Page 8 - EQ 56.Sayısı
P. 8

Sanatçı olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Aynı zamanda
     sanat yöneticiliği de yapıyorsunuz, bir de yıllar sonrasında
     Boğaziçi Üniversitesi’nde felsefe okumaya başladınız? Bunlar
     nerede birleşiyor, nerede ayrılıyor?

     Kendime hedef olarak seçtiğim sanatçı tanımı şu: Düşünce
     üreten, bu düşüncesini yapıta dönüştürürken uzun vadede
     kararlılık içinde olan, izleyiciyi de kendisi ile birlikte eleştirel
     bir yaklaşımla düşünmeye çağıran kişi. Bu tanımın beni de
     anlatması en büyük dileğim. Yöneticiliğini yaptığım HAYAKA
     ARTI, kar amacı gütmeyen bir sanat platformu ve alternatif
     sanat üretimi yapmak, bunları izleyiciyle paylaşmak için
     deneylerin yapıldığı bir ortam. Benim için platform bir tür
     sosyal heykel, orada da sanatçı kimliğimle hareket ederek
     kararlar veriyorum. Evet, yıllar önce yarım bıraktığım felsefe
     eğitimime geri döndüğüm için çok mutluyum. Zira bilgi, doğru,
     ahlak, gerçek, mantık vs kavramlarının temellerini, yaşamın
     doğası ve anlamını yeniden ele almak ve özellikle tam da bu gün
     için gerekli olduğuna inandığım bu konularda, daha kuvvetli
     argümanlar geliştirebilmek için donanımımı zenginleştirmek
     hoşuma gidiyor.

     Heykellerinizden söz edelim biraz da. Heykelle anlattığınız
     hikâyeler neler?
                                     ARK37; kumaş ve spiral boru, 30 (çap) x 6000 cm, 2007 (Dansçı: Sernaz Demirel)
     ARK olarak isimlendirdiğim çalışmalarımda ilk yola çıkışım;
     heykel, yani zaman/mekân içinde “var olan” nesne/durum                                      Kuad Galerinin temsil ettiği sanatçılar arasındasınız. Kuad Galeri  içinde bulunduğum sistemin herkesi eşitlemeye çalıştığı ve belli
     üzerine. Bu kavram çerçevesinde düşünmek, araştırmak, bu  Aslında daha evrensel değerlere atıfta bulunmak, ilham         ve kurucu ortağı Beral Madra ile işbirliğiniz nasıl gelişti? kimlikleri dayattığı kodları çözümlemek ve kendimce yeniden
     konuya başka ne açılar getirebilirim -bunları deneyimlemek...  vermek istiyorum. Bunlar insan hakları, barış, adalet, onur...                                inşa etmek olarak hedefliyorum. Özellikle bulunduğum
     Eğilim olarak üzerinde olduğum konu “insan var oluşu”; yani  Bunlar tecrübelerim, yeteneğim, araştırma ve ilgi alanlarımla    Kuad Galeri, benim gibi bağımsız sanatçıların ulusal ve  koşullarda kadın olarak neredeyse “yok” sayıldığım için öncelikle
     bedeni; yaşadığı, ilişkiye girdiği ortamı, dolayısıyla mahallesi,  sınırlanıyor. Böylelikle çalışmalarımın çoğunda kadın ve / veya  uluslararası ortamda bilinirliğini arttırmak için önümüze  kendimi “var“ etmek, beraberinde de “var” olmaya devam etmesi
     şehri, doğası. Katmanları pek çok.             Istanbul var. Umuyorum yol boyunca daha geniş daha duyarlı       değerli fırsatlar koyuyor. Beral Madra Türkiye’de çağdaş sanatın  gerektiğini düşündüğüm değerlerin yeşermesi, serpilip büyümesi,
                                  açılara vakıf olup, izleyicilerde ve kendimde olumlu dönüşümlere    gelişmesine dün ve bu gün çok emeği geçen bir duayen, onun  köklenip meyveler vermesi için katkıda bulunuyor ve ortam
                                  neden olurum.                             izlediği ve desteklediği sanatçılardan birisi olmak benim için çok  yaratıyor olmak...
                                                                      değerli. İlişkimizin gelişerek sürmesi en büyük dileğim.
 06                                                                                                 Linkler:                          07
                                  Kendime hedef olarak seçtiğim sanatçı tanımı                                           www.dilaraakay.com
                                  şu: Düşünce üreten, bu düşüncesini yapıta                                             www.hayakaarti.com
                        ARK95; demir ve boya,                                                                 www.arayuzgaleri.com
                        46 x 178 x 65 cm, 2010  dönüştürürken uzun vadede kararlılık içinde                                                             SOLDAN SAĞA
                                  olan, izleyiciyi de kendisi ile birlikte eleştirel
                        (Fotoğraf: Kayhan Kaygusuz)
                                  bir yaklaşımla düşünmeye çağıran kişi.                                                                  2013_Dilara Akay atölyesinde
                                                                                                                       (Fotoğraf: Abdullah Akay)
                                                                                                                       ARK36; demir ve boya,
                                  ALANICA 2013 Çağdaş Sanat Sempozyumu’nda Türkiye’yi temsil                                                        200 x 280 x 120 cm, 2007  PORTRE
                                  eden sanatçılar arasındaydınız, Kafkaslardaki Kuzey Osetya’nın                                                      (Fotoğraf: Çetin Özdemir)
                                  başkenti Vladikavkaz müzesinin koleksiyonu için ürettiğiniz
                                  çalışmanızdan bahseder misiniz? Çalışmanız nasıl karşılandı?

                                  1-15 Ağustos 2013 tarihlerinde düzenlenen 7.Uluslararası Çağdaş                                                      ARK81 serisi; demir ve boya,
                                  Sanat Sempozyumu ALANICA 2013 için küratör Beral Madra                                                          ekmek sacı her biri
                                  “Duyarlı Eylem!”çağrısı ile Türkiye’den Ferhat Özgür ve benimle                                                      100 (çap) x 15 cm, 2009
                                  birlikte, çeşitli ülkelerden 20 sanatçıyı Kuzey Osetya-Alanya’nın                                                     (Fotoğraf: Çetin Özdemir)
                                  başkenti Vladikavkaz’a davet etti. Burada 15 gün süreyle ikamet
                                  ederek, yerel sanatçılar ve izleyicilerin katıldığı sunumlar
                                  yaptık ve Vladikavkaz Güzel Sanatlar Müzesi’ne bağışlanmak       HAYAKA ARTI ve arayuzgaleri.com nasıl gidiyor, gelecek
                                  üzere yapıtlar ürettik. Ben sempozyumda Beslan Annelerine       etkinliğiniz ne olacak? Sanal galerinizde kaç sanatçı ve iş var? ARK112; naylon meş, (yaklaşık) 900 x 600 x 300 cm, 2010
                                  ithafen bir çalışma gerçekleştirdim. Hatırlayalım 1994’de 1- 3                                  (Halk Bahçesi, Çanakkale Bienali) (Fotoğraf: Geyvan McMillen)
                                  Eylül tarihlerinde, Kuzey Osetya’da yer alan Beslan’daki bir      HAYAKA ARTI’da 2014’de Rafet Arslan ve Raziye Kubat’ın ayrı
                                  ilkokulda büyük bir trajedi yaşanmış ve 186’sı çocuk 365 kişi     ayrı birer kitap lansmanı ve sergileri olacak. Ardından Ferhat
                                  hayatlarını kaybetmişti. Bizim coğrafyamızda da yok etme, yok     Özgür küratörlüğünde yeni bir arayuzgaleri.com sergisi var. Bu
                                  sayma konusunda sabıkalar olduğu için trajediler üzerinde       sanal galeri aynı zamanda çok önemli bir arşiv; veri tabanımızda
                                  çok hassasiyetim var. Oradayken çalışmamın her aşamasında       300’ün üzerinde sanatçı ve 3000’nin üzerinde yapıt var. Pek çoğu
                                  Beslan Anneleri’nin tam desteği ve katılımıyla bir performans     ciddiyetle üretimlerini sürdüren değerli sanatçılar, özellikle
                                  ve enstalasyon gerçekleştirdim. Performansı birlikte, kurbanlar    İstanbul dışından katılımcıların fiziksel sergilerde yer aldıkları
                                  için yapılan anıtmezarlıkta yürekleri serinletmek, arınma ve      zaman çok mutlu oluyorum.
                                  barış ortamı yaratmak amacıyla şişelerle su dökme ritueli
                                  olarak gerçekleştirdik, sonrasında bu şişeleri “mesaj şişeleri”    Yakın gelecekte gündeminizde ne var, ya daha ileriye dönük
                                  mantığıyla, içlerine kurbanların fotografları ve geleceğe yazılan   hayalleriniz ve planlarınız neler?
                                  mektuplar yerleştirerek kullandım. Açılış günü yaptığım irmik
                                  helvasını dağıtarak bu anma rituelini tamamladım. Anneler bu      Son dönemde yaşadıklarımız hepimizin daha fazla eleştiren bir
                                  çalışmamdan dolayı duydukları memnuniyeti bana “teşekkür”       tavır almasını gerektiriyor. Dolayısıyla “var olma” konusunu
                                  belgesi vererek ilettiler.                       işlemeye devam edeceğim. Bunu hem kendi biografimi, hem de
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13