Page 10 - EQ 49.Sayısı
P. 10

THE BOARD                               EN BÜYÜK MÜTEAHH‹TLER
                     ENR L‹STES‹
                               ARASINDAYIZ                               Dünyan›n En Büyük 225 Müteahhitlik Firmas› aras›nda bu yıl da yer alarak yine büyük
                               bir baflarıya imza attık. Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Ça¤layan’ın elinden baflar›
                               ve teflekkür plaketimizi Yönetim Kurulu Üyemiz Say›n Hasan Y›lmaz ald›.

                                                                   08
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15