Page 4 - EQ 61.Sayısı
P. 4

İNSAN VE YAŞAM DERG‹S‹ 061
   EKİM - KASIM 2014


   Ant Yapı sanayi ve ticaret Anonim Şirketi
   Adına sahibi
   MEHMET OKAY

   Yayın Kurulu
   KADİR TOKMAN
   HASAN YILMAZ
   MEHMET OKAY
   CENGİZ KARADUMAN
   ZEYNEP UYGUR

   sorumlu Yazi işleri Müdür
   ZEYNEP UYGUR

   Yayın Yönetmeni
   AÇIKOFİS
   T: 0212 327 07 77
  2
   Yayına Hazırlayanlar
   MELTEM CANSEVER                                                  4
   HAVA TOYLAN VIGNAUD-SAUNIER

   Baskı
   BİLNET MATBAACILIK            İçİNDEkİlER
   Biltur Basım Yayın ve Hizmet A.Ş.
   Esenşehir Mahallesi
   Dudullu Organize Sanayi Bölgesi      01 SUNUŞ
   1. Cadde No: 16 Ümraniye / İstanbul      Verimli çalışmak!
   T: 444 44 03
   info@ bilnet.net.tr            04 SÖYlEŞİ
                          Vizyoner kültür yöneticisi,
   Adres                     Görgün Taner
   Saray Mahallesi Akçakoca Cad.        08 ANT YAPI’DAN HABERlER
   No:11 Ümraniye / İstanbul
   T: 0216 630 67 67             13 BASINDAN
   F: 0216 632 56 40               Basında Ant Yapı

                        14 ŞİİR

   YönetiM Adresi                 Bir kadın için...
   Saray Mahallesi Akçakoca Cad.       16 DEkORASYON
   No: 11 Ümraniye / İstanbul          Ofisler yenileniyor
   T: 0216 630 67 67
   F: 0216 632 56 40             18 PROJE
   www.antyapi.com                Yeni nesil iş hayatı,
   merkez@antyapi.com              Antplato The New Business Trend

                        20 TARİHTEN SAYFAlAR
   Ant YAPI’nIn dOstLArInA ArMAĞAnIdIr.     600 yıllık dostluk!
   iKi AYdA Bir YAYIMLAnIr.
   EQ İnsan ve Yaşam Dergisi’nde yayımlanan yazı  22 PEYzAJ mİmARİSİ
   ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz.     Hande Aydıngün:           KAPAK: Polonya’da bir köy
                          “Ölçü doğadır, izleyeceksin!”    s.30
   1   2   3   4   5   6   7   8   9