Page 9 - EQ 58.Sayısı
P. 9

Artık 2015’i bekliyor tüm
 dünya, Paris’te yeni bir
 protokol imzalanacak.
 Herkese sorumluluk yükleyen
 bir protokol bu, devletlerin
 çoğu kabul edecek, tersini
 yapmak uluslararası
 toplumdan dışlanmak olur,
 ulusal çıkarlar var tabii, ama
 giderek daha olumluya gidiş
 söz konusu.

                                                     SOLDAN SAĞA

                                                   İklim Değişikliği Hükümetlerarası
                                                   Paneli, 2100 yılına kadar yaşanacak
                                                   sıcaklık artışlarının olumsuz etkilerini
                                                   gösteren bir analiz

                                                   ABD, Nevada’da güneş paneli santrali


                                                 SOLDAN SAĞA

 Buzulların erimesi, kutup                                  Somerset Levels, Moorland kasabasındaki sel felaketi
 ayılarının hayatta kalmasını
 da olumsuz etkiliyor.                                    İklim değişikliğinin Türkiye’yi etkileme mekanizması
 06                                                               07

 Bir de nüfus artışı var? Türkiye’nin dünyadaki bu gelişmelerden nasıl etkilenmesi  BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun 2014’ün Eylem Yılı olması için  atıklar meselesiyle karşı karşıya kalınca ne yapacağız? Güneş,
 bekleniyor?  çağrıda bulundu…                   rüzgâr, mesela çöp yakıt gibi biyokitleyakıtlar üzerine çalışmak
 Tabii bir de nüfus artışı var, dünyada yaşamış ve ölmüş tüm    gerek. Onda da sorunlar çıkıyor tabii, bu kez tarıma ayrılan
 insanları saysak bile bugünkü nüfusumuza ulaşamıyoruz.  İklim kırılganlığı açısından önemli bir bölgedeyiz, iklim  Türkiye tek başına iklim değişikliği konusunda nasıl bir politika  arazi yetersiz kalabiliyor, bakın Brezilya’da oldu bu. Yağmur
 Bu nüfusla ve yenilenmeyen enerji kaynaklarıyla atmosfere  değişikliğinden en çok etkilenen bir coğrafyadayız. Akdeniz  izleyebilir? Halen neler yapılıyor, farklı olarak neler yapılabilir? ormanlarına zarar verdiler.
 karışan karbondioksit iklimin stabilizasyonunu sağlayan  havzasındayız, Karadeniz bir ölçüde daha iyi, ama kümülatif
 sera gazlarının -altı tane var, ikisi metan- eşdeğeri olarak  manzara değişmiyor. Olumlulardan başlayalım, ormancılık konusunda iyiyiz, yani
 hesaplanan karbondioksit oranı giderek artıyor. Güneş artık bu  İstanbul’u dışarıda tutarak söylüyorum bunu. İstanbul’un  Atık suları asla lavaboya dökmeyin, biriktirin,
 gazları ememiyor yani, hem de giderek artan ölçüde. Bu daha  Kısa vadeli olarak, bizi tehdit edecek boyutta bir kuraklık  kuzeyindeki ormanlara dokunmanın zararını hepimiz biliyoruz,  belediye talebiniz olunca gelip almak zorunda  SÖYLEŞİ
 fazla ısının tutulması anlamına geliyor. Neler oluyor bunun  bekliyor muyuz? ama mesela Bolu’da orman işletmeciliği iyi yapılıyor. İstanbul’un
 sonucunda? Buzullar eriyor, denizler yükseliyor. Seller, fırtınalar  susuzluk sorunu için başka yerden su getirmek doğru bir çözüm  bunları, biyodizele çevrilip arabada yakılır
 gibi aşırı iklim olayları yaşanıyor… Tüm veriler bunu gösteriyor, ama yüzde yüz bir kesinlik olmuyor  değil. Ulusal çıkarlar nedeniyle uluslararası camiaya taahhüt  hale geliyorlar.
 hiçbir zaman doğa olaylarında… Tehdit şimdiden başlamış  vermiyoruz, bu değişmek zorunda. Yerel yönetimler çok önemli,
 durumda, mesela Konya Ovası’nda obruk dediğimiz oluşumlar  çöplerin ayrıştırılması, bunun kaynağında yapılması için farklı
 Yerel yönetimler çok önemli, çöplerin  giderek çoğalıyor, şekerpancarı, ayçiçeği yetiştiriliyor ve yeraltı  atık konteynerlerinin ayrılması ve her mahalleye koyulması  Bizim tek başımıza yapabilecek şeylerimiz var mı? Bunlar genel
 ayrıştırılması, bunun kaynağında yapılması  suları kullanılıyor sulama için, yani yenilenebilir su değil,  gerek. Çöp toplayıcılar sistemi iyi işliyor aslında, ama organik  tabloyu değiştirmekte nasıl etkili olabilir?
 için farklı atık konteynerlerinin ayrılması ve  yeraltını kurutuyoruz. Büyük çöküntüler oluşuyor, sanki toprağa  atıkla kullanılabilir atık yerinde, evlerde ayrışmalı. Olmaz mı? Her şey bizde bitiyor. Su kullanımından enerji
 meteor düşmüş gibi, yeraltı suyu çekilince karstik yapıdaki
 her mahalleye koyulması gerek. toprak boşalıyor, birden çöküyor. Aydınlatmada LED kullanımı önemli, bunu yapmaya başladık  verimine kadar onlarca tedbir alarak yaşayabiliriz: Evdeki
     genel ölçekte. Zirai sulamada bazı adımlar atılıyor, vahşi sulama  armatürleri, cihazları değiştirebilir, klozetlerde, musluklarda
 Devletler, olumsuz senaryoları düzeltebilecek veya en azından  yerine damla sulama getirilmeli, gri su dediğimiz tuvalet için  daha az su kullanabilir. Atık suları asla lavaboya dökmeyin,
 daha az olumsuz hale getirecek tedbirler alabilirler mi, alacaklar  kullanılan siyah su dışındaki ev ve inşaattaki atık su sulamada  biriktirin, belediye talebiniz olunca gelip almak zorunda bunları,
 mı? Zaman giderek daralıyor mu? değerlendirilmeli, bunlar yeterince tutulmuyor. Türkiye  biyodizele çevrilip arabada yakılır hale geliyorlar.
     sulak bir yer değil, su riski alanındayız, “su stresi” yaşıyoruz.
 Birleşmiş Milletler bu konuda önemli çalışmalar yapıyor, tek  Sanayide o kadar çok su kullanılıyor ki, inanamazsınız. Şimdi  Ant Yapı yeşil sertifikasyona önem veren bir inşaat şirketi olarak
 inisiyatif onlar, tabii yaptırım gücü tam değil, ama ellerinden  tekstilde eko-verimlilik şartları zorlanmaya başlandı. Bir  kendine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor. Siz bu
 geleni yapıyorlar. Kyoto Protokolü zamanını doldurdu, biz de  diğer sorumuz daha var cevaplanacak. Fosil yakıt yerine  konuda ne düşünüyorsunuz?
 artık geçerliliği kalmadığı bir zamanda imzaladık, çok geç  ne kullanabiliriz? Hidroelektrik santral doğru yerlerde
 olarak. Artık 2015’i bekliyor tüm dünya, Paris’te yeni bir protokol  kullanılmalı, su havzalarında değil. Güneş enerjisine eğilmeliyiz,  Çok ciddi denetim mekanizmaları yaratıyor bu sertifikasyon
 imzalanacak. Herkese sorumluluk yükleyen bir protokol bu,  Avrupa’da İspanya’dan sonra ikinciyiz bu konuda. Bir de çok  sistemi. Enerjinin verimli kullanılmasından gri suyun
 devletlerin çoğu kabul edecek, tersini yapmak uluslararası  zengin olduğumuz jeotermal sular, kaplıcalar var. Avrupa’nın  değerlendirilmesine, toplu ulaşıma yakınlıktan elektrikli
 toplumdan dışlanmak olur, ulusal çıkarlar var tabii, ama giderek  birincisiyiz. araçların şarj edileceği park yerlerinin öngörülmesine dek
 daha olumluya gidiş söz konusu. Çin mesela tutumunu değiştirdi,  değerlendiriliyor yapılar.
 Yerel yönetimler çöpleri  eskisinden daha çok tedbiri, büyük hızla alıyor.  Nükleer enerji bir çözüm mü?
 ayrıştırmak için ayrı                       Uzun vadede daha çok şey yapılacak tabii, daha yolun başındayız,
 konteynerler öngörünce  Olumsuz senaryolara odaklanmak yerine önümüze bakalım,  Kesinlikle değil, güvenliğinin yüzde yüz sağlanmasının  ama artık bu konuda hiçbir şey yapmamak diye bir seçeneğimiz
 geri dönüşüm kolaylaşacak. zaman daralıyor tabii, ama buna karşı hareketsiz kalınmıyor.  neredeyse imkânsızlığı bir yana, pahalı bir iş, üstelik nükleer  kalmadı, yeni bir dünyayı yaratmak zorundayız hep beraber.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14