Page 8 - EQ_81_web
P. 8

hizmetleri, hemşire ve hastabakıcı hiz-
      metleri, fizyoterapi ve diyetisyen hizmet-
      leri ile yatılı refakatçi desteği sağlayacak.
      Antwell sakinlerinin ambulans ihtiyacı da
      7/24 Acıbadem Mobil Sağlık ekipleri ta-
      rafından karşılanacak.

      Sağlık ünitesinin konumu hakkında de-
      taylı bilgi verebilir misiniz?
      Acıbadem Mobil, Antwell Life Care Re-
      sidence içerisinde bir anlamda revir,
      küçük bir klinik diyebileceğimiz bir ya-
      pıyla konumlanacak. Burayı bir sağlık
      üssü olarak değerlendirebilirsiniz. Mobil
      ekibimiz 7/24 bu üsten hizmet verecek.
      Burası hem revir hem de Acıbadem Mo-
      bil operasyon merkeziyle birleştirilmiş
      olacak. Kişiler sadece fiziki olarak değil,
      aynı zamanda telefonla veya birtakım
      online aplikasyonlarla sağlık profesyo-
      nellerine 7/24 ulaşabiliyor olacaklar. Öte
      yandan Antwell bir yaşam alanı. Sakinler,
      havuzdan fitness salonuna bir yaşam
      alanından beklenen her şeyden fayda-
      lanacaklar, orada yaşayacaklar. Ama bu
  6    aktiviteleri yaparken “ya tansiyonum fırlarsa, ateşim çıkarsa, midem  mize sunacağız. Örneğin bir kan tahlili yapılması gerekiyorsa bunun
      bulanırsa” diye endişelenmeyecekler; çünkü hemşiremizden, dokto- için hastaneye gidilmesi gerekmeyecek. Ekiplerimiz sabah kan tahlili
      rumuzdan hemen hizmet alabilecekler. Bu anlamda Acıbadem, hem  için gerekli tüm işlemleri yaparak bu süreci hızlandıracaklar. Kısacası
      görünür hem görünmeyen boyutta olacak. Sakinlerin sağlıklarını yan- sağlık hizmeti alınırken, yaşamı kolaylaştıracak ve işlemi hızlandıra-
      larında ama bir tık da arkalarında olarak takip edeceğiz. Yani ihtiyaç  cak her türlü desteği verebileceğiz.
      kadar, ihtiyaç duyulan şekilde hizmet vereceğiz.
                                  Acıbadem, Türkiye’de sağlık sektörünün lideri, dünyaya da bir Türk
      Acıbadem Sağlık Grubu tarafından verilen hizmetlerde Antwell Life  markası olarak açıldı. Acıbadem’in başarısının altında yatan en
      Care Residence sakinlerinin avantajı olacak mı?    önemli nedenlerden kısaca söz edebilir misiniz?
      Öncelikle şunu vurgulamalıyım ki, bu projeye herhangi bir kâr ama- Acıbadem Sağlık Grubu olarak, bugün Türkiye ile birlikte Makedonya,
      cıyla girmedik. Dolayısıyla rezidans sakinleri, standart ve acil sağlık  Bulgaristan ve Hollanda olmak üzere 4 ülkede, 21 hastane ve 16 tıp
      hizmetlerini aidatların içerisinde bir finansman modeli ile 7/24 alabili- merkezi ile hizmet veriyoruz. Ayrıca yurtdışında temsilcilik ofisi ola-
      yor olacaklar. Bunun dışında kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri kapsa- rak hizmet verdiğimiz 38 healthpoint ile 22 farklı ülke ve 34 şehirde
      mında özel olarak alınacak diyetisyen, fizyoterapist, özel hemşire ve  ülkemizi temsil ediyoruz. Bu başarının altında yatan en önemli ne-
      hastabakıcıdan uzman doktor muayenesine dek tüm sağlık hizmetle- denlerin başında, hizmetteki mükemmeliyet tutkumuz geliyor. Bir işi
      rini buraya yansıtıyor olacağız. Hastanelerimiz de bir anlamda üsleri- mükemmel yapmak isterseniz; öncelikle vizyoner ve yaratıcı olmak,
      miz olacağı için gerektiğinde hekimlerimizin görüşlerini de sakinleri- ayrıca işinizin her noktasını düşünmek, model geliştirmek, hızlı hare-


        "Antwell projesi, inşaat
        sektörüne de bir yenilik getirdi"


        Gelecekte Ant Yapı ile çözüm ortaklığı içinde başka pro-
        jeler düşünür müsünüz?
        Elbette, Ant Yapı ile bu türden ve ilklere imza atılacak
        farklı projelerde de yer almayı isteriz. Örneğin, Ant Ya-
        pı’nın Bodrum’da gerçekleşecek başka bir projesi var ki,
        bizi yine heyecanlandırıyor. Antwell Life Care Residen-
        ce’ın basın toplantısından sonra birçok inşaat şirketi ben-
        zer projeler yapmak için bize başvurdu. Bu da şunu gös-
        teriyor ki, Ant Yapı’nın geliştirdiği Antwell projesi, inşaat
        sektörüne de bir yenilik, bir heyecan getirdi. Türkiye’nin
        böyle özgün projelere ihtiyacı var.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13