Page 14 - EQ 56.Sayısı
P. 14

Çevre Teknolojilerinde de

     İddialıyız, Ant Çevre

     Ant Çevre Teknolojileri, tüm çevre mühendisliği uygulamaları
     alanlarında, ağırlıklı olarak evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı,
     su arıtımı konularında tesislerin tasarımı ve işletmeleri dahil
     olmak üzere anahtar teslimi projelerini üstlenmek ve arıtma
     ekipmanlarını üretmek konularında faaliyet gösteriyor.

     Yurtiçinde ağırlıkla sanayi ve şehir arıtmalarında başarılı işler
     gerçekleştiren Ant Çevre, 2012 yılında yurtdışındaki yatırım
     fırsatlarını değerlendirerek Türkmenistan’a açılım yaptı.

     Şirketimiz Ant Çevre, ilk etapta, Türkmenistan’da Büyük
     Selçuklu Devleti’nin başkentliğini yapmış olan Mary Vilayeti
                          3
     Bayramali ve Garakum ilçelerinin 2 adet 10.000 m /gün atıksu
     arıtma tesislerinin imalatlarına başladı ve 2014 yılı Nisan ayında
     teslim için projelerin son aşamalarına yaklaştı. Projelerin
     bitiminin ardından Mary Vilayeti sınırları içerisinde bulunan
     Türkmengala ve Yolöten ilçelerinde, iki adet daha atıksu arıtma
     tesisine başlamayı planlıyoruz.

     2014 yılı başları gibi Lebap Vilayeti’nin Serdarabat Atıksu arıtma
            3
     tesisi ve 30.000 m /gün İçme Suyu Arıtma tesislerine Siemens
     Trident Teknolojileriyle (Westech Inc.) çözüm bularak start alma                                                                            Mary Vilayeti 10.000 m /gün atıksu arıtma tesisi
                                                                                                                       3
     noktasına geldi.
  12                                                                                                                               13


                                  Ant Çevre aynı zamanda 2013-2015 yılları arası iş planlama       hem de kurumların değer yaratma yönetimi perspektifini taşıma
                                  sürecinde tasarladığı ve gerçekleştirmek istediği büyük vilayet    ve transferi çabasında. Böylece çevre projelerinin Türkmenistan
                                                        3
                                  arıtma projesi olan Mary Vilayeti Merkez 100.000 m /gün içme      ülkesinin amaçlarına hizmet eden ve Türkmenistan’a değer
                                  suyu arıtma ihalesini de kazandı ve hemen akabinde uygulama      yaratan sistemlerine entegrasyonu sağlanmış oluyor.
                                  projelerine başladı.
                                                                      Değer yaratmanın temel taşları olan etkin iş, planlama, lojistik,
                                  Ant Çevre, Türkmenistan’da kısa bir zaman zarfında yakaladığı     kalite standardı ve karar alma süreçlerimiz, yaratıcı çözümler,
                                  170.000.000 USD’lik iş potansiyeliyle 2013-2015 dönemi         ekonomik inşaat maliyetleri ve üstün nitelikli yeni teknolojiler
                                  planlamalarını reel anlamda gerçekleştirdi...             olarak hizmetimize direk yansımakta. Ant Çevre kurulduğu
                                                                      ilk günden beri, Ant Yapı’nın ilkeleri ışığında daha şeffaf, yalın,
                                  Ant Çevre, Türkmenistan’da en son çevre sistemleri alanında      bilinçli, işbirliğine, güvene dayalı ve nitelikli bir iş platformu                           HABERLER
      Lebap Vilayeti 30.000 m /gün içme suyu arıtma tesisi
             3
                                  geliştirdiği projelerde, hem ileri çevre mühendisliği know-how’ını   oluşturmak için çalışıyor.
      Lebap Vilayeti içme suyu arıtma tesisi iç görünüm (Westech)                                                      Yöneticiler inşaat sahasında        Ant Çevre Genel Müdürü Çevre Mühendisi Murat Balaban
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19