Page 13 - EQ_80_web
P. 13

Ant Yapı’da İş Sağlığı Ve Güvenliği

      ANT YAPI OLARAK, bünyemizdeki tüm lokasyonlarda, şantiye,
      otel, merkez birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini
      dikkatle sürdürmekteyiz.
      İnsana verilen değerin iş performansını doğrudan etkilediğini
      biliyor ve bu doğrultuda sürekli gelişme amacıyla, iş sağlığı ve
      güvenliği çalışmalarını da sürekli geliştiriyoruz. Teknolojik
      gelişmelerle paralel imalat yöntemlerimizi değiştiriyor ve daha
      güvenli çalışma ortamları temin edilmesini amaçlıyoruz.
      Türkiye’de ve hizmet verdiğimiz diğer ülkelerde yasal mevzuata
      uyumun sağlanması amacıyla mevzuat değişikliklerini takip ederek
      iyileştirmeler yapıyoruz. Özellikle Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe
      giren 6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ulusal düzeyde iş
      sağlığı ve güvenliği politikasının eskiye nazaran son derece
      önemsenmeye başladığını görüyoruz. Ant Yapı olarak biz de bu
      süreçte değişimin her zaman ilerisinde olmayı, sektörde öncü ve
      örnek olmayı hedefledik.
       Denetleme ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla birimlerimizde
      yetki sınıfına uygun A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanı, işyeri
      hekimi ve sağlık personeli görevlendiriyoruz. Türkiye dışındaki
      lokasyonlarda, bulunulan ülkenin mevzuatına uygun
      görevlendirmeler yapıyoruz.
      Mesleki yetkinliğin yasal zorunluluk olması dışında imalat
      kalitemiz üzerindeki olumlu etkilerini görüyoruz. Bu nedenle
      Türkiye’de 2015 yılının Mayıs ayında yürürlüğe giren mesleki                            11
      yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamında, projelerimizde eğitim,
      sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesine olanak
      sağlıyoruz.
      Yasal mercilerin periyodik olarak işyerlerimizde yaptığı
      denetimlerle çalışma ortamlarının ve faaliyetlerin uygunluğu
      konusunda denetleniyoruz. Denetimlere her zaman olumlu
      yaklaşarak tespit edilen bulguları sistem iyileştirmesi adına etkin
      bir şekilde uyguluyoruz. Denetimler sırasında zorunlu olmayan ama
      tavsiye niteliğinde olan istekleri de gündeme alarak                                 HABERLER
      gerçekleştiriyoruz.
      Sağlık ve güvenliğin projelerimiz dışında da bir yaşam biçimi
      olması için gayret sarf ediyoruz. İş güvenliği bilincinin gelişmesinde
      attığımız her adımın olumlu sonuçlarını projelerimizde ve sektörde
      olumlu bildirimlerle görebilmek bize mutluluk veriyor.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18