Page 9 - EQ 61.Sayısı
P. 9

“

                                      TÜM İŞLER TEK BİR MEKâNDA
                                    SERGİLENEcEğİ İçİN ZİYARETçİLERE
                                    GALATA RUM İLKÖğRETİM OKULU’NU
                                       BİRKAç DEFA GEZMELERİNİ
                                         TAVSİYE EDEBİLİRİM!
                                                 “

                                  işlerinin yanı sıra, içlerinde denizbilimci ve nörobilimcilerin de bulun-
                                  duğu farklı alanlardan profesyonellere yer verecek. Çerçevesini dalga,
                                  su ve çizgi kavramlarıyla çizen bu bienalin derin bir entelektüel/sanat-
                                  sal keşfe çıkacağını söyleyebiliriz.

                                  iKsV’nin yakın gelecekte gerçekleştireceği etkinliklerden önerebi-
                                  lecekleriniz…
                                  Tasarım Bienali’ni kaçırmayın!

                                  daha uzak gelecek için yeni fikirleriniz var mı?
                                  Önümüzdeki dönem için yeni projelerimiz devam ediyor. Somutlaştık-
                                  ça bu projeleri de yavaş yavaş duyurmaya başlayacağız.                                                                7 SÖYlEŞİ


     mekânda sergileneceği için ziyaretçilere Galata Rum İlköğretim Oku-
     lu’nu birkaç defa gezmelerini tavsiye edebilirim! Ayrıca bienal esnasın-
     da sergiye paralel olarak gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, tasarım
     yürüyüşleri, seminerler ve paneller gibi etkinliklere katılabilirler.

     2015 istanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi ne olacak? Küratör-
     leri kim olacak?
     14. İstanbul Bienali, küratör Carolyn Christov-Bakargiev tarafından
     hazırlanıyor. Christov-Bakargiev, bu bienalin kavramsal çerçevesini
     oluştururken yaptığı işbirlikleriyle sanatçılar, yazarlar ve düşünürler-
     den okyanus bilimcilere kadar geniş bir yelpazedeki uzmanların fikir,
     görüş ve kişisel becerilerinden yararlanıyor. Bienalin geçtiğimiz gün-
     lerde açıklanan başlığı şu şekilde: Tuzlu Su: Düşünce Biçimleri Üzerine
     Bir Teori. 14. İstanbul Bienali. Sergi elliden fazla görsel sanatçının yeni
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14