Page 8 - EQ 54.Sayısı
P. 8

ANT YAPI         OLİMPİYAT ARENASINDA:            SOÇİ OLİMPİYAT KÖYÜ


                                                                                                                                 07                        İddialı bir proje Soçi Olimpiyat Köyü. Ant  olması gururunu bize yaşattığı için Ant    Karayolu, demiryolu ve deniz ulaşımı
                        Yapı ailesinin bu projeyi yürüten ekibinin  Yapı’ya çok teşekkür ederiz. Ant Yapı’nın   tesisleri, enerji tesisleri, altyapı tesisleri
                        yükü ağır, zamanla yarışıyorlar, inşaat  Soçi Olimpiyat Köyü projesine dahil       ve konaklama tesisleri… Olimpiyatlardan
                        bitiş tarihi olarak Eylül ayı öngörülüyor.  olması nasıl ve ne zaman oldu?        sonra da kullanılması amacıyla yepyeni
                        Ekibin yöneticisi Şevki Batum, projeyi en                         bir kış ve yaz tatili merkezi olarak                                          SAYININ YILDIZI
                        iyi açıklayabilecek kişi olmanın getirdiği  2014 Kış Olimpiyatları’nın Soçi’de      tasarlanmış. Bir bölümü Kafkaslar’ın
                        sorumlulukla, yoğun temposuna karşılık  yapılması kararı alındıktan bu yana        uzantısı olan Krasnopalyana dağ sporları
                        sorularımızı tüm detaylarıyla cevapladı.  yaklaşık yedi buçuk yıl geçti. Artık sayılı   bölgesi, diğer bölümü de Karadeniz
                                            günler kaldı olimpiyata. Rusya önce bu       kıyısında kapalı salon sporları bölgesinde
                                            çok önemli projeyi sadece yerel firmalar      olmak üzere birbirinden 50 km mesafede
                        Sayın Şevki Batum, sizi kısaca tanıyabilir  vasıtasıyla gerçekleştirmek istiyordu     iki büyük yerleşkeden oluşuyor. Yapımını
                        miyiz?                 ve yola böyle çıktı. Ama son üç yılda,       üstlendiğimiz otel kompleksi projesi de
                                            yabancı iş gücünün kullanılmasının         kapalı salon spor tesislerinin bulunduğu
                        Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat  zorunlu olduğu görüldü ve ağırlıklı olarak     Karadeniz kıyısındaki İmeritenskiy
                        Mühendisliği bölümünden 1986 yılında  Türk firmaları olmak üzere, yabancı        düzlüğü bölgesinde. Bizim projemiz
     ŞEVKİ BATUM              mezun olduğumdan bu yana, saha     şirketlerle de çalışmaya başladılar. Biz      en büyük otel projesi ve tüm olimpiyat
     Bölge Koordinatörü           mühendisliğinden başlayarak aşağı    de 2011 yılı Ağustos ayında olimpiyat       köylerinin yatak kapasitesinin yüzde
                        yukarı her kademede çalışarak, inşaat  projeleri kapsamında bulunan ve şu anda      onunu oluşturuyor. Tesisler 260.000
                        sektörünün içindeyim. Evliyim. Bir   yapımını gerçekleştirdiğimiz 2880 odalı      metrekarelik alana yayılan 12 otel bloğu,
                        oğlumuz var. 27 yıllık çalışma hayatımın  otel ve sosyal binalar projesinin ihalesine   6 kafe, sinema, bowling salonu, açık
                        17 yılını bizzat Rusya’da çalışarak   davet edildik. İhaleyi kazandık ve 23       hava sahnesi, personel yatakhanesi,
                        geçirdim. Rusya artık ikinci vatanım oldu  Kasım 2011’de sözleşme imzalayarak işe     yemekhaneleri ve mutfakları, beş adet
                        diyebilirim. Son yedi yıldan bu yana da  başladık.                    açık hava yüzme havuzu, yaklaşık 15.000                              Olimpiyat Köyü’nün
                        Ant Yapı ailesi içinde bulunuyorum.                            metrekarelik rekreasyon göleti, çocuk                               tamamlandığında alacağı
                                            Soçi Olimpiyat Projeleri hakkında genel      oyun sahaları, otoparklar, yürüme yolları,                             görünüm
                        Olimpiyat yapıların inşası büyük bir  bir bilgi alabilir miyiz? Bu proje içinde     bisiklet yolları, yaklaşık 5 km’lik asfalt
                        meydan okuma, uluslararası arenada   Ant Yapı’nın projesinin kapsamı nedir?       yol, 120.000 metrekarelik ağaçlandırma
                        çok önemli bir mimari, şehircilik ve                            ve yeşil alan, yaklaşık 50 km’lik saha içi
                        inşa iddialaşması. Öncelikle bir Türk  Olimpiyat projesi spor tesislerinin        ısıtma, kanalizasyon, su, elektrik, telefon-                            İnşaat sahasından bir
                        firmasının böyle bir projede yer almış  yanı sıra çok geniş bir alana yayılıyor:     internet vb. altyapı hatlarından oluşuyor.                             görünüm
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13