Page 6 - EQ 49.Sayısı
P. 6

FOCUS                                    VAN’DAK‹ ANT YAPI                      E⁄‹T‹M BAfiLADI


                                    ANAOKULLARI


                                 Van depremi sonrasında düzenlenen “Van ‹çin Tek Yürek” kampanyasına katılan Ant
                                 Yapı, söz verdi¤i 3 anaokulunu, 23 Ekim'de Baflbakan Erdo¤an'ın da katıldı¤ı törenle
                                 teslim etti.

                                                                   04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11