Page 3 - EQ_81_web
P. 3

SEVGİ…      İçinde bulunduğumuz günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz konu ne- Ey gönül gülü seviyorsan dikenini de seveceksin,
      dir diye sorulsa her şeyin anahtarı “Sevgi’’dir deriz herhalde… Deryayı seviyorsan dalgalarını da seveceksin,
                                   Vuslatı seviyorsan firakını da seveceksin,
      Neyse ki Sevgililer Günü geldi de bu kavramı tekrar hatırlayacağız.  Sevgiliyi seviyorsan nazını da seveceksin,
      Bunca telaş, karmaşa, kaos ortamında biraz çevremize bakıp, sevdik- Hayatı seviyorsan ölümü de seveceksin.
      lerimizi hatırlayacağız, bir daha hiç unutmamak üzere inşallah…
                                   Diyerek ne güzel anlatmış sevgiyi Hz. Mevlana...      1
      Sevgi deyince bir çok şey akla geliyor tabii ki;     
      İnsan sevgisi, Doğa sevgisi, Vatan sevgisi, Millet sevgisi, Bayrak sev- Konuyu W. Shakespeare’in esprili yaklaşımı ile sonlandıralım isterseniz;
      gisi gibi  dünyevi olanlar yanında kutsal sevgiler; her sıkıştığımızda
      onlara sığındığımız Allah, Din, Kitap sevgileri de olmazsa olmazı… Yağmuru sevdiğini söylüyorsun; ama yağmur yağınca şemsiyeni açı-
                                   yorsun.
      Sevgi üzerine ne ilahiler, şarkılar, şiirler, sözler söylenmiş ve hâlâ da  Güneşi sevdiğini söylüyorsun; ama güneş açınca gölgeye kaçıyorsun.
      söyleniyor… Çünkü Sevgi olan yerde bereket vardır, mutluluk vardır,  Rüzgârı sevdiğini söylüyorsun; ama rüzgâr çıkınca pencereyi örtü-
      sevinç vardır… Şu bir gerçek ki bu dünyayı kin, nefret, düşmanlık değil  yorsun.
      sevgi kurtaracaktır…                  İşte bundan korkuyorum; çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun. SUNUŞ
                                   
      Kimyacı; kalbinden şefkat, saygı, özlem, sabır, pişmanlık, sürpriz ve  Tüm Ant Yapı dostlarının Sevgililer Günü’nü kutluyor, Sevgi dolu bir
      affedicilik elementlerini çıkarabilir ve bunları birleştirerek Sevgi adı  gün değil ömür boyu sevgi dolu günler dileklerimizi iletiyor…
      verilen tek bir atom haline dönüştürebilir, demiş H.Cibran…  
                                   Sağlıcakla ve Sevgi’yle kalın diyoruz… 
      Sevginin olduğu yerde hayat vardır. 
                                                       Mehmet Okay
      Diye özetlemiş büyük mücadele insanı M. Gandi.                       mokay@antyapi.com
   1   2   3   4   5   6   7   8