Page 11 - EQ 54.Sayısı
P. 11

SOLDAN SAĞA
 Proje sahasından genel görünüm

 Olimpiyat köyü içerisinde blokların yerleşimi

 Geniş blok yapısı

 Blokların inşaat alanından güncel görüntüsü
 08                                                               09


 Proje ne zaman tamamlanacak?  zamanki gibi daha çok spor yapıları  değişimlere uğramış. Yetkililerin  arzuladığımız seviyelere gelemiyoruz. Yine de küçük bile olsa bir
 oluyor. Bazı yapılar gerçekten ilginç.  tüm çabalarına karşılık bu tahribat  sporcu kafilemizin ülkemizi mümkün olabildiğince en iyi şekilde
 Eylül 2013 sonunda tamamlanıp, Ekim  Örneğin büyük buz pateni salonu dıştan  önlenemiyor. Ama bunun yanı sıra  temsil edeceğini sanıyorum.
 2013’te teslimi yapılacak. Şu an itibarı ile  istiridye kabuğu formunda. Ama burdaki  sadece bizim diktiğimiz ağaç ve bitki
 inşaat sahamızda idari, teknik personel  yapıların mimari tarihine büyük izler  sayısı 5000’den fazla. Umarım projeler  Olimpiyatlara seyirci olarak katılmak isteyenler için
 ve işçiler dahil 2800 kişi çalışıyor.  bırakacak yapılar olacağını sanmıyorum.  tamamlandıktan sonra bu tahribatin  tavsiyeleriniz neler? Turistik bir kent olarak Soçi için
 Yine de inşaat bakımından gerçekten  izleri kısa sürede silinir. düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
 Proje süreci nasıl gelişiyor? Rusya’da  etkileyici işler yapılıyor. Örneğin
 bürokratik ve lojistik zorluklar çekiyor  Karadeniz kıyısında Olimpiyat Köyü’nü  Olimpiyat Köyü binaları, olimpiyatların  Daha önce de söylediğim gibi Soçi çok özel bir doğa parçası.
 musunuz? ve dağ tesislerini birbirine bağlayan hızlı  ardından nasıl kullanılacak? Deniz ve dağ iç içe. Her şeyden önce bu doğa harikası bölgeyi
 tren projesi... Yaklaşık 50 km’lik yolun  görmek için bile olsa buralara uğramak lazım. Bu bölge şu              SAYININ YILDIZI
 Aslında Ant Yapı’nın imkânları açısından  neredeyse tamamı nehir yatağı içinden  Ant Yapı olarak bizim yaptığımız binalar  andaki aşırı tesis yetersizliğine rağmen Rus iç turizmi açısından
 bakınca bu proje çok zor bir proje  viyadüklerle geçiliyor. olimpiyatlar sürecinde otel olarak  çok önemli bir yer ve yaz aylarında gerçekten çok kalabalık.
 kapsamına girmemeli. Ancak, zaten  kullanılacak, ama olimpiyatlardan sonra  Kış aylarında da kayak yapmaya gelenler bir hayli kalabalık.
 yabancı iş gücü ihtiyacı olduğu için  Olimpiyat projesinin çevreyi nasıl  etap etap ihtiyaca bağlı olarak önceden  Olimpiyatlar sırasında da çok dolu olacağını sanıyorum. Bu  sonra da birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacak bir
 yabancı firmaların çağrıldığı bir ortamda  etkileyeceği hakkında biraz bilgi verebilir  düşünülmüş bir tadilat yapılarak konut  nedenle olimpiyatlar için buraya gelmek isteyenlerin erkenden  şehir olacak Soçi. Örneğin Formula-1 yarışları -ki halen bununla
 aşırı bürokratik prosedürler ve zorluklar  misiniz? olarak satışa çıkarılacak. Bu proje  rezervasyon yaptırmasında fayda var. Türkiye’den Soçi’ye ulaşım  ilgili inşa çalışmaları devam ediyor- dünya futbol şampiyonası,
 nedeniyle getirdiğimiz işçileri bazen  kapsamında tüm Soçi’de 80.000 yatak  çok kolay. İstanbul’dan tarifeli ve charter ucuşlar neredeyse  G8 zirvesi ve birçok önemli uluslararası seminer... Dolayısıyla
 uzun süreler inşaat sahasına alamadık, iş  İşte bu konuda çok iyi izlenimlerim  kapasiteli konut veya otel olmak üzere  haftanın her günü mevcut. Ayrıca Trabzon’dan da uçuşlar  önemli bir uluslararası merkez haline gelecek. Bu süreç içinde
 makinalarını sahaya sokamadık. Bölgenin  olduğunu söyleyemem. Soçi gerçekten  büyük bir turizm potansiyeli yaratılmak  var. Gemi ile de düzenli olarak İstanbul’dan ve Trabzon’dan  bizim de Ant Yapı olarak katkıda bulunmamız gerçekten önemli
 ulaşım imkânları çok kısıtlı olduğu için  çok özel bir klimatik yapıya sahip  isteniyor. Birçok proje benzer özelliklere  hareket ederek ulaşmak mümkün. Özellikle Trabzon’dan deniz  ve gurur verici.
 malzeme nakli ve temininde çok büyük  subtropikal bir bölge. Sahilin hemen  sahip. Bahsettiğim gibi bu olimpiyat  otobüsleriyle beş saatte Soçi’ye ulaşmak iyi bir tercih olabilir.
 zorluklar yaşadık. Ama İstanbul merkez  arkasında yalçın Kafkas Dağları başlıyor  projesinin ardında yatan asıl amaç,  Olimpiyatlardan sonra bu bölgenin güzel bir turistik belde  Ant Yapı’nın büyük çaptaki spor tesisleriyle ilgili yeni projeleri
 ofisimizin ve Moskova bölge ofisimizin  ve kapalı bir ekolojik bölge yaratıyor.  bölgenin hem dağ hem de deniz turizmi  olacağını sanıyorum. Şimdilik hizmet kalitesi çok düşük ve çok  var mı? 2020 Yaz Olimpiyatları’nın İstanbul’da olması olasılığı
 değerli lojistik desteğinin yanı sıra  Yeşil örtü 12 ay boyunca hiç kalkmıyor.  açısından modern bir turizm beldesi  pahalı. Ama olimpiyatlardan sonra bu durumun değişeceğini  sizce nedir? Olursa Ant Yapı olarak Soçi deneyiminizi buraya
 koşullar karşısında esnek olma becerisini  Ama bu tarz büyük dönüşüm projeleri  haline gelmesi. umuyorum. aktaracak mısınız? Halen bu konuda çalışmalarınız var mı?
 gösterebilen şantiye kadromuzun özverili  elbette ki çevreyi olumsuz yönde de
 çabalarıyla bu zorlukları büyük oranda  çok etkiliyor. Alınan tedbirler ne olursa  Türkiye’den olimpiyatlara dahil olacak  Soçi’de olimpiyatlar sonrasında ne gibi değişimler bekleniyor,  2020 yaz olimpiyatlarının İstanbul’da yapılması bizim de büyük
 aşmayı başardık. olsun doğaya zarar kaçınılmaz oluyor.  sporcularımız olacak mı?  halen hangi süreçler yaşanıyor? arzumuz. Ülkemizin dünya üstündeki konumu açısından bunu
 Örneğin sahildeki tesislerin oturduğu               çok önemsiyorum. Eger bu büyük proje gerçekleşir de hayata
 Projenin mimarları kimler? Yapıların  bölge, önceden bataklık bölgesiymiş.  Türkiye’de kış sporlarına ilgi gerçekten  Açıkçası halihazirda Soçi yaklaşık 100 km’lik bir güzergâh  geçirilebilirse, artık uluslararası arenada saygın bir yeri olan Ant
 mimari ve işlevsel açıdan örnek  Bazı kuşların göç yolları üstünde bir  çok az. Aslında ülkemizin coğrafi yapısı  boyunca büyük bir şantiye görünümünde. Her yerde bitirilmeye  Yapı camiası olarak elbette elimizden gelen maksimum katkıyı
 gösterilebilecek özellikleri hakkında biraz  dinlenme noktasıymış. Ya da kayak  kış sporları açısından çok elverişli  yönelik büyük bir faaliyet var. Yılbaşına kadar da azalarak da  yapmaya hazır olacağız. Soçi’de yaşadığımız tecrübelerin buna
 bilgi alabilir miyiz?  tesisleri yapılırken ister istemez birçok  bence. Son yıllarda tesisleşme yönünde  olsa sürecek görünüyor bu durum. Ama bittiğinde ortaya yolları,  çok büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum.
 ağaç kesilmek zorunda kalınmış, yollar  bir ilerleme var ama hâlâ ilgi çok az. Bu  spor tesisleri, konaklama tesisleri ve çevre düzenlemesi olarak
 Mimari açıdan ilginç olan yapılar her  yapılırken nehir yatağı çok büyük  yüzden de uluslararası yarışmalarda  modern bir bölge çıkmış olacak. Olimpiyatların dışında daha  Çok teşekkürler…
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16