Page 14 - EQ 52.Sayısı
P. 14

TÜRKİYE’NİN     RUSYA’DAKİ GURURU:
     ANT YAPI

     Moskova’daki Avrupa’nın en yüksek binası Capital City Moscow Tower,
     dünyanın en ünlü mimarı Zaha Hadid’in tasarladığı rezidans Capitalhill ve
     yüksek teknik ve estetik kalitesiyle Türkiye’yi Rusya’da temsil eden

     onlarca üstün teknik ve estetik nitelikli farklı yapıya imza atmış
     Ant Yapı’nın son konut projesi MAYAK yakınlarda start aldı.                                                                      Bu özellik bize hızlı karar verme ve  En büyük zorluk bürokrasi. Aslında   Rusya’da yakın gelecek için
                                                                      uygulama imkânını sağlıyor.       artık Rusya Federasyonu devleti de   düşündüğünüz projeler var mı?
                                                                                          bunun farkında ve önlemler almaya
                                                                      Rusya’daki aile yapısı, çalışma tarzı,  çalışıyorlar. Mesela en son Soçi’de  Belirttiğim gibi Ant Yapı bir marka oldu.
                                                                      gelenekler yapılarınıza nasıl yansıyor?  yaşananlar oldukça ilginç... Bir ülke  Bu nedenle artık çok seçici davranıyoruz.
                                                                                          için en büyük prestij konusu olabilecek  Elbette önümüze gelen ve bize uyan her
                                                                      Rusya tabii ki farklı bir kültür. Sovyetler  olimpiyat organizasyonunda yaşananlar  teklifi değerlendireceğiz.
                                                                      Birliği zamanından kalma binalar hâlâ  çok düşündürücü. Bir yanda zamana
                                                                      çoğunlukta. Bu mimari çok eskidi. Yeni  karşı yarış, öte yanda işlerin önüne  Daha uzun vadeli bir perspektifte Rusya
                                                                      arayışlar varsa da bazı eski alışkanlıklar  bir sürü engel… Bunlar birbirine çok  ile Türkiye arasındaki işbirliğinizi nasıl
                                                                      sürüyor. Ya eski binaların dış yüzü aynı  tezat! Burada birçok zorluğun yanında  değerlendiriyorsunuz?
                                                                      kalıyor, içinde değişiklikler yapılıyor ya  avantajlar da var. Her şeyden önce
  12                      Ant Yapı Moskova Merkez Personel    yaklaşık 270.000.000 dolar bedelli ve       da özellikle yeni imara açılan yerlerde  Rusların gözünde özellikle son yıllarda  Bence artık her iki ülke de birbirlerine  13
                                                 2
                         ve İdari İşler Müdürü Hayri Tokman,  273.000 m ’den oluşan bir kompleks.        daha modern mimari uygulanıyor.     çok ciddi olumlu bir Türkiye imajının  ne kadar lazım olduklarını anladılar.
                         bizimle firmasının başarıları ardında  İçerisinde 14-17 ve 30’ar katlı konutlar ve    Burada genelde küçük bir aile yapısı  yükselmesi söz konusu.         Tarihsel birtakım soğukluklar artık
                         yatan ipuçlarını ve Rusya’daki iş ortamı  bunların dışında okul ve kreşten oluşan    var o nedenle büyük metrajlı evler çok                     aşıldı diye düşünüyorum. Dünyada
                         ve sosyal yaşam hakkında can alıcı   sosyal alanları barındırıyor. Proje 36 ay     tercih edilmiyor. En fazla 2+1 veya 1+1                     yeni oluşumlar üzerine fikirler var ve
                                                                               2
                         bilgileri paylaşıyor.         içerisinde bitirilecek.              gibi planlar, 70-80 m ’lik konutlar rağbet  Ant Yapı, özellikle Moskova    Türkiye ile Rusya’nın çoğu konuda
                                                                      görüyor. Zaten metrekare fiyatları                       paralel düşündüğünü görüyoruz. Farklı
                         Rusya’da en çok ilgi gören Ant Yapı  Türkiye’yi yurtdışında parlak           yüksek olduğu için büyük konutlar    olmak üzere Rusya’da bir        düşünülen konularda bile her iki ülke
                         projeleri hangileri?          başarılarla temsil ediyorsunuz. Bu         pahalı. İç dizaynda her türlü pratik ve  marka konumunda artık...       birbirini kırmamaya özen gösteriyor.
                                            başarının arkasında yatan ilkeler neler?      dekoratif çözümler tercih ediliyor. Ofis                    Zaten karşılıklı ekonomik ilşkiler ve
                         Rusya’da, özellikle son 7-8 yıllık                            ve iş merkezi gibi projelerde ise bizim                     özellikle yapılan yatırımlar bunun   HABERLER
                         dönemde teknik zorlukları yüksek, hız  Başarı öykümüzün ardında bazı           alıştığımız planlara yakın projeler   Mesela olimpiyat projelerinde Türklerin  göstergesi.
                         ve kalite gerektiren; sloganımız “EQ’su  prensipler var elbette. Her şeyden önce     söz konusu. Rus toplumu alışverişe,   muhakkak olması gerektiği düşünüldü
 HABERLER
     HAYRİ TOKMAN              yüksek binalar”ı gerçekten doğrulayan  geriye dönüldüğünde 20 yıla yakın bir       tatile ve eğlenceye oldukça düşkün bir  ve birçok Türk firması orada iş yapmaya  Bu arada unutulmaması gereken bir
     Ant Yapı Moskova Merkez         projeler üretiyoruz. Bu tür projeleri  mazimiz var Rusya’da. Doğru zamanda        toplum ve bunlar için zaman ve para   başladı. Yani bizi bir can simidi olarak  konu da şu: Artık ciddi sayıda Türk-Rus
     Personel ve İdari İşler Müdürü     yapabilecek bir firma olarak güçlü bir  doğru yerde olmayı bildik ve sabrettik.     ayırmayı ihmal etmiyorlar. Tabii ki bu  görüyorlar. Rus firmalarının Türkiye’deki  evlilikleri oluştu ve bunun neticesinde
                         imaj yarattık ve tercih edilen bir firma  En kötü kriz zamanlarında bile burayı     tercihler üretilen projelerin planlarını  özellikle bankacılık ve enerji alanındaki  ortak bir nesil yetişiyor. Ben bu olgunun
                         olduk. Moskova’nın Manhattan’ı olarak  terk etmedik. Elbette şansın da yeri       ve kalitesini etkiliyor. Kısacası artık  yatırımları da, bize duyulan güven  ileride iki ülkenin ilişkilerini olumlu
                         da bilinen Moscow City bölgesinde iki  vardır ancak şansın şans olduğunun          Rus toplumu dünyadaki gelişmeleri  ve sempatinin belirgin örnekleri. Öte  yönde geliştireceğine inanıyorum. Hem
                         proje bitirildi, halen de iki proje devam  farkına varmak ve bunu değerlendirmek        yakından takip ediyor ve     yandan turizm olgusu da imaj açısından  ekonomik hem sosyal anlamda uzun
                         ediyor. Bu projelerin ortak özellikleri,  de bir akıl işi... Bunların yanı sıra iş        tercihlerini bu yönde yapıyor.  çok önemli. Bizlere düşen bu olumlu  vadede güzel şeyler olacak. Ancak en
                         teknik zorluk dereceleri yüksek, çokkatlı  disiplini, dürüstlük, sözüne bağlılık ve        Biz de bunları göz önünde   gelişmeleri zedeleyecek hareketlerden  önemli şey, karşılıklı güven kurumunu
                         değişik mimarilere sahip, çok metrajlı  literatürü takip kriterlerini de ekleyerek        bulundurmak zorundayız.    kaçınmak ve çıtayı yükseltmek. Şunu   zedelememek. Güvene dayalı bir temele
                         işler olmaları. Capital City Moscow  bugünkü konumumuza ulaştık. En                               unutmayalım ki bu ülke hâlâ daha çok  oturmuş her ilişkinin sağlıklı devam
                         Tower, Avrupanın en yüksek binası   önemli özelliklerimizden biri de firma            Rusya’da çalışmanın      bakir bir fırsatlar ülkesidir.     edeceğine inanıyorum.
                         unvanına sahip. Moskova içinde büyük  sahiplerinin bizzat işin içinde olmaları           zorlukları ve/veya
                         metrajlı projelerden Kochnovsky ofis ve  belki de. Uzaktan kumanda yöntemini           kolaylıkları neler?      Rusya’da iş yapmak isteyen Türk     Rusya dışındaki ülkelerle geliştirdiğiniz
                         rezidans projesi ve Chertanova rezidansı  hiç kullanmadı Ant Yapı.                                yatırımcılara tavsiyeleriniz neler?   yeni projeler var mı?
                         ile bazı villa projelerimiz medyada
                         büyük ilgi uyandırdı. Artık rahatlıkla                                              Rusya’da, özellikle de Moskova’da    Bu konu Ant Yapı yönetim kurulunca
                         söyleyebiliriz ki özellikle Moskova’da Ant                                            gayrimenkûl çok kıymetli. Bu piyasada  takip ediliyor tabii ki. Bildiğim
                         Yapı bir marka konumuna erişti!                                                  çok ciddi kazançlar var. Ama en önemli  kadarıyla Rusya’nın dışında Ukrayna
                                                                                          husus, yatırımları daha başında     ve Türkmenistan ile ilişkiler var. Ben
     Projenin Adı: Sosyal ve Ticari Altyapısı ile birlikte Karma Proje Rusya’daki son projelerinizden biri,                                  yapabilmek, yani topraktan girmek.   sadece şunu söyleyebilirim: En üstten
     İşveren: CJSC «MAYAK»          MAYAK. Bu konuda bilgi alabilir miyiz?                                              Zaten biliyorsunuz gayrimenkûl uzun   en alta kadar kadrolarımız, bu ilişkileri
     İşin Süresi: 2013-2016                                                                          vadeli bir yatırım ve sabır istiyor. Burası  oluşturup geliştirecek yetenek ve
     İnşaat Alanı: 123.352 m 2        Moskova’nın yeni ve hızlı gelişen                                                 bunun için biçilmiş kaftan ama daha işin  beceriye sahip. Zaten bugün gelinen
     Adres: Kudryavzeva Sokağı, No.10, Khimki, Moskova, Rusya Khimki bölgesindeki bu prestij projesi                                     başında yatırım yapmak kaydıyla…    nokta, bunun somut bir göstergesi.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19