Page 9 - EQ 54.Sayısı
P. 9

ANT YAPI OLİMPİYAT ARENASINDA: SOÇİ OLİMPİYAT KÖYÜ


                                                                07 İddialı bir proje Soçi Olimpiyat Köyü. Ant  olması gururunu bize yaşattığı için Ant  Karayolu, demiryolu ve deniz ulaşımı
 Yapı ailesinin bu projeyi yürüten ekibinin  Yapı’ya çok teşekkür ederiz. Ant Yapı’nın  tesisleri, enerji tesisleri, altyapı tesisleri
 yükü ağır, zamanla yarışıyorlar, inşaat  Soçi Olimpiyat Köyü projesine dahil  ve konaklama tesisleri… Olimpiyatlardan
 bitiş tarihi olarak Eylül ayı öngörülüyor.  olması nasıl ve ne zaman oldu?  sonra da kullanılması amacıyla yepyeni
 Ekibin yöneticisi Şevki Batum, projeyi en  bir kış ve yaz tatili merkezi olarak                        SAYININ YILDIZI
 iyi açıklayabilecek kişi olmanın getirdiği  2014 Kış Olimpiyatları’nın Soçi’de  tasarlanmış. Bir bölümü Kafkaslar’ın
 sorumlulukla, yoğun temposuna karşılık  yapılması kararı alındıktan bu yana  uzantısı olan Krasnopalyana dağ sporları
 sorularımızı tüm detaylarıyla cevapladı.  yaklaşık yedi buçuk yıl geçti. Artık sayılı  bölgesi, diğer bölümü de Karadeniz
 günler kaldı olimpiyata. Rusya önce bu  kıyısında kapalı salon sporları bölgesinde
 çok önemli projeyi sadece yerel firmalar  olmak üzere birbirinden 50 km mesafede
 Sayın Şevki Batum, sizi kısaca tanıyabilir  vasıtasıyla gerçekleştirmek istiyordu  iki büyük yerleşkeden oluşuyor. Yapımını
 miyiz? ve yola böyle çıktı. Ama son üç yılda,  üstlendiğimiz otel kompleksi projesi de
 yabancı iş gücünün kullanılmasının  kapalı salon spor tesislerinin bulunduğu
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat  zorunlu olduğu görüldü ve ağırlıklı olarak  Karadeniz kıyısındaki İmeritenskiy
 Mühendisliği bölümünden 1986 yılında  Türk firmaları olmak üzere, yabancı  düzlüğü bölgesinde. Bizim projemiz
 ŞEVKİ BATUM mezun olduğumdan bu yana, saha  şirketlerle de çalışmaya başladılar. Biz  en büyük otel projesi ve tüm olimpiyat
 Bölge Koordinatörü mühendisliğinden başlayarak aşağı  de 2011 yılı Ağustos ayında olimpiyat  köylerinin yatak kapasitesinin yüzde
 yukarı her kademede çalışarak, inşaat  projeleri kapsamında bulunan ve şu anda  onunu oluşturuyor. Tesisler 260.000
 sektörünün içindeyim. Evliyim. Bir  yapımını gerçekleştirdiğimiz 2880 odalı  metrekarelik alana yayılan 12 otel bloğu,
 oğlumuz var. 27 yıllık çalışma hayatımın  otel ve sosyal binalar projesinin ihalesine  6 kafe, sinema, bowling salonu, açık
 17 yılını bizzat Rusya’da çalışarak  davet edildik. İhaleyi kazandık ve 23  hava sahnesi, personel yatakhanesi,
 geçirdim. Rusya artık ikinci vatanım oldu  Kasım 2011’de sözleşme imzalayarak işe  yemekhaneleri ve mutfakları, beş adet
 diyebilirim. Son yedi yıldan bu yana da  başladık. açık hava yüzme havuzu, yaklaşık 15.000       Olimpiyat Köyü’nün
 Ant Yapı ailesi içinde bulunuyorum. metrekarelik rekreasyon göleti, çocuk                tamamlandığında alacağı
 Soçi Olimpiyat Projeleri hakkında genel  oyun sahaları, otoparklar, yürüme yolları,           görünüm
 Olimpiyat yapıların inşası büyük bir  bir bilgi alabilir miyiz? Bu proje içinde  bisiklet yolları, yaklaşık 5 km’lik asfalt
 meydan okuma, uluslararası arenada  Ant Yapı’nın projesinin kapsamı nedir? yol, 120.000 metrekarelik ağaçlandırma
 çok önemli bir mimari, şehircilik ve  ve yeşil alan, yaklaşık 50 km’lik saha içi
 inşa iddialaşması. Öncelikle bir Türk  Olimpiyat projesi spor tesislerinin  ısıtma, kanalizasyon, su, elektrik, telefon- İnşaat sahasından bir
 firmasının böyle bir projede yer almış  yanı sıra çok geniş bir alana yayılıyor:  internet vb. altyapı hatlarından oluşuyor.  görünüm
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14