Page 8 - EQ 59.Sayısı
P. 8

Sosyal sorumluluk alanına
     özel önem veriyoruz. Kuştepe,
     Dolapdere, Santral
     kampüslerimizin tümü
     çevresine de hizmet vermek,
     çevreyle birlikte gelişmek için
     kuruldu.


                                                                                                             Üstte, solda, Mühendislik Fakültesi genetik laboratuarı
     Artık kullanılmayan ve üniversite tarafından Enerji Müzesi olarak                                                                        Üstte, sağda, Mühendislik Fakültesi simülasyon laboratuarı
     düzenlenen Silahtarağa Elektrik Santrali etrafında konumlanan                                                                          Solda, Laureate üniversitelerinin tümünü kapsayan ve genç
     santralistanbul kampüsüne tepeden bakış                                                                                     sosyal girişimcileri teşvik eden Global Fellows Ödül Töreni
 06                                                                                                                               07

     bir üniversite burası, birbirinden çok farklı konular burada  Hukuk, psikoloji, mimarlık gibi birçok alanda Türkiye’nin en    yenilemek zorundasınız, dolayısıyla 30 yaş sonrasındaki eğitim  bir ölçme modelini önümüzdeki yıllarda tamamlıyoruz. Bununla
     tartışılıyor, yayınlar yapılıyor, seminerler veriliyor. Fiziksel  iyi üniversiteyiz. Bir diğer özelliğimiz de yüzde 42 oranında  de önem kazanıyor.                    yalnızca üniversite dersleri değil, öğrenilen yabancı dillerden
     olarak da, ne öğrencilerinden ne öğretim üyelerinden girişte  burslu öğrencimiz olması, sosyal sorumluluk alanına verdiğimiz                                yapılan stajlara dek alınan tüm eğitimlerin ölçümünün yer aldığı
     kimlik sormayan, fikirlerin serbestçe gelişmesine, her şeyin  önem öğrenci kalitemizin yükselişini de sağlıyor. Yalnızca tam   Türkiye’de 2547 sayılı kanun her sene en az bir kez değişmiş,  bir diploma sağlamış olacağız öğrenciye.
     konuşulmasına önem veren bir kurumuz biz. Sosyal sorumluluk  okul bursuyla yetinmiyoruz, öğrencinin gündelik yaşamını      dolayısıyla artık yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var, vakıf
     alanına özel önem veriyoruz. Kuştepe, Dolapdere, Santral  sürdürmesi için part-time iş olanakları da yaratıyoruz. Son      üniversitelerinin yer almadığı bir YÖK söz konusu. Bunun  Endüstriyle her zaman olduğu gibi yakın ilişkilerimiz olacak ve
     kampüslerimizin tümü çevresine de hizmet vermek, çevreyle  olarak Güneydoğu Anadolu’dan gelen çok parlak bir öğrencimize     değişmesi gerekiyor, ayrıca özel üniversite kabul edilmeli. Bu  öğrencilerimize en iyi staj olanaklarını sunacağız önümüzdeki
     birlikte gelişmek için kuruldu. Kütüphanemiz çok gelişmiş  üstün koşullarda destek verdik, tek istediğimiz mezuniyetten     kanunda gelişmeyi engelleyici hususlar düzelecektir sanıyorum.  yıllarda da. Otomotiv sanayinin dev kuruluşu Üstünberk, makine
     durumda. Laureate ile birlikte sosyal bilimler alanında  sonra, olanağı olduğunda, kendisinin de bir başkası için böyle bir   Online eğitim, kanunla kabul edilse de edilmese de şirketler  mühendisliği öğrencilerimiz için staj garantisi sunuyor mesela.  SÖYLEŞİ
     Türkiye’nin en iyi eğitim veren kurumlarından biri olan  imkân yaratması sözünü vermesi oldu.                  tarafından kabul görüyor, göz ardı edilemez artık…
     Bilgi’ye mühendislik bölümleri eklendi, mimarlık fakültemiz ilk                                                               Dünyadaki en önemli akreditasyon kurumu olan Stanford’dan
     mezunlarını bu yıl veriyor, diğer kampüs binalarımız gibi dünya                                                               akreditasyonumuz tamamlanmak üzere. Bologna sürecine
     çapında mimari kaliteyi haiz bir binanın inşası önümüzdeki yıl  Hibrid bir model gündemde artık, tek               Önümüzdeki bir hedef de yeni nesil             de uyum sağlamış durumdayız. 2013 yılında dünyada hiçbir
     tamamlanacak.                       üniversiteden mezun olacaksınız, ama                  öğretim üyelerinden oluşacak bir kadroyu          üniversitenin girmemiş olduğu ilk 100 marka içine girerek, bir
                                  dilediğiniz dersi dilediğiniz yerden                  tamamlamak. Harvard, MIT, Berkeley çıkışlı         ilki başardık.
                                  alabileceksiniz. Bilgi’de okurken Boğaziçi               öğretim üyeleriyle zenginleşiyoruz.            Üniversiteniz gastronomi, sahne sanatları gibi yükselen yeni
                                  Üniversitesi’nden istediğiniz dersleri alıp bunu                                         değerler olan bölümlerde de faaliyet gösteriyor?
                                  saydırtmanız söz konusu mesela…                    Bilgi Üniversitesi’nde yenilikler olacak mı?        Gastronomide dünyanın en önemli okullarından İsviçre’deki Les
                                                                                                   Roches ve Chicago’daki Kendall ile işbirliği içinde geliştirdiğimiz
                                                                      Kendimizi hep yenileyen, sürekli gelişen bir üniversiteyiz.  program çok ilgi görüyor. Tan Sağtürk ile sahne sanatları üzerine
                                  Eğitim konusundaki derin tecrübe ve bilgilerinize dayanarak      2006’da 6000 öğrenciyle başladığımız yerden bugün 17.000  çalışıyoruz. Henüz adını vermek istemediğim dev bir markanın
                                  soralım, yakın gelecek konusunda eğitim alanında dünyada ve      öğrenciye ulaştık, yakın gelecekte 28.000 öğrenci olacak. Sağlık  dev tesislerinde, futbol alanında Real Madrid ile işbirliği içinde
                                  Türkiye’de ne gibi değişiklikler bekleniyor?              bilimlerine de giriyoruz, 2015’te tıp fakültemiz açılıyor, şimdi  çalışacağımız, tesis yönetiminden fizyoterapiye, sporun her
                                                                      adını vermeyeceğim çok önemli bir kurumla işbirliği içinde  alanında çok iddialı olacağımız spor programı benzersiz bir
                                  Hibrid bir model gündemde artık, tek üniversiteden mezun        olacağız. Geçen yıl üniversitemiz en fazla tercih edilen vakıf  girişim. İtalya’nın dünyaca ünlü NADA enstitüsüyle de tasarımın
                                  olacaksınız, ama dilediğiniz dersi dilediğiniz yerden         üniversitesi olmuş, 60.000 kişi birden yazmış tercihlerine, ancak  moda dahil her alanında çalışıyoruz. Sivil havacılık gibi
                                  alabileceksiniz. Bilgi’de okurken Boğaziçi Üniversitesi’nden      3000 kişi girdi oysa… 2018’de bölgesel önemli bir üniversite  alanlarda da fakültelerimiz uluslararası işbirlikleri içinde, bir ilki
                                  istediğiniz dersleri alıp bunu saydırtmanız söz konusu         olmayı planlıyoruz. Yeni yasanın elverdiği gibi daha çok yabancı  başaracağız, mezunlar hemen pilot olabilecekler…
                                  mesela… Bir AVM benzetmesi yapmıştım; gömleği, ayakkabıyı,       öğrenci almakla kalmayacağız, başka ülkelerde de etkili olarak
                                  pantolonu… Her parçayı farklı mağazadan alabileceğiniz         var olacağız.                       Yeni kampüsler açılacak mı?
                                  bir sistem söz konusu olacak. Online eğitimin payı giderek
                                  yükseliyor, bu trend daha da önemli hale geliyor. Bizim mezun     Önümüzdeki bir hedef de yeni nesil öğretim üyelerinden   Çekmeköy yakınlarında sağlık bilimleri için yeni bir kampüs söz
                                  olduğumuz zamanlara göre değişen bir başka eğilim daha var;      oluşacak bir kadroyu tamamlamak. Harvard, MIT, Berkeley  konusu, başka projeler de olacak.
                                  yakın zamanlarda insanlar en çok üç iş değiştirirken artık iki     çıkışlı öğretim üyeleriyle zenginleşiyoruz. Aidiyet duygusunu
     Bilgi Üniversitesi santralistanbul’daki Latif Mutlu Kütüphanesi senede bir iş değiştiriliyor. Bilgi öyle ilerliyor ki, sürekli kendinizi  tıpkı dünyanın en iyi okullarında olduğu gibi geliştiriyoruz. Yeni  Çok teşekkürler…
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13