Page 3 - EQ 60.Sayısı
P. 3

Hep bugünü hayal ettik.


 O günkü heyecanımız bizi dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden biri yaptı. İlk temelimizi atmamızın üzerinden uzun yıllar geçti.
 Her projemize ayrı bir tutkuyla bağlandık. Projelerimizde büyük bir fikir ve benzersiz özellikler olsun istedik.
 Bugün yurt dışında toplam bir milyon metrekareyi bulan projelerimiz sürerken, yurt içinde toplam 1000 konutluk
 üç projeye aynı anda başladık. Antteras, Antasya ve Antplato projelerini birlikte gerçekleştirdiğimiz ekibimize,
 tedarikçilerimize, bize destek veren ve bugüne gelmemizde emeği olan tüm Ant Yapı dostlarına teşekkür ederiz.
 www.antyapi.com


                                  KOMŞULUK…


     Her sene olduğu gibi bu sene de Ege çok popüler… Türk insanının  Ege’deki bu komşu turizmi, iki toplumun fertlerinin
     hatta artık dünyanın tatil için ilk sıradaki aklına gelen yer… birbirlerine çok benzediklerini ve birçok ortak değeri olduğunu
                                  fark etmelerinin yanında bu güne kadar atılan düşmanlık
     Yoğun çalışma temposundan uzaklaşıp dinlenmek, eğlenmek,  tohumlarının da ne kadar yanlış olduğunu düşündürüyor ve iki
     stres atıp enerji toplamak için gidilen bu yer bir başka, her gören  toplumu birbirine daha fazla yaklaştırıyor.
     aynı yorumu yapıyor ki gerçekten dünyanın en güzel coğrafyası…
                                  Bu güzel ülke ve coğrafyaya yakışır bir şekilde yaşamak gerekir  01
     Son yıllarda çok daha fazla yabancı ziyaretçi gördüğümüz  diye düşünüyoruz, karşılıklı anlayışlı, hoşgörülü ve dostane
     bu bölgemizde sadece ziyaret değil, konut satın almaların da  tavırlar ile bu dünyayı cennete çevirmek varken… Maalesef incir
     patlama yaptığı görülüyor.                 çekirdeğini doldurmayan sebeplerle cehenneme çevrilebiliyor.
     Sadece İstanbul ve Marmara bölgesi değil İzmir, Aydın, Muğla  Komşuluk çok önemli, aile için olsun millet için olsun fark
     gibi şehirleri içine alan Ege Bölgesi de marka olma yolunda hızla  etmiyor. Dil, din, etnik kimlik farklı bile olsa yüzyıllardır bu
     ilerliyor, ki son dönemde satılan yazlık konutların metrekaresi  coğrafyada birbiri ile uyum içinde yaşamış toplumlar bir gün
     5.000 Euro’ları aşmış durumda…               birtakım sudan sebeplerle düşman olabiliyor ki son günlerde
                                  komşularımızda yaşanan karışıklıklar hepimizi üzüyor…
     Artık İtalya, Fransa, İspanya gibi turizm gelirleri yüksek ülkeleri                           SUNUŞ
     yakalama yolunda ilerlerken gayrimenkul yatırımcıları için de  “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” atasözünü unutmadan
     Ege Bölgesi cazip hale gelmiş durumda.           birbirimizi daha iyi tanıyıp anlayacağımız, tüm komşularımız ile
                                  sorunsuz, barış ve huzur içinde bir dünya dileklerimizi yineliyoruz...
     Bu arada birçok vatandaşımız Türk topraklarının yanında Yunan
     Adaları’nı da keşfe çıkmış, komşumuzun ekonomik olarak zor  Mehmet Okay
     durumda kalmasına duyarsız kalmamışlar…          mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8