Page 9 - EQ 56.Sayısı
P. 9

Sanatçı olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Aynı zamanda
 sanat yöneticiliği de yapıyorsunuz, bir de yıllar sonrasında
 Boğaziçi Üniversitesi’nde felsefe okumaya başladınız? Bunlar
 nerede birleşiyor, nerede ayrılıyor?

 Kendime hedef olarak seçtiğim sanatçı tanımı şu: Düşünce
 üreten, bu düşüncesini yapıta dönüştürürken uzun vadede
 kararlılık içinde olan, izleyiciyi de kendisi ile birlikte eleştirel
 bir yaklaşımla düşünmeye çağıran kişi. Bu tanımın beni de
 anlatması en büyük dileğim. Yöneticiliğini yaptığım HAYAKA
 ARTI, kar amacı gütmeyen bir sanat platformu ve alternatif
 sanat üretimi yapmak, bunları izleyiciyle paylaşmak için
 deneylerin yapıldığı bir ortam. Benim için platform bir tür
 sosyal heykel, orada da sanatçı kimliğimle hareket ederek
 kararlar veriyorum. Evet, yıllar önce yarım bıraktığım felsefe
 eğitimime geri döndüğüm için çok mutluyum. Zira bilgi, doğru,
 ahlak, gerçek, mantık vs kavramlarının temellerini, yaşamın
 doğası ve anlamını yeniden ele almak ve özellikle tam da bu gün
 için gerekli olduğuna inandığım bu konularda, daha kuvvetli
 argümanlar geliştirebilmek için donanımımı zenginleştirmek
 hoşuma gidiyor.

 Heykellerinizden söz edelim biraz da. Heykelle anlattığınız
 hikâyeler neler?
   ARK37; kumaş ve spiral boru, 30 (çap) x 6000 cm, 2007 (Dansçı: Sernaz Demirel)
 ARK olarak isimlendirdiğim çalışmalarımda ilk yola çıkışım;
 heykel, yani zaman/mekân içinde “var olan” nesne/durum  Kuad Galerinin temsil ettiği sanatçılar arasındasınız. Kuad Galeri  içinde bulunduğum sistemin herkesi eşitlemeye çalıştığı ve belli
 üzerine. Bu kavram çerçevesinde düşünmek, araştırmak, bu  Aslında daha evrensel değerlere atıfta bulunmak, ilham  ve kurucu ortağı Beral Madra ile işbirliğiniz nasıl gelişti? kimlikleri dayattığı kodları çözümlemek ve kendimce yeniden
 konuya başka ne açılar getirebilirim -bunları deneyimlemek...  vermek istiyorum. Bunlar insan hakları, barış, adalet, onur...  inşa etmek olarak hedefliyorum. Özellikle bulunduğum
 Eğilim olarak üzerinde olduğum konu “insan var oluşu”; yani  Bunlar tecrübelerim, yeteneğim, araştırma ve ilgi alanlarımla  Kuad Galeri, benim gibi bağımsız sanatçıların ulusal ve  koşullarda kadın olarak neredeyse “yok” sayıldığım için öncelikle
 bedeni; yaşadığı, ilişkiye girdiği ortamı, dolayısıyla mahallesi,  sınırlanıyor. Böylelikle çalışmalarımın çoğunda kadın ve / veya  uluslararası ortamda bilinirliğini arttırmak için önümüze  kendimi “var“ etmek, beraberinde de “var” olmaya devam etmesi
 şehri, doğası. Katmanları pek çok. Istanbul var. Umuyorum yol boyunca daha geniş daha duyarlı  değerli fırsatlar koyuyor. Beral Madra Türkiye’de çağdaş sanatın  gerektiğini düşündüğüm değerlerin yeşermesi, serpilip büyümesi,
 açılara vakıf olup, izleyicilerde ve kendimde olumlu dönüşümlere  gelişmesine dün ve bu gün çok emeği geçen bir duayen, onun  köklenip meyveler vermesi için katkıda bulunuyor ve ortam
 neden olurum. izlediği ve desteklediği sanatçılardan birisi olmak benim için çok  yaratıyor olmak...
     değerli. İlişkimizin gelişerek sürmesi en büyük dileğim.
 06                                 Linkler:                          07
 Kendime hedef olarak seçtiğim sanatçı tanımı            www.dilaraakay.com
 şu: Düşünce üreten, bu düşüncesini yapıta             www.hayakaarti.com
 ARK95; demir ve boya,                       www.arayuzgaleri.com
 46 x 178 x 65 cm, 2010  dönüştürürken uzun vadede kararlılık içinde                   SOLDAN SAĞA
 olan, izleyiciyi de kendisi ile birlikte eleştirel
 (Fotoğraf: Kayhan Kaygusuz)
 bir yaklaşımla düşünmeye çağıran kişi.                                  2013_Dilara Akay atölyesinde
                                                      (Fotoğraf: Abdullah Akay)
                                                      ARK36; demir ve boya,
 ALANICA 2013 Çağdaş Sanat Sempozyumu’nda Türkiye’yi temsil                        200 x 280 x 120 cm, 2007  PORTRE
 eden sanatçılar arasındaydınız, Kafkaslardaki Kuzey Osetya’nın                      (Fotoğraf: Çetin Özdemir)
 başkenti Vladikavkaz müzesinin koleksiyonu için ürettiğiniz
 çalışmanızdan bahseder misiniz? Çalışmanız nasıl karşılandı?

 1-15 Ağustos 2013 tarihlerinde düzenlenen 7.Uluslararası Çağdaş                      ARK81 serisi; demir ve boya,
 Sanat Sempozyumu ALANICA 2013 için küratör Beral Madra                          ekmek sacı her biri
 “Duyarlı Eylem!”çağrısı ile Türkiye’den Ferhat Özgür ve benimle                      100 (çap) x 15 cm, 2009
 birlikte, çeşitli ülkelerden 20 sanatçıyı Kuzey Osetya-Alanya’nın                     (Fotoğraf: Çetin Özdemir)
 başkenti Vladikavkaz’a davet etti. Burada 15 gün süreyle ikamet
 ederek, yerel sanatçılar ve izleyicilerin katıldığı sunumlar
 yaptık ve Vladikavkaz Güzel Sanatlar Müzesi’ne bağışlanmak  HAYAKA ARTI ve arayuzgaleri.com nasıl gidiyor, gelecek
 üzere yapıtlar ürettik. Ben sempozyumda Beslan Annelerine  etkinliğiniz ne olacak? Sanal galerinizde kaç sanatçı ve iş var? ARK112; naylon meş, (yaklaşık) 900 x 600 x 300 cm, 2010
 ithafen bir çalışma gerçekleştirdim. Hatırlayalım 1994’de 1- 3   (Halk Bahçesi, Çanakkale Bienali) (Fotoğraf: Geyvan McMillen)
 Eylül tarihlerinde, Kuzey Osetya’da yer alan Beslan’daki bir  HAYAKA ARTI’da 2014’de Rafet Arslan ve Raziye Kubat’ın ayrı
 ilkokulda büyük bir trajedi yaşanmış ve 186’sı çocuk 365 kişi  ayrı birer kitap lansmanı ve sergileri olacak. Ardından Ferhat
 hayatlarını kaybetmişti. Bizim coğrafyamızda da yok etme, yok  Özgür küratörlüğünde yeni bir arayuzgaleri.com sergisi var. Bu
 sayma konusunda sabıkalar olduğu için trajediler üzerinde  sanal galeri aynı zamanda çok önemli bir arşiv; veri tabanımızda
 çok hassasiyetim var. Oradayken çalışmamın her aşamasında  300’ün üzerinde sanatçı ve 3000’nin üzerinde yapıt var. Pek çoğu
 Beslan Anneleri’nin tam desteği ve katılımıyla bir performans  ciddiyetle üretimlerini sürdüren değerli sanatçılar, özellikle
 ve enstalasyon gerçekleştirdim. Performansı birlikte, kurbanlar  İstanbul dışından katılımcıların fiziksel sergilerde yer aldıkları
 için yapılan anıtmezarlıkta yürekleri serinletmek, arınma ve  zaman çok mutlu oluyorum.
 barış ortamı yaratmak amacıyla şişelerle su dökme ritueli
 olarak gerçekleştirdik, sonrasında bu şişeleri “mesaj şişeleri”  Yakın gelecekte gündeminizde ne var, ya daha ileriye dönük
 mantığıyla, içlerine kurbanların fotografları ve geleceğe yazılan  hayalleriniz ve planlarınız neler?
 mektuplar yerleştirerek kullandım. Açılış günü yaptığım irmik
 helvasını dağıtarak bu anma rituelini tamamladım. Anneler bu  Son dönemde yaşadıklarımız hepimizin daha fazla eleştiren bir
 çalışmamdan dolayı duydukları memnuniyeti bana “teşekkür”  tavır almasını gerektiriyor. Dolayısıyla “var olma” konusunu
 belgesi vererek ilettiler. işlemeye devam edeceğim. Bunu hem kendi biografimi, hem de
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14