Page 2 - EQ 58.Sayısı
P. 2

Hep bugünü hayal ettik.


                  O günkü heyecanımız bizi dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden biri yaptı.
                İlk temelimizi atmamızın üzerinden 22 yıl geçti. Her projemize ayrı bir tutkuyla bağlandık.
                    Projelerimizde büyük bir fikir ve benzersiz özellikler olsun istedik.

               Bugün yurt dışında 10.000 konutluk projelerimiz sürerken, yurt içinde toplam 1000 konutluk
                   üç projeye aynı anda başladık. Antteras, Antasya ve Antplato projelerini
                  birlikte gerçekleştirdiğimiz ekibimize, tedarikçilerimize, bize destek veren ve
                   bugüne gelmemizde emeği olan tüm Ant Yapı dostlarına teşekkür ederiz.

                              www.antyapi.com                                                                                                   ÇEVRE...


                                                                      Her geçen yılın bir önceki yıla göre daha farklı, daha sıcak, daha  tüm projeler ağaçsız kurak alanlar olmasına rağmen tüm
                                                                      yağışsız, daha kurak geçeceği söyleniyor.         projelerimizde binlerce bitki ve ağaç dikerek zengin peyzajlı
                                                                                                   çevreler geliştirdik.
                                                                      Dünyada her yıl toprakların, havanın ve suların kirlenmesi
                                                                      ile ekili alanların azaldığı, nefes aldığımız havanın kirlendiği ve  Konunun önemini kavrayıp daha başka neler yapabiliriz diye
                                                                      susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız görülmekte ki  düşününce ANT ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ firmasını kurarak;
                                                                      bu üç ana unsur totalde ekolojik dengenin bozulması sonucunu  gerek yurt içinde gerek yurt dışında evsel ve endüstriyel atıkları  01
                                                                      doğuruyor...                        temizleme-yok etme ile temiz su teknolojileri konularına
                                                                                                   yoğunlaştık, benzer konularda çevre adına faydalı birçok projede
                                                                      Son yıllarda sıkça duyduğumuz bu uyarılar gittikçe artmakta ve  faaliyette bulunmaktayız.
                                                                      sürdürülebilirlik adına tehlike çanları devamlı çalmakta.
                                                                                                   Tüm toplumun ve sektörlerin konunun önemini kavrayıp
                                                                      Uzmanlar aslında konunun ekonomik, sosyal ve çevresel   bu yönde çaba harcaması için kamuoyunun devamlı
                                                                      başlıklarda toplanarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. uyarılıp bilgilendirilmesi dışında çevre teknolojilerini
                                                                                                   kullanmanın getireceği ek maliyetlerin bir takım teşvikler ile
                                                                      Kyoto anlaşması vb. tedbirler yetmemiş yani uygulanamamış,  desteklenmesinin şart olduğunu düşünüyoruz.
                                                                      2015 yılında daha etkin ve kapsamlı bir protokol hazırlanıyor.                             SUNUŞ
                                                                                                   EQ dergimizin bu sayısında konu hakkında hem uzmanların
                                                                      Paris’te hazırlanan protokolde yaptırımların çok ağır olacağı,  görüşleri hem de Ant Çevre firmamızın faaliyetleri hakkında
                                                                      uymayanların uluslararası toplumdan dışlanma tehlikesi ile  bilgi verdik.
                                                                      karşılaşacağından bahsediliyor.
                                                                                                   “Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık
                                                                      Hepimizin önceki nesillerden emanet aldığımız bu dünyayı daha  öldüğünde, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu
                                                                      fazla kirletmeden, en azından aldığımız gibi yeni nesillere teslim  anlayacak”. Meşhur Kızılderili atasözünü hatırlatırken..
                                                                      etmemiz gerekiyor.
                                                                                                   İçinde bulunduğumuz bahar aylarının bol yağışlı,
                                                                      Ant Yapı olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyor, enerjiyi  topraklarımızın daha verimli, havalarımızın da tertemiz olduğu
                                                                      verimli kullanmadan, su kaynaklarını ekonomik kullanmaya  bir dünya diliyoruz.
                                                                      kadar birçok konuyu içeren yeşil bina sertifikaları alarak,
                                                                      çevreye daha duyarlı, ekonomik ve sürdürülebilir projeler  Mehmet Okay
                                                                      geliştirmeye özen gösteriyoruz. Bu güne kadar yaptığımız  mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7