Page 7 - EQ 49.Sayısı
P. 7

Van'daki törene Baflbakan Erdo¤an'nın yanı sıra, bakanlar, milletvekilleri, hayırseverler ve bölge halk› katıldı.

                 Van depremi sonrasında       törene Baflbakan Erdo¤an'nın    Karaduman okulda e¤itim
                 düzenlenen “Van ‹çin Tek Yürek”  yanı sıra, bakanlar, milletvekilleri, görecek çocuklarla bol bol
                 kampanyasına katılan Ant Yapı,   hayırseverler katıldı. Van halkının sohbet etti.
                 söz verdi¤i 3 anaokulunu, 23    da büyük ilgi gösterdi¤i açılıflta,
                                                    Ünseli Ant Yapı Anaokulu, Erçek
                 Ekim'de Baflbakan Erdo¤an'ın    Ant Yapı olarak plaket almaktan
                                                    CPL Ant Yapı Anaokulu ve
                 da katıldı¤ı törenle teslim etti. mutluluk duyduk.
                                                    Kocatepe Ant Yapı Anaokulu
                 Van merkez, Ercifl ve Kocapınar
                                  Yaptırdı¤ımız 3 anaokulunu     isimlerini taflıyan anaokullarında
                 ilçelerinde inflaa edilen toplam
                                  ziyaret eden Ant Yapı Yönetim   e¤itim görecek miniklerimize
                 12 derslikli 3 anaokulunda
                                  Kurulu Üyesi Mehmet Okay ve    tüm e¤itim hayatları boyunca
                 minikler e¤itime baflladı. Van'daki
                                  Genel Müdürümüz Cengiz       baflarılar diliyoruz.                                                                  05
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12