Page 14 - EQ 58.Sayısı
P. 14

Ant Çevre Türkmenistan’daki Projelerini Zamanından

     Önce Bitiriyor!                                                          BASINDA ANT YAPI
                                                                      Medyada, Ant Yapı haberleri geçtiğimiz aylarda da yer buldu. Sizin için en ilgi çekici haberlerimizi derledik.
                                                                                                 Star
                                                                                                 08.02.2014               Milliyet
                                                                       Dünya - Özel eki                                      25.02.2014
                                                                       03.03.2014                                                                                           Bloomberg
                                                                                           Business Week
                                                                                           09.03.2014
  12                                                                                                                               13

                                  ANT ÇEVRE’nin Yönetici ortağı Çevre Mühendisi Murat Balaban
                                  ve şirket genel müdürü olan Çevre Mühendisi Sinan Koçal,
                                  Türkmenistan’daki projelerde gelinen son aşamayı dergimiz                                                                   BASINDAN
                                  için değerlendirdiler: “ANT ÇEVRE Türkmen ortağı ile birlikte
                                  Mary Vilayeti, Bayramaly ve Garakum şehirlerinin kanalizasyon
                                  sularının arıtılması amacıyla “Koku Giderimli Orbal Kompakt
                                  Evsel Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisleri”ni kurmaktadır. Eş                                               Milliyet
                                                         3
                                  zamanlı olarak yapımı sürdürülen ve her biri 10.000 m /gün                                               18.03.2014
                                  kapasiteli 2 adet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin Betonarme
                                  imalatları tamamlanmıştır. Şantiyelerde bir yandan ince inşaat
                                  işleri sürerken, diğer yandan elektro-mekanik ekipman montaj
                                  işleri devam etmektedir.
                        İLKER GÜRER     Tesislere 1 Mayıs 2014’te su verilecek ve işletmeye alma
                                  çalışmaları başlatılacaktır. Sözleşmeye göre Haziran 2014’te
               ANT ÇEVRE Genel Müdürü,        teslim edilmesi gereken iki tesis bir ay öncesinden Mayıs
               Çevre Mühendisi Sinan Koçal      ayında teslime hazır hale gelecek şekilde yoğun çalışmalar
                                  sürdürülmektedir.

                                  ANT ÇEVRE Türkmenistan’da devam eden işlerini sonlandırma
                                  aşamasında Lebab vilayetinde iki yeni proje daha aldı. Bu
                                                     3
                                  projelerin biri Serdarabat şehrinin 10.000 m /gün kapasiteli Evsel
                                                           3
                                  Atıksu Arıtma Tesisi diğeri ise yine aynı şehirde 30.000 m /gün
                                  kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi’dir. Bu iki proje ile ilgili proje
                                  tasarım çalışmaları tamamlanmış, Türkmenistan ekspertiz
                                  onayına sunulmuştur.
                                  ANT ÇEVRE Lebab Projelerinin onay aşamasından sonra,          Maison Française -
                                  Türkmenistan pazarında edindiği deneyimler ve güçlendirdiği      Emlak Yaşam Özel Sayısı                  Milliyet
                                  teknik kadrosu ile çok daha hızlı organize olarak, yeni projelerini  01.02.2014                        11.02.2014
                                  de başarı ile sonlandırmayı hedeflemektedir.”
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19