Page 15 - EQ 56.Sayısı
P. 15

Çevre Teknolojilerinde de

 İddialıyız, Ant Çevre

 Ant Çevre Teknolojileri, tüm çevre mühendisliği uygulamaları
 alanlarında, ağırlıklı olarak evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı,
 su arıtımı konularında tesislerin tasarımı ve işletmeleri dahil
 olmak üzere anahtar teslimi projelerini üstlenmek ve arıtma
 ekipmanlarını üretmek konularında faaliyet gösteriyor.

 Yurtiçinde ağırlıkla sanayi ve şehir arıtmalarında başarılı işler
 gerçekleştiren Ant Çevre, 2012 yılında yurtdışındaki yatırım
 fırsatlarını değerlendirerek Türkmenistan’a açılım yaptı.

 Şirketimiz Ant Çevre, ilk etapta, Türkmenistan’da Büyük
 Selçuklu Devleti’nin başkentliğini yapmış olan Mary Vilayeti
 3
 Bayramali ve Garakum ilçelerinin 2 adet 10.000 m /gün atıksu
 arıtma tesislerinin imalatlarına başladı ve 2014 yılı Nisan ayında
 teslim için projelerin son aşamalarına yaklaştı. Projelerin
 bitiminin ardından Mary Vilayeti sınırları içerisinde bulunan
 Türkmengala ve Yolöten ilçelerinde, iki adet daha atıksu arıtma
 tesisine başlamayı planlıyoruz.

 2014 yılı başları gibi Lebap Vilayeti’nin Serdarabat Atıksu arıtma
 3
 tesisi ve 30.000 m /gün İçme Suyu Arıtma tesislerine Siemens
 Trident Teknolojileriyle (Westech Inc.) çözüm bularak start alma               Mary Vilayeti 10.000 m /gün atıksu arıtma tesisi
                                                      3
 noktasına geldi.
 12                                                              13


 Ant Çevre aynı zamanda 2013-2015 yılları arası iş planlama  hem de kurumların değer yaratma yönetimi perspektifini taşıma
 sürecinde tasarladığı ve gerçekleştirmek istediği büyük vilayet  ve transferi çabasında. Böylece çevre projelerinin Türkmenistan
 3
 arıtma projesi olan Mary Vilayeti Merkez 100.000 m /gün içme  ülkesinin amaçlarına hizmet eden ve Türkmenistan’a değer
 suyu arıtma ihalesini de kazandı ve hemen akabinde uygulama  yaratan sistemlerine entegrasyonu sağlanmış oluyor.
 projelerine başladı.
     Değer yaratmanın temel taşları olan etkin iş, planlama, lojistik,
 Ant Çevre, Türkmenistan’da kısa bir zaman zarfında yakaladığı  kalite standardı ve karar alma süreçlerimiz, yaratıcı çözümler,
 170.000.000 USD’lik iş potansiyeliyle 2013-2015 dönemi  ekonomik inşaat maliyetleri ve üstün nitelikli yeni teknolojiler
 planlamalarını reel anlamda gerçekleştirdi... olarak hizmetimize direk yansımakta. Ant Çevre kurulduğu
     ilk günden beri, Ant Yapı’nın ilkeleri ışığında daha şeffaf, yalın,
 Ant Çevre, Türkmenistan’da en son çevre sistemleri alanında  bilinçli, işbirliğine, güvene dayalı ve nitelikli bir iş platformu  HABERLER
 Lebap Vilayeti 30.000 m /gün içme suyu arıtma tesisi
 3
 geliştirdiği projelerde, hem ileri çevre mühendisliği know-how’ını  oluşturmak için çalışıyor.
 Lebap Vilayeti içme suyu arıtma tesisi iç görünüm (Westech) Yöneticiler inşaat sahasında Ant Çevre Genel Müdürü Çevre Mühendisi Murat Balaban
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20