Page 6 - EQ_80_web
P. 6

BİR TUTKU VE BAŞARI ÖYKÜSÜ

      AYLİN

      YAZICIOĞLU      Çok parlak bir akademik
      kariyeri, en az o kadar
      başarılı olacağı mutfak
      şefliği için bırakmayı göze
      alan ve Nicole Restaurant’ın
      şefi ve sahibi olan Aylin
      Yazıcıoğlu’nun mesleğine
      duyduğu tutku ve heyecan,
      son derece etkileyici!  4


      Mutfak alanından önce almış olduğunuz eğitim o kadar etkileyici  Aslında ani gibi gözükse de elbette bu kadar radikal bir karar kolay
      ve gurur verici ki, uzun bir liste olmasına rağmen teker teker yaz- alınmıyor. Ancak enine boyuna düşündüğümden de emin değilim.
      mak istiyorum: Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji  Biraz cahil cesareti vardı sanırım, biraz da biriken bir durumun sonu-
      Bölümü, Essex Üniversitesi Cinsel Kimlik Çalışmaları (Gender Stu- cuydu. “İçeride” bir yerlerde olgunlaşan bir süreçten bahsediyorum.
      dies) Yüksek Lisansı, Cambridge’de Toplumsal Tarih (Social His- Bir noktanın yine de altını çizmek isterim; mutfak okuluna giderek
      tory) Doktorası… Bunca parlak bir sosyal bilimci kariyerinde işin  geç yaşta mesleğe girmenin dezavantajını hafifletmek istediğimde
      sonuna yaklaşırken, doktora eğitiminizi üçüncü yılında bırakma ve  tutku dediğim şeyin heves mi yoksa gerçekten meslek olarak doğru
      mutfağa atılma kararınızı nasıl verdiniz?        seçim mi olduğuna karar vermem gerekiyordu. Kendimi denemek is-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11