Page 8 - EQ 58.Sayısı
P. 8

Artık 2015’i bekliyor tüm
     dünya, Paris’te yeni bir
     protokol imzalanacak.
     Herkese sorumluluk yükleyen
     bir protokol bu, devletlerin
     çoğu kabul edecek, tersini
     yapmak uluslararası
     toplumdan dışlanmak olur,
     ulusal çıkarlar var tabii, ama
     giderek daha olumluya gidiş
     söz konusu.

                                                                                                                       SOLDAN SAĞA

                                                                                                                     İklim Değişikliği Hükümetlerarası
                                                                                                                     Paneli, 2100 yılına kadar yaşanacak
                                                                                                                     sıcaklık artışlarının olumsuz etkilerini
                                                                                                                     gösteren bir analiz

                                                                                                                     ABD, Nevada’da güneş paneli santrali


                                                                                                                  SOLDAN SAĞA

               Buzulların erimesi, kutup                                                                                     Somerset Levels, Moorland kasabasındaki sel felaketi
               ayılarının hayatta kalmasını
               da olumsuz etkiliyor.                                                                                       İklim değişikliğinin Türkiye’yi etkileme mekanizması
 06                                                                                                                               07

     Bir de nüfus artışı var?                  Türkiye’nin dünyadaki bu gelişmelerden nasıl etkilenmesi        BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun 2014’ün Eylem Yılı olması için  atıklar meselesiyle karşı karşıya kalınca ne yapacağız? Güneş,
                                  bekleniyor?                              çağrıda bulundu…                      rüzgâr, mesela çöp yakıt gibi biyokitleyakıtlar üzerine çalışmak
     Tabii bir de nüfus artışı var, dünyada yaşamış ve ölmüş tüm                                                                 gerek. Onda da sorunlar çıkıyor tabii, bu kez tarıma ayrılan
     insanları saysak bile bugünkü nüfusumuza ulaşamıyoruz.   İklim kırılganlığı açısından önemli bir bölgedeyiz, iklim       Türkiye tek başına iklim değişikliği konusunda nasıl bir politika  arazi yetersiz kalabiliyor, bakın Brezilya’da oldu bu. Yağmur
     Bu nüfusla ve yenilenmeyen enerji kaynaklarıyla atmosfere  değişikliğinden en çok etkilenen bir coğrafyadayız. Akdeniz      izleyebilir? Halen neler yapılıyor, farklı olarak neler yapılabilir? ormanlarına zarar verdiler.
     karışan karbondioksit iklimin stabilizasyonunu sağlayan  havzasındayız, Karadeniz bir ölçüde daha iyi, ama kümülatif
     sera gazlarının -altı tane var, ikisi metan- eşdeğeri olarak  manzara değişmiyor.                        Olumlulardan başlayalım, ormancılık konusunda iyiyiz, yani
     hesaplanan karbondioksit oranı giderek artıyor. Güneş artık bu                                  İstanbul’u dışarıda tutarak söylüyorum bunu. İstanbul’un  Atık suları asla lavaboya dökmeyin, biriktirin,
     gazları ememiyor yani, hem de giderek artan ölçüde. Bu daha  Kısa vadeli olarak, bizi tehdit edecek boyutta bir kuraklık     kuzeyindeki ormanlara dokunmanın zararını hepimiz biliyoruz,  belediye talebiniz olunca gelip almak zorunda      SÖYLEŞİ
     fazla ısının tutulması anlamına geliyor. Neler oluyor bunun  bekliyor muyuz?                           ama mesela Bolu’da orman işletmeciliği iyi yapılıyor. İstanbul’un
     sonucunda? Buzullar eriyor, denizler yükseliyor. Seller, fırtınalar                                susuzluk sorunu için başka yerden su getirmek doğru bir çözüm  bunları, biyodizele çevrilip arabada yakılır
     gibi aşırı iklim olayları yaşanıyor…            Tüm veriler bunu gösteriyor, ama yüzde yüz bir kesinlik olmuyor    değil. Ulusal çıkarlar nedeniyle uluslararası camiaya taahhüt  hale geliyorlar.
                                  hiçbir zaman doğa olaylarında… Tehdit şimdiden başlamış        vermiyoruz, bu değişmek zorunda. Yerel yönetimler çok önemli,
                                  durumda, mesela Konya Ovası’nda obruk dediğimiz oluşumlar       çöplerin ayrıştırılması, bunun kaynağında yapılması için farklı
     Yerel yönetimler çok önemli, çöplerin           giderek çoğalıyor, şekerpancarı, ayçiçeği yetiştiriliyor ve yeraltı  atık konteynerlerinin ayrılması ve her mahalleye koyulması  Bizim tek başımıza yapabilecek şeylerimiz var mı? Bunlar genel
     ayrıştırılması, bunun kaynağında yapılması         suları kullanılıyor sulama için, yani yenilenebilir su değil,     gerek. Çöp toplayıcılar sistemi iyi işliyor aslında, ama organik  tabloyu değiştirmekte nasıl etkili olabilir?
     için farklı atık konteynerlerinin ayrılması ve       yeraltını kurutuyoruz. Büyük çöküntüler oluşuyor, sanki toprağa    atıkla kullanılabilir atık yerinde, evlerde ayrışmalı.   Olmaz mı? Her şey bizde bitiyor. Su kullanımından enerji
                                  meteor düşmüş gibi, yeraltı suyu çekilince karstik yapıdaki
     her mahalleye koyulması gerek.               toprak boşalıyor, birden çöküyor.                   Aydınlatmada LED kullanımı önemli, bunu yapmaya başladık  verimine kadar onlarca tedbir alarak yaşayabiliriz: Evdeki
                                                                      genel ölçekte. Zirai sulamada bazı adımlar atılıyor, vahşi sulama  armatürleri, cihazları değiştirebilir, klozetlerde, musluklarda
                                  Devletler, olumsuz senaryoları düzeltebilecek veya en azından     yerine damla sulama getirilmeli, gri su dediğimiz tuvalet için  daha az su kullanabilir. Atık suları asla lavaboya dökmeyin,
                                  daha az olumsuz hale getirecek tedbirler alabilirler mi, alacaklar   kullanılan siyah su dışındaki ev ve inşaattaki atık su sulamada  biriktirin, belediye talebiniz olunca gelip almak zorunda bunları,
                                  mı? Zaman giderek daralıyor mu?                    değerlendirilmeli, bunlar yeterince tutulmuyor. Türkiye  biyodizele çevrilip arabada yakılır hale geliyorlar.
                                                                      sulak bir yer değil, su riski alanındayız, “su stresi” yaşıyoruz.
                                  Birleşmiş Milletler bu konuda önemli çalışmalar yapıyor, tek      Sanayide o kadar çok su kullanılıyor ki, inanamazsınız. Şimdi  Ant Yapı yeşil sertifikasyona önem veren bir inşaat şirketi olarak
                                  inisiyatif onlar, tabii yaptırım gücü tam değil, ama ellerinden    tekstilde eko-verimlilik şartları zorlanmaya başlandı. Bir  kendine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor. Siz bu
                                  geleni yapıyorlar. Kyoto Protokolü zamanını doldurdu, biz de      diğer sorumuz daha var cevaplanacak. Fosil yakıt yerine  konuda ne düşünüyorsunuz?
                                  artık geçerliliği kalmadığı bir zamanda imzaladık, çok geç       ne kullanabiliriz? Hidroelektrik santral doğru yerlerde
                                  olarak. Artık 2015’i bekliyor tüm dünya, Paris’te yeni bir protokol  kullanılmalı, su havzalarında değil. Güneş enerjisine eğilmeliyiz,  Çok ciddi denetim mekanizmaları yaratıyor bu sertifikasyon
                                  imzalanacak. Herkese sorumluluk yükleyen bir protokol bu,       Avrupa’da İspanya’dan sonra ikinciyiz bu konuda. Bir de çok  sistemi. Enerjinin verimli kullanılmasından gri suyun
                                  devletlerin çoğu kabul edecek, tersini yapmak uluslararası       zengin olduğumuz jeotermal sular, kaplıcalar var. Avrupa’nın  değerlendirilmesine, toplu ulaşıma yakınlıktan elektrikli
                                  toplumdan dışlanmak olur, ulusal çıkarlar var tabii, ama giderek    birincisiyiz.                       araçların şarj edileceği park yerlerinin öngörülmesine dek
                                  daha olumluya gidiş söz konusu. Çin mesela tutumunu değiştirdi,                                  değerlendiriliyor yapılar.
                        Yerel yönetimler çöpleri  eskisinden daha çok tedbiri, büyük hızla alıyor.        Nükleer enerji bir çözüm mü?
                        ayrıştırmak için ayrı                                                                 Uzun vadede daha çok şey yapılacak tabii, daha yolun başındayız,
                        konteynerler öngörünce  Olumsuz senaryolara odaklanmak yerine önümüze bakalım,      Kesinlikle değil, güvenliğinin yüzde yüz sağlanmasının   ama artık bu konuda hiçbir şey yapmamak diye bir seçeneğimiz
                        geri dönüşüm kolaylaşacak. zaman daralıyor tabii, ama buna karşı hareketsiz kalınmıyor.  neredeyse imkânsızlığı bir yana, pahalı bir iş, üstelik nükleer  kalmadı, yeni bir dünyayı yaratmak zorundayız hep beraber.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13