Page 15 - EQ 52.Sayısı
P. 15

TÜRKİYE’NİN RUSYA’DAKİ GURURU:
 ANT YAPI

 Moskova’daki Avrupa’nın en yüksek binası Capital City Moscow Tower,
 dünyanın en ünlü mimarı Zaha Hadid’in tasarladığı rezidans Capitalhill ve
 yüksek teknik ve estetik kalitesiyle Türkiye’yi Rusya’da temsil eden

 onlarca üstün teknik ve estetik nitelikli farklı yapıya imza atmış
 Ant Yapı’nın son konut projesi MAYAK yakınlarda start aldı.     Bu özellik bize hızlı karar verme ve  En büyük zorluk bürokrasi. Aslında   Rusya’da yakın gelecek için
     uygulama imkânını sağlıyor.       artık Rusya Federasyonu devleti de   düşündüğünüz projeler var mı?
                         bunun farkında ve önlemler almaya
     Rusya’daki aile yapısı, çalışma tarzı,  çalışıyorlar. Mesela en son Soçi’de  Belirttiğim gibi Ant Yapı bir marka oldu.
     gelenekler yapılarınıza nasıl yansıyor?  yaşananlar oldukça ilginç... Bir ülke  Bu nedenle artık çok seçici davranıyoruz.
                         için en büyük prestij konusu olabilecek  Elbette önümüze gelen ve bize uyan her
     Rusya tabii ki farklı bir kültür. Sovyetler  olimpiyat organizasyonunda yaşananlar  teklifi değerlendireceğiz.
     Birliği zamanından kalma binalar hâlâ  çok düşündürücü. Bir yanda zamana
     çoğunlukta. Bu mimari çok eskidi. Yeni  karşı yarış, öte yanda işlerin önüne  Daha uzun vadeli bir perspektifte Rusya
     arayışlar varsa da bazı eski alışkanlıklar  bir sürü engel… Bunlar birbirine çok  ile Türkiye arasındaki işbirliğinizi nasıl
     sürüyor. Ya eski binaların dış yüzü aynı  tezat! Burada birçok zorluğun yanında  değerlendiriyorsunuz?
     kalıyor, içinde değişiklikler yapılıyor ya  avantajlar da var. Her şeyden önce
 12 Ant Yapı Moskova Merkez Personel  yaklaşık 270.000.000 dolar bedelli ve  da özellikle yeni imara açılan yerlerde  Rusların gözünde özellikle son yıllarda  Bence artık her iki ülke de birbirlerine  13
 2
 ve İdari İşler Müdürü Hayri Tokman,  273.000 m ’den oluşan bir kompleks.  daha modern mimari uygulanıyor.  çok ciddi olumlu bir Türkiye imajının  ne kadar lazım olduklarını anladılar.
 bizimle firmasının başarıları ardında  İçerisinde 14-17 ve 30’ar katlı konutlar ve  Burada genelde küçük bir aile yapısı  yükselmesi söz konusu. Tarihsel birtakım soğukluklar artık
 yatan ipuçlarını ve Rusya’daki iş ortamı  bunların dışında okul ve kreşten oluşan  var o nedenle büyük metrajlı evler çok  aşıldı diye düşünüyorum. Dünyada
 ve sosyal yaşam hakkında can alıcı  sosyal alanları barındırıyor. Proje 36 ay  tercih edilmiyor. En fazla 2+1 veya 1+1  yeni oluşumlar üzerine fikirler var ve
             2
 bilgileri paylaşıyor. içerisinde bitirilecek. gibi planlar, 70-80 m ’lik konutlar rağbet  Ant Yapı, özellikle Moskova  Türkiye ile Rusya’nın çoğu konuda
     görüyor. Zaten metrekare fiyatları                       paralel düşündüğünü görüyoruz. Farklı
 Rusya’da en çok ilgi gören Ant Yapı  Türkiye’yi yurtdışında parlak  yüksek olduğu için büyük konutlar  olmak üzere Rusya’da bir  düşünülen konularda bile her iki ülke
 projeleri hangileri?  başarılarla temsil ediyorsunuz. Bu  pahalı. İç dizaynda her türlü pratik ve  marka konumunda artık... birbirini kırmamaya özen gösteriyor.
  başarının arkasında yatan ilkeler neler?  dekoratif çözümler tercih ediliyor. Ofis  Zaten karşılıklı ekonomik ilşkiler ve
 Rusya’da, özellikle son 7-8 yıllık   ve iş merkezi gibi projelerde ise bizim    özellikle yapılan yatırımlar bunun    HABERLER
 dönemde teknik zorlukları yüksek, hız  Başarı öykümüzün ardında bazı  alıştığımız planlara yakın projeler  Mesela olimpiyat projelerinde Türklerin  göstergesi.
 ve kalite gerektiren; sloganımız “EQ’su  prensipler var elbette. Her şeyden önce  söz konusu. Rus toplumu alışverişe,  muhakkak olması gerektiği düşünüldü
 HABERLER
 HAYRİ TOKMAN yüksek binalar”ı gerçekten doğrulayan  geriye dönüldüğünde 20 yıla yakın bir  tatile ve eğlenceye oldukça düşkün bir  ve birçok Türk firması orada iş yapmaya  Bu arada unutulmaması gereken bir
 Ant Yapı Moskova Merkez  projeler üretiyoruz. Bu tür projeleri  mazimiz var Rusya’da. Doğru zamanda  toplum ve bunlar için zaman ve para  başladı. Yani bizi bir can simidi olarak  konu da şu: Artık ciddi sayıda Türk-Rus
 Personel ve İdari İşler Müdürü yapabilecek bir firma olarak güçlü bir  doğru yerde olmayı bildik ve sabrettik.  ayırmayı ihmal etmiyorlar. Tabii ki bu  görüyorlar. Rus firmalarının Türkiye’deki  evlilikleri oluştu ve bunun neticesinde
 imaj yarattık ve tercih edilen bir firma  En kötü kriz zamanlarında bile burayı  tercihler üretilen projelerin planlarını  özellikle bankacılık ve enerji alanındaki  ortak bir nesil yetişiyor. Ben bu olgunun
 olduk. Moskova’nın Manhattan’ı olarak  terk etmedik. Elbette şansın da yeri  ve kalitesini etkiliyor. Kısacası artık  yatırımları da, bize duyulan güven  ileride iki ülkenin ilişkilerini olumlu
 da bilinen Moscow City bölgesinde iki  vardır ancak şansın şans olduğunun  Rus toplumu dünyadaki gelişmeleri  ve sempatinin belirgin örnekleri. Öte  yönde geliştireceğine inanıyorum. Hem
 proje bitirildi, halen de iki proje devam  farkına varmak ve bunu değerlendirmek  yakından takip ediyor ve  yandan turizm olgusu da imaj açısından  ekonomik hem sosyal anlamda uzun
 ediyor. Bu projelerin ortak özellikleri,  de bir akıl işi... Bunların yanı sıra iş  tercihlerini bu yönde yapıyor.  çok önemli. Bizlere düşen bu olumlu  vadede güzel şeyler olacak. Ancak en
 teknik zorluk dereceleri yüksek, çokkatlı  disiplini, dürüstlük, sözüne bağlılık ve  Biz de bunları göz önünde  gelişmeleri zedeleyecek hareketlerden  önemli şey, karşılıklı güven kurumunu
 değişik mimarilere sahip, çok metrajlı  literatürü takip kriterlerini de ekleyerek  bulundurmak zorundayız. kaçınmak ve çıtayı yükseltmek. Şunu  zedelememek. Güvene dayalı bir temele
 işler olmaları. Capital City Moscow  bugünkü konumumuza ulaştık. En  unutmayalım ki bu ülke hâlâ daha çok  oturmuş her ilişkinin sağlıklı devam
 Tower, Avrupanın en yüksek binası  önemli özelliklerimizden biri de firma  Rusya’da çalışmanın  bakir bir fırsatlar ülkesidir.  edeceğine inanıyorum.
 unvanına sahip. Moskova içinde büyük  sahiplerinin bizzat işin içinde olmaları  zorlukları ve/veya
 metrajlı projelerden Kochnovsky ofis ve  belki de. Uzaktan kumanda yöntemini  kolaylıkları neler?  Rusya’da iş yapmak isteyen Türk  Rusya dışındaki ülkelerle geliştirdiğiniz
 rezidans projesi ve Chertanova rezidansı  hiç kullanmadı Ant Yapı.   yatırımcılara tavsiyeleriniz neler?  yeni projeler var mı?
 ile bazı villa projelerimiz medyada
 büyük ilgi uyandırdı. Artık rahatlıkla     Rusya’da, özellikle de Moskova’da   Bu konu Ant Yapı yönetim kurulunca
 söyleyebiliriz ki özellikle Moskova’da Ant   gayrimenkûl çok kıymetli. Bu piyasada  takip ediliyor tabii ki. Bildiğim
 Yapı bir marka konumuna erişti!         çok ciddi kazançlar var. Ama en önemli  kadarıyla Rusya’nın dışında Ukrayna
                         husus, yatırımları daha başında    ve Türkmenistan ile ilişkiler var. Ben
 Projenin Adı: Sosyal ve Ticari Altyapısı ile birlikte Karma Proje Rusya’daki son projelerinizden biri,  yapabilmek, yani topraktan girmek.  sadece şunu söyleyebilirim: En üstten
 İşveren: CJSC «MAYAK» MAYAK. Bu konuda bilgi alabilir miyiz?  Zaten biliyorsunuz gayrimenkûl uzun  en alta kadar kadrolarımız, bu ilişkileri
 İşin Süresi: 2013-2016             vadeli bir yatırım ve sabır istiyor. Burası  oluşturup geliştirecek yetenek ve
 İnşaat Alanı: 123.352 m 2 Moskova’nın yeni ve hızlı gelişen  bunun için biçilmiş kaftan ama daha işin  beceriye sahip. Zaten bugün gelinen
 Adres: Kudryavzeva Sokağı, No.10, Khimki, Moskova, Rusya Khimki bölgesindeki bu prestij projesi  başında yatırım yapmak kaydıyla… nokta, bunun somut bir göstergesi.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20