Page 10 - EQ 54.Sayısı
P. 10

SOLDAN SAĞA
     Proje sahasından genel görünüm

     Olimpiyat köyü içerisinde blokların yerleşimi

     Geniş blok yapısı

     Blokların inşaat alanından güncel görüntüsü
 08                                                                                                                               09


     Proje ne zaman tamamlanacak?      zamanki gibi daha çok spor yapıları   değişimlere uğramış. Yetkililerin         arzuladığımız seviyelere gelemiyoruz. Yine de küçük bile olsa bir
                        oluyor. Bazı yapılar gerçekten ilginç.  tüm çabalarına karşılık bu tahribat        sporcu kafilemizin ülkemizi mümkün olabildiğince en iyi şekilde
     Eylül 2013 sonunda tamamlanıp, Ekim  Örneğin büyük buz pateni salonu dıştan  önlenemiyor. Ama bunun yanı sıra         temsil edeceğini sanıyorum.
     2013’te teslimi yapılacak. Şu an itibarı ile  istiridye kabuğu formunda. Ama burdaki  sadece bizim diktiğimiz ağaç ve bitki
     inşaat sahamızda idari, teknik personel  yapıların mimari tarihine büyük izler  sayısı 5000’den fazla. Umarım projeler     Olimpiyatlara seyirci olarak katılmak isteyenler için
     ve işçiler dahil 2800 kişi çalışıyor.  bırakacak yapılar olacağını sanmıyorum.  tamamlandıktan sonra bu tahribatin       tavsiyeleriniz neler? Turistik bir kent olarak Soçi için
                        Yine de inşaat bakımından gerçekten   izleri kısa sürede silinir.            düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
     Proje süreci nasıl gelişiyor? Rusya’da  etkileyici işler yapılıyor. Örneğin
     bürokratik ve lojistik zorluklar çekiyor  Karadeniz kıyısında Olimpiyat Köyü’nü  Olimpiyat Köyü binaları, olimpiyatların    Daha önce de söylediğim gibi Soçi çok özel bir doğa parçası.
     musunuz?                ve dağ tesislerini birbirine bağlayan hızlı  ardından nasıl kullanılacak?         Deniz ve dağ iç içe. Her şeyden önce bu doğa harikası bölgeyi
                        tren projesi... Yaklaşık 50 km’lik yolun                          görmek için bile olsa buralara uğramak lazım. Bu bölge şu                                SAYININ YILDIZI
     Aslında Ant Yapı’nın imkânları açısından  neredeyse tamamı nehir yatağı içinden  Ant Yapı olarak bizim yaptığımız binalar    andaki aşırı tesis yetersizliğine rağmen Rus iç turizmi açısından
     bakınca bu proje çok zor bir proje   viyadüklerle geçiliyor.         olimpiyatlar sürecinde otel olarak         çok önemli bir yer ve yaz aylarında gerçekten çok kalabalık.
     kapsamına girmemeli. Ancak, zaten                       kullanılacak, ama olimpiyatlardan sonra      Kış aylarında da kayak yapmaya gelenler bir hayli kalabalık.
     yabancı iş gücü ihtiyacı olduğu için  Olimpiyat projesinin çevreyi nasıl   etap etap ihtiyaca bağlı olarak önceden      Olimpiyatlar sırasında da çok dolu olacağını sanıyorum. Bu  sonra da birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacak bir
     yabancı firmaların çağrıldığı bir ortamda  etkileyeceği hakkında biraz bilgi verebilir  düşünülmüş bir tadilat yapılarak konut  nedenle olimpiyatlar için buraya gelmek isteyenlerin erkenden  şehir olacak Soçi. Örneğin Formula-1 yarışları -ki halen bununla
     aşırı bürokratik prosedürler ve zorluklar  misiniz?              olarak satışa çıkarılacak. Bu proje        rezervasyon yaptırmasında fayda var. Türkiye’den Soçi’ye ulaşım  ilgili inşa çalışmaları devam ediyor- dünya futbol şampiyonası,
     nedeniyle getirdiğimiz işçileri bazen                     kapsamında tüm Soçi’de 80.000 yatak        çok kolay. İstanbul’dan tarifeli ve charter ucuşlar neredeyse  G8 zirvesi ve birçok önemli uluslararası seminer... Dolayısıyla
     uzun süreler inşaat sahasına alamadık, iş  İşte bu konuda çok iyi izlenimlerim  kapasiteli konut veya otel olmak üzere     haftanın her günü mevcut. Ayrıca Trabzon’dan da uçuşlar  önemli bir uluslararası merkez haline gelecek. Bu süreç içinde
     makinalarını sahaya sokamadık. Bölgenin  olduğunu söyleyemem. Soçi gerçekten  büyük bir turizm potansiyeli yaratılmak      var. Gemi ile de düzenli olarak İstanbul’dan ve Trabzon’dan  bizim de Ant Yapı olarak katkıda bulunmamız gerçekten önemli
     ulaşım imkânları çok kısıtlı olduğu için  çok özel bir klimatik yapıya sahip  isteniyor. Birçok proje benzer özelliklere    hareket ederek ulaşmak mümkün. Özellikle Trabzon’dan deniz  ve gurur verici.
     malzeme nakli ve temininde çok büyük  subtropikal bir bölge. Sahilin hemen  sahip. Bahsettiğim gibi bu olimpiyat        otobüsleriyle beş saatte Soçi’ye ulaşmak iyi bir tercih olabilir.
     zorluklar yaşadık. Ama İstanbul merkez  arkasında yalçın Kafkas Dağları başlıyor  projesinin ardında yatan asıl amaç,      Olimpiyatlardan sonra bu bölgenin güzel bir turistik belde  Ant Yapı’nın büyük çaptaki spor tesisleriyle ilgili yeni projeleri
     ofisimizin ve Moskova bölge ofisimizin  ve kapalı bir ekolojik bölge yaratıyor.  bölgenin hem dağ hem de deniz turizmi     olacağını sanıyorum. Şimdilik hizmet kalitesi çok düşük ve çok  var mı? 2020 Yaz Olimpiyatları’nın İstanbul’da olması olasılığı
     değerli lojistik desteğinin yanı sıra  Yeşil örtü 12 ay boyunca hiç kalkmıyor.  açısından modern bir turizm beldesi       pahalı. Ama olimpiyatlardan sonra bu durumun değişeceğini  sizce nedir? Olursa Ant Yapı olarak Soçi deneyiminizi buraya
     koşullar karşısında esnek olma becerisini  Ama bu tarz büyük dönüşüm projeleri  haline gelmesi.                 umuyorum.                         aktaracak mısınız? Halen bu konuda çalışmalarınız var mı?
     gösterebilen şantiye kadromuzun özverili  elbette ki çevreyi olumsuz yönde de
     çabalarıyla bu zorlukları büyük oranda  çok etkiliyor. Alınan tedbirler ne olursa  Türkiye’den olimpiyatlara dahil olacak    Soçi’de olimpiyatlar sonrasında ne gibi değişimler bekleniyor,  2020 yaz olimpiyatlarının İstanbul’da yapılması bizim de büyük
     aşmayı başardık.            olsun doğaya zarar kaçınılmaz oluyor.  sporcularımız olacak mı?              halen hangi süreçler yaşanıyor?              arzumuz. Ülkemizin dünya üstündeki konumu açısından bunu
                        Örneğin sahildeki tesislerin oturduğu                                                         çok önemsiyorum. Eger bu büyük proje gerçekleşir de hayata
     Projenin mimarları kimler? Yapıların  bölge, önceden bataklık bölgesiymiş.  Türkiye’de kış sporlarına ilgi gerçekten      Açıkçası halihazirda Soçi yaklaşık 100 km’lik bir güzergâh  geçirilebilirse, artık uluslararası arenada saygın bir yeri olan Ant
     mimari ve işlevsel açıdan örnek    Bazı kuşların göç yolları üstünde bir  çok az. Aslında ülkemizin coğrafi yapısı      boyunca büyük bir şantiye görünümünde. Her yerde bitirilmeye  Yapı camiası olarak elbette elimizden gelen maksimum katkıyı
     gösterilebilecek özellikleri hakkında biraz  dinlenme noktasıymış. Ya da kayak  kış sporları açısından çok elverişli      yönelik büyük bir faaliyet var. Yılbaşına kadar da azalarak da  yapmaya hazır olacağız. Soçi’de yaşadığımız tecrübelerin buna
     bilgi alabilir miyiz?         tesisleri yapılırken ister istemez birçok  bence. Son yıllarda tesisleşme yönünde     olsa sürecek görünüyor bu durum. Ama bittiğinde ortaya yolları,  çok büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum.
                        ağaç kesilmek zorunda kalınmış, yollar  bir ilerleme var ama hâlâ ilgi çok az. Bu     spor tesisleri, konaklama tesisleri ve çevre düzenlemesi olarak
     Mimari açıdan ilginç olan yapılar her  yapılırken nehir yatağı çok büyük   yüzden de uluslararası yarışmalarda        modern bir bölge çıkmış olacak. Olimpiyatların dışında daha  Çok teşekkürler…
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15