarak değerlendirilen yükselen yatırım  Leed Gold adayı olarak tasarladı. Elektrikli
     Başkanı Mehmet Okay, “90’lı yıllarda  bölgesi ve yeni cazibe merkezinde, toplam  ve hibrit özel araçların şarj edilebileceği
     Rusya’da taşeron olarak başladığımız inşaat  35.000 metrekare inşaat alanında  alanlar sunan proje, “yeşil kiralama
     sektöründe, bugün Ant Yapı olarak  konumlanan Antplato; 10.000 metrekare  modeli” ile ofisin enerji tasarrufunu bireysel
     Türkiye’nin ve dünyanın önemli projelerine  modern giydirme cam cephesi ile kesintisiz  kullanıcıların kontrolüne vererek
     imza atan sayılı şirketleri arasında yer  manzaraya ve aydınlık iç mekânlara sahip.  sürdürülebilir bir yaşam ve çalışma alanı
     alıyoruz. Bugüne kadar; 2014 Kış  Bunun yanında ofis binasının teknolojik alt  sağlıyor.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19