Page 8 - EQ 61.Sayısı
P. 8

6
    FOTOĞRAF ALİ GÜLER
     lir. İKSV’nin sonbahar etkinlikleri arasında ise İstanbul’un yanı sıra bu
     yıl İzmir, Ankara, Bursa, Trabzon, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ı da ziyaret
     eden Filmekimi ve 2. İstanbul Tasarım Bienali var.                  “
                                     çERçEVESİNİ DALGA, SU VE çİZGİ
     dergimiz çıktığında tasarım Bienali de başlayacak. Ziyaretçilere
     önerileriniz?                           KAVRAMLARININ çİZDİğİ 2015
     2. İstanbul Tasarım Bienali, Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil başlığıy- İSTANBUL BİENALİ’NİN DERİN BİR
     la, Zoë Ryan küratörlüğünde düzenleniyor. 14 Aralık tarihine kadar üc- ENTELEKTÜEL/SANATSAL KEŞFE
     retsiz olarak gezilebilecek. Bienal, bugünkü tasarım çalışmalarına ba-
     karken “Şu anda gelecek nedir?” sorusunun cevabını arıyor. Bu cevabı  çIKAcAğINI SÖYLEYEBİLİRİZ.
     ararken de manifesto kavramına ve bugünden ileriye bakarak farklı            “
     gelecekler hayal eden tasarım manifestolarına odaklanıyor. 2. İstanbul
     Tasarım Bienali’nin ana mekânı Galata Özel Rum İlköğretim Okulu.
     Bienalde gerçekten çok ilgi çekici projeler yer alıyor. Tüm işler tek bir
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13