Page 9 - EQ 59.Sayısı
P. 9

Sosyal sorumluluk alanına
 özel önem veriyoruz. Kuştepe,
 Dolapdere, Santral
 kampüslerimizin tümü
 çevresine de hizmet vermek,
 çevreyle birlikte gelişmek için
 kuruldu.


                                            Üstte, solda, Mühendislik Fakültesi genetik laboratuarı
 Artık kullanılmayan ve üniversite tarafından Enerji Müzesi olarak           Üstte, sağda, Mühendislik Fakültesi simülasyon laboratuarı
 düzenlenen Silahtarağa Elektrik Santrali etrafında konumlanan             Solda, Laureate üniversitelerinin tümünü kapsayan ve genç
 santralistanbul kampüsüne tepeden bakış                        sosyal girişimcileri teşvik eden Global Fellows Ödül Töreni
 06                                                               07

 bir üniversite burası, birbirinden çok farklı konular burada  Hukuk, psikoloji, mimarlık gibi birçok alanda Türkiye’nin en  yenilemek zorundasınız, dolayısıyla 30 yaş sonrasındaki eğitim  bir ölçme modelini önümüzdeki yıllarda tamamlıyoruz. Bununla
 tartışılıyor, yayınlar yapılıyor, seminerler veriliyor. Fiziksel  iyi üniversiteyiz. Bir diğer özelliğimiz de yüzde 42 oranında  de önem kazanıyor. yalnızca üniversite dersleri değil, öğrenilen yabancı dillerden
 olarak da, ne öğrencilerinden ne öğretim üyelerinden girişte  burslu öğrencimiz olması, sosyal sorumluluk alanına verdiğimiz  yapılan stajlara dek alınan tüm eğitimlerin ölçümünün yer aldığı
 kimlik sormayan, fikirlerin serbestçe gelişmesine, her şeyin  önem öğrenci kalitemizin yükselişini de sağlıyor. Yalnızca tam  Türkiye’de 2547 sayılı kanun her sene en az bir kez değişmiş,  bir diploma sağlamış olacağız öğrenciye.
 konuşulmasına önem veren bir kurumuz biz. Sosyal sorumluluk  okul bursuyla yetinmiyoruz, öğrencinin gündelik yaşamını  dolayısıyla artık yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var, vakıf
 alanına özel önem veriyoruz. Kuştepe, Dolapdere, Santral  sürdürmesi için part-time iş olanakları da yaratıyoruz. Son  üniversitelerinin yer almadığı bir YÖK söz konusu. Bunun  Endüstriyle her zaman olduğu gibi yakın ilişkilerimiz olacak ve
 kampüslerimizin tümü çevresine de hizmet vermek, çevreyle  olarak Güneydoğu Anadolu’dan gelen çok parlak bir öğrencimize  değişmesi gerekiyor, ayrıca özel üniversite kabul edilmeli. Bu  öğrencilerimize en iyi staj olanaklarını sunacağız önümüzdeki
 birlikte gelişmek için kuruldu. Kütüphanemiz çok gelişmiş  üstün koşullarda destek verdik, tek istediğimiz mezuniyetten  kanunda gelişmeyi engelleyici hususlar düzelecektir sanıyorum.  yıllarda da. Otomotiv sanayinin dev kuruluşu Üstünberk, makine
 durumda. Laureate ile birlikte sosyal bilimler alanında  sonra, olanağı olduğunda, kendisinin de bir başkası için böyle bir  Online eğitim, kanunla kabul edilse de edilmese de şirketler  mühendisliği öğrencilerimiz için staj garantisi sunuyor mesela.  SÖYLEŞİ
 Türkiye’nin en iyi eğitim veren kurumlarından biri olan  imkân yaratması sözünü vermesi oldu. tarafından kabul görüyor, göz ardı edilemez artık…
 Bilgi’ye mühendislik bölümleri eklendi, mimarlık fakültemiz ilk  Dünyadaki en önemli akreditasyon kurumu olan Stanford’dan
 mezunlarını bu yıl veriyor, diğer kampüs binalarımız gibi dünya  akreditasyonumuz tamamlanmak üzere. Bologna sürecine
 çapında mimari kaliteyi haiz bir binanın inşası önümüzdeki yıl  Hibrid bir model gündemde artık, tek  Önümüzdeki bir hedef de yeni nesil  de uyum sağlamış durumdayız. 2013 yılında dünyada hiçbir
 tamamlanacak.  üniversiteden mezun olacaksınız, ama  öğretim üyelerinden oluşacak bir kadroyu  üniversitenin girmemiş olduğu ilk 100 marka içine girerek, bir
 dilediğiniz dersi dilediğiniz yerden  tamamlamak. Harvard, MIT, Berkeley çıkışlı  ilki başardık.
 alabileceksiniz. Bilgi’de okurken Boğaziçi  öğretim üyeleriyle zenginleşiyoruz. Üniversiteniz gastronomi, sahne sanatları gibi yükselen yeni
 Üniversitesi’nden istediğiniz dersleri alıp bunu          değerler olan bölümlerde de faaliyet gösteriyor?
 saydırtmanız söz konusu mesela… Bilgi Üniversitesi’nde yenilikler olacak mı? Gastronomide dünyanın en önemli okullarından İsviçre’deki Les
                                  Roches ve Chicago’daki Kendall ile işbirliği içinde geliştirdiğimiz
     Kendimizi hep yenileyen, sürekli gelişen bir üniversiteyiz.  program çok ilgi görüyor. Tan Sağtürk ile sahne sanatları üzerine
 Eğitim konusundaki derin tecrübe ve bilgilerinize dayanarak  2006’da 6000 öğrenciyle başladığımız yerden bugün 17.000  çalışıyoruz. Henüz adını vermek istemediğim dev bir markanın
 soralım, yakın gelecek konusunda eğitim alanında dünyada ve  öğrenciye ulaştık, yakın gelecekte 28.000 öğrenci olacak. Sağlık  dev tesislerinde, futbol alanında Real Madrid ile işbirliği içinde
 Türkiye’de ne gibi değişiklikler bekleniyor? bilimlerine de giriyoruz, 2015’te tıp fakültemiz açılıyor, şimdi  çalışacağımız, tesis yönetiminden fizyoterapiye, sporun her
     adını vermeyeceğim çok önemli bir kurumla işbirliği içinde  alanında çok iddialı olacağımız spor programı benzersiz bir
 Hibrid bir model gündemde artık, tek üniversiteden mezun  olacağız. Geçen yıl üniversitemiz en fazla tercih edilen vakıf  girişim. İtalya’nın dünyaca ünlü NADA enstitüsüyle de tasarımın
 olacaksınız, ama dilediğiniz dersi dilediğiniz yerden  üniversitesi olmuş, 60.000 kişi birden yazmış tercihlerine, ancak  moda dahil her alanında çalışıyoruz. Sivil havacılık gibi
 alabileceksiniz. Bilgi’de okurken Boğaziçi Üniversitesi’nden  3000 kişi girdi oysa… 2018’de bölgesel önemli bir üniversite  alanlarda da fakültelerimiz uluslararası işbirlikleri içinde, bir ilki
 istediğiniz dersleri alıp bunu saydırtmanız söz konusu  olmayı planlıyoruz. Yeni yasanın elverdiği gibi daha çok yabancı  başaracağız, mezunlar hemen pilot olabilecekler…
 mesela… Bir AVM benzetmesi yapmıştım; gömleği, ayakkabıyı,  öğrenci almakla kalmayacağız, başka ülkelerde de etkili olarak
 pantolonu… Her parçayı farklı mağazadan alabileceğiniz  var olacağız. Yeni kampüsler açılacak mı?
 bir sistem söz konusu olacak. Online eğitimin payı giderek
 yükseliyor, bu trend daha da önemli hale geliyor. Bizim mezun  Önümüzdeki bir hedef de yeni nesil öğretim üyelerinden  Çekmeköy yakınlarında sağlık bilimleri için yeni bir kampüs söz
 olduğumuz zamanlara göre değişen bir başka eğilim daha var;  oluşacak bir kadroyu tamamlamak. Harvard, MIT, Berkeley  konusu, başka projeler de olacak.
 yakın zamanlarda insanlar en çok üç iş değiştirirken artık iki  çıkışlı öğretim üyeleriyle zenginleşiyoruz. Aidiyet duygusunu
 Bilgi Üniversitesi santralistanbul’daki Latif Mutlu Kütüphanesi senede bir iş değiştiriliyor. Bilgi öyle ilerliyor ki, sürekli kendinizi  tıpkı dünyanın en iyi okullarında olduğu gibi geliştiriyoruz. Yeni  Çok teşekkürler…
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14