Page 11 - EQ_80_web
P. 11

Krallık) olarak adlandırmaya karar verdik. UK
                                           ibaresini, kendimizi grubun diğer kısımlarından
                                           basitçe ayırmak üzere kullandık.

                                           Evet, bu yalın kurumsal markanın,
                                           gidebileceğiniz diğer tüm ülkelerde de
                                           geçerli olabileceğini öngörebiliriz. Peki
                                           Birleşik Krallık’ta gelecekte yapmayı
                                           düşündüğünüz projeler hangileri?

                                           James Emmett: Şimdilik iki yeni projemiz var.
                                           Harcourt ve Apex House. Belgravia Gate’i de
                                           bitirmek üzereyiz. Çok fazla şeyi çok acele
                                           yapmaya çalışmamamız, önemli. Üstünde
                                           tartıştığımız projeler hakkında seçiciyiz de…
                                           Açılan tüm ihaleleri değil, yalnızca geliştirici
                                           ekip içindeki anahtar bir tarafla ilişki
                                           kurabildiğimiz kişilerle çalışacağımız ve geçmiş
                                           tecrübelerimizden bazı değerleri
                                           katabileceklerimizi kabul ediyoruz. Şimdilik bir
                                           başka projeye başlama hazırlığı içinde değiliz,
                                           ama ekibimiz eldekileri teslim etmek ve
                                           muhtemel projelerin bizim için doğru fırsatlar
                                           olmasını sağlamak üzere yoğun bir biçimde
                                           çalışıyor. Birleşik Krallık’ta karşılaştığımız
                                           sürprizlerden biri ihale döneminin başından
                                           sonuna ne kadar uzun sürdüğü ve şantiyede,
                                           mesela Türkiye ya da Rusya’da olduğundan daha
      yerleştiremiyoruz. Binanın iç mimarisi de özel              uzun sürede işe başlanabileceği oldu.  9
      olarak tasarlandığından bu kriterleri sağlamak
      amaçlı yüksek kaliteli mermer ve ahşap                  Son olarak Cengizhan Bey, burada
      işlerimiz mevcut.                             olduğunuz iki yıl içinde Birleşik Krallık’taki
      Şantiyede çalıştığımız kısa süre içinde yıkım              en büyük başarınız hangisiydi?
      işlerinin çoğu tamamlandı; iskele kuruldu ve
      bodrumda hafriyat başladı. İşe çok güçlü bir               Cengiz Karaduman: Her gün farklı bir meydan
      şekilde başladık ve genel yaklaşımımızla                 okumayla karşı karşıyayız. Belgravia Gate,
      işverenin ekibini etkiledik. Tüm Ant Yapı ailesi             birçok kişinin mümkün olmadığını düşündüğü
      bununla gurur duyabilir.                         bir zaman içinde inşa edildi. Türklerin  HABERLER
                                           yöntemleri ve teslim etme hızı insanları biraz
      Ahmet Bey, sizin üzerinde çalıştığınız                  şaşırttı sanki. Bu esnada küçük bir projeyi daha
      projeden söz eder misiniz?                        tamamladık ve ilk "iş bitirme" belgemizi aldık.
                                           Ayrıca Birleşik Krallık ticari kurumları
      Ahmet Okay: Apex House etkileyici bir proje.               tarafından tanındık ve çok önemli olan
      Müşterimiz Grainger Plc, Birleşik Krallık’taki en             Considerate Constructors (İtibarlı Yükleniciler)
      eski gayrimenkul şirketlerinden biri ve onların  inşa edilecek 4 sıra ev ve her binanın zemin  kuruluşu tarafından ilk liyakat belgemiz verildi.
      ülkedeki tecrübemizin az olmasına karşın bizi  katında küçük birer dükkân bulunuyor.  En gurur duyduğumuz an ise; herhalde Ant
      tercih etmiş olmaları bizim için büyük bir  Grainger için 23 katlı bir bina, inşa ettikleri en  Yapı ailesine katılmak üzere ekibimizi
      başarı. Bu yılın başında geliştirme yöneticilerini  yüksek yapı olacak, ama biliyoruz ki Ant Yapı  kurduğumuz andı.
      İstanbul’a davet ettik. Burada yalnızca inşaat  için bu hiç de çok yüksek değil.
      alanındaki uzmanlığımızı değil, Anthill ve
      Antasya’da kendi gayrimenkullerimizle nasıl  Mr. James, iş ortamı nasıl? Birleşik
      ilgilenip nasıl yönettiğimizi de görme fırsatı  Krallık’taki yeni projeleriniz hakkında bilgi
      buldular. Grainger gayrimenkulleri yap-kirala- verebilir misiniz?
      devret pazarı için inşa ediyor ve elinde tutuyor.
      Biz de onlara yalnızca inşa edebildiğimizi değil,  James Emmett: Önce en onemli hedefimizden
      ayrıca uzun vadede bu gayrimenkullere bakıp  bahsetmek isterim. Bizim için başından beri
      gözetmenin ne demek olduğunu bildiğimizi  İngiltere ayağımız Ant Yapı grubunun güçlü bir  İNGİLTERE MERKEZ OFİS:
      göstermiş olduk.           parçası olması açısından çok önemliydi. Firmayı  Ant Yapı (UK) Limited
                                            173-176 Sloane Street, 3rd Floor,
      İnşa ettiğimiz, yani Aralık ayının ilk haftası  tanıtmanın çeşitli yolları üzerine konuştuk ve  London SW1X 9QG
      itibariyle şantiyesine başladığımız proje, biri 23  sonunda önemli olanın bizim kendi kimliğimiz  TEL: +44 (0) 7391 407 102
                                            FAX: +44 (0) 203 402 47 78
      kat, ikincisi 7 kat yükseklikteki iki binada  olduğuna karar verdik. Dolayısıyla kendimizi  E-MAIL: info@antyapi.co.uk
      toplam 163 konuttan oluşuyor. Arsada ayrıca  basitçe “Ant Yapı UK” (United Kingdom-Birleşik  www.antyapi.co.uk
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16