Page 8 - EQ_80_web
P. 8

6


      bir bina; burada yaşamış son rahibenin adı da “Marthe Agnès
      Nicole”.
      Hayatını inançlarına adamış bir karakterin isminin hatırlanması
      gerektiğini düşündüm.

      Nicole’un mutfağını nasıl tanımlıyorsunuz?
      Kendine has bir mutfağımız var. Artık ülke bazında mutfakları
      İtalyan, Fransız, Japon gibi etiketlemenin ötesine geçildi. Mo-
      dern insan bir şekilde tüm dünyayı tanıyor, etkileniyor. Ancak
      Nicole’de yemek yerken İstanbul’da olduğunuzu size unut-
      turmamalıyız; yerli ürünler en taze şekilde mevsiminde doğru
      işlenip önünüze gelmeli. Bir diğer yandan da kısıtlı bir menü
      var, yaklaşık 2 hatta 3 saate yayılan bir yolculuk diye bakmak
      gerekiyor; şefin kendisinin zaman içinde yolculuğu da olabilir
      bu, dünyada yaptığı yolculuklar da.

      Menüleriniz sıklıkla değişiyor. Bu sorumluluk size ait… Üste-
      lik yönetim, satın alma, hatta servis konularında da sorumlu-
      sunuz. Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
      Uyumadığım her saat çalışıyorum. Çalışmayı, üretmeyi çok se-
      viyorum. Üstelik tembellik yapacak zaman bulduğumda bu o
      kadar tatlı oluyor ve değer verdiğim insanlarla zaman geçire-
      bildiğim için o kadar şükrediyorum ki, daha çok çalışmak için
      motivasyon kendiliğinden geliyor. İç enerjim yenileniyor.
      Pazar günlerine özel olarak hazırladığınız Free Lance Sun-
      day menülerinizi Nicole’un yaramaz kızkardeşi olarak tarif
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13