Page 3 - EQ 61.Sayısı
P. 3

VERİmlİ çAlIŞmAk!


     Geçimlerini Ormancılıktan sağlayan iki arkadaş ağaç keserek  Gerçekten de yoğun iş temposu içinde kendimizi kaptırıp gidiyoruz;
     hayatlarını idame ettiriyorlarmış. Birinci Ormancı sabah erken kalkıp  ne kendimize, ne sevdiklerimize ne de hobilerimize bir türlü zaman
     ağaç kesmeye başlıyormuş, gün boyunca durmadan dinlenmeden  ayıramayıp şu iş bir an önce bitsin, bu iş bir an önce bitsin diyerek  1
     çalışıyor, hatta öğlen yemeği için bile vakit ayırmıyormuş. Akşamları  çok yoğun çalışıyoruz ama verimli çalışabiliyor muyuz, hiç
     da diğer arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş.  sorgulamıyoruz!
     İkinci Ormancı ise arada bir dinlenip hava kararmaya başladığında işi
     bırakıp evine dönüyormuş.                 Hikâyede olduğu gibi “verimli çalışmak” adına tasarladığımız Antplato
                                  projesini “The New Bussines Trend” sloganı altında özetledik ve yeni
     Aralarında konuşurken bir hafta boyunca kim daha fazla ağaç  çalışma koşulları-trendleri neler içeriyorsa hepsini bu projemize
     kesecek bakalım demişler ve hafta sonu geldiğinde ne kadar ağaç  koyduk.
     kestiklerini saymaya başlamışlar.
                                  Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı birçok Residence projesi
     Sonuçta ikinci Ormancının çok daha fazla ağaç kestiği ortaya çıkmış  yanında, dergimizin içinde özelliklerini daha detaylı olarak  SUNUŞ
     ve en çok ağacı kendisinin kestiğini sanan birinci Ormancı çok  inceleyebileceğiniz yenilikçi konsepti ve işlevsel çözümleri ile başarılı
     şaşırarak “Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım, senden erken işe  bir ofis projesini gerçekleştirmek için kolları sıvadık.
     başlayıp geç bıraktım ama sen daha fazla ağaç kestin! Bunu nasıl
     başardın, sırrın nedir?” diye sormuş.           Kısaca, yoğun iş temposunda durup dinlenip nefes alacağınız,
                                  eğlenceden spora, yemekten içmeye, müzik dinlemeye kadar, konfor
     İkinci Ormancı tebessüm ederek “Bir sırrım yok aslında! Sen durup  ve mutlu çalışma ortamı adına birçok imkânı bir arada bulacağınız
     dinlenmeden çalışırken ben birkaç ağaç kestikten sonra hem  mekanları olan A Plus bir Ofis projesi tasarladık, iş dünyasının yeni
     dinleniyordum hem de baltamı biliyordum. Keskin baltam ile daha az  parlayan yıldızı Basın Ekspres Yolu’nda.
     çaba harcayarak daha çok ağaç kesiyorum, diye yanıtlamış.
                                  Her zaman olduğu gibi öncelikle siz Ant Yapı Dostları’na sunarak
     Kendimize, sevdiklerimize ve hobilerimize zaman ayırmak ayrıca  satışlara başlamak üzereyiz, ön talep toplamaya başladık bile…
     kendimizi eğitip bilgi, becerilerimizi artırmak balta bilemektir.
     Sonuçta başarıya ulaşmak için tek yolun aşırı çalışmak değil yüksek  Baltalarınızın her zaman bileli olduğu sağlıklı, mutlu ve başarılı güzel
     bilgi, beceri ve morale sahip olup “verimli çalışmak” olduğu gerçeği  günler dileklerimizle…
     öne çıkıyor…

     Sevdiğimiz bu hikâye, bu aralar başlayacağımız “Antplato Ofis”  Mehmet Okay
     projesini tasarlarken aklımıza geldi. Sizlerle paylaşalım istedik. mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8