Page 10 - EQ_80_web
P. 10

ANT YAPI’DAN HABERLER
          Yeni yıla yaklaşırken Ant Yapı projeleri tamamlanıyor. Yurtiçinde ve dışında yeni projeler start alıyor.
                        Otellerimizde yeni yıl hazırlıkları yapılıyor.
      Ant Yapı İngiltere          altında çalışıyoruz. Kastettiğim, işverenin  Bu işveren firma Londra’daki yatırımları
      Merkez Ofis ile Projeler       yönetim ekibi ile tasarım ekibi arasındaki  için yabancı bir şirketi nasıl kabul etti?
      Üzerine…               ilişkiler; ama bu zorlayıcı iletişime rağmen tüm
                         sorun ve görüş ayrılıklarının üstesinden gelerek  Yiğit Tokman: Müşterimizi kısa zamanda iyice
      LONDRA MERKEZLİ ANT YAPI UK’in Yönetici  işimizi tamamlıyoruz.      tanıyarak Londra’da yapabileceğimiz işleri ve
      Ortağı Cengizhan Karaduman, Genel Müdürü  Bunun bir kısmı yerel işgücü ve taşeronlar ile  ayrıca Türkiye ve Rusya’daki itibar ve
      James Emmett, İş Geliştirme ve Mühendislik  çalışma saatleri konusundaki kısıtlamalar. Tabii  becerilerimizi anlatmayı başardık. Kadir Bey
      Sorumluları Yiğit Tokman ve Ahmet Okay ile  ki şantiyede mümkün olan her saatte çalışmayı  (Kadir Tokman) onları, neler yapabileceğimizi
      şirketin Birleşik Krallık'taki ilk iki yılı üzerine  isteriz, ama Londra’da çalışma saatleri  görmeleri için Moskova’ya davet etti. Sanırım
      sohbet ettik.            konusunda bazı sınırlamalar bulunuyor. Son  bizim tüm işlerimizde etkileyici olan şey,
                                           diğerlerine sağlayabileceğimiz her şeyi
                                           kanıtlarıyla gösterme becerimiz.

                                           Bize projeden bahseder misiniz?

                                           Yiğit Tokman: Bu prestijli projenin ana
  8                                         müteahhitlik işlerini Ant Yapı UK olarak
                                           üstlenmiş durumdayız. Projeye yaklaşık üç ay
                                           önce ağustos ayında başlandı. Önümüzdeki iki
                                           buçuk yıl içinde teslim etmeyi planlıyoruz.
                                           Projemiz toplamda 11.000 metrekare olup, 25
                                           daire ve bir tıp merkezinden oluşmakta.
                                           Londra’nin en değerli lokasyonlarından bir
                                           tanesi olan Cavendish Square ve Oxford
                                           Street’in hemen bir üst paralelinde yer alıyor.
                                           1800’lü yılların sonunda inşa edilmiş bu eski
                                           yapı, geçmişte ofis binası olarak kullanılıyordu
                                           ve bu yapının yeni kullanımı açısından hesaba
       Ahmet Okay, Cengizhan Karaduman, Yiğit Tokman, James Emmett
                                           katılması gereken birçok faktör ve uygulanması
                                           gereken kurallar mevcuttu. Var olan yapıyı
      Merhaba Cengiz Bey, Ant Yapı UK’in  temel fark ise yaptığımız işin kalitesi;  açığa çıkarmamız ve incelememiz, getirdiğimiz
      Londra’daki ilk iki yılını nasıl   projelerimizin tümü yeterli performans  çözümlerden de emin olmamız gerekiyor.
      değerlendiriyorsunuz?        seviyesine erişiyorsa da Londra’daki bu seviye,  İşverenimiz binayı tamamen mesken
                         çok yüksek kaliteli ve çok pahalı malzemelerle  konseptine çeviriyor. Rezidanslar 2 odalı, 3
      Cengizhan Karaduman: Merhaba, bildiğiniz gibi  gerçekleştirilen çok istisnai bir durum.  odalı ve 4 odalı dairelerden oluşmakta.
      Ant Yapı, ilk olarak Belgravia Gate projesi için             Projemiz aslında çok büyük çaplı bir
      davet edildi. Londra’nın en seçkin  Merhaba Yiğit Bey, bize Londra’daki diğer  renovasyon ve yeni inşai işlerden oluşuyor. Bu
      semtlerinden birinde son derece zorlayıcı  projeler hakkında bilgi verebilir misiniz? renovasyon işleri Westminister belediyesi
      ancak bir o kadar prestiji yüksek bu projede               tarafından tarihi koruma altında bulunan
      yüksek kaliteli daireleri tamamlamak üzereyiz.  Yiğit Tokman: Merhaba, tabii ki. Londra’nın  binalarda bazı kriterler doğrultusunda
                         merkezinde 25 daireden oluşan ve içinde bir  yapılmakta. Ayrıca ileri mühendislik işleri
      Merhaba Mr. James, peki bu özel proje,  tıp (medikal) merkezini kapsayan yeni bir  gerektiren, mevcut bir binanın temelinin altına
      şirketin daha önce inşa etmiş olduğu diğer  proje üzerindeki görüşmeleri tamamlayıp  yeni bir bodrum katı oluşturuyoruz. Bunu
      konut projelerinden hangi açılardan daha  fiyatlandırdık. İşveren ile 2016 yılında tanıştık  yapabilmek için de Londra’da uygulanan
      farklı?               ve o zamandan beri firma ile tasarım ekibinin  underpin metodunu uyguluyoruz. Binanın
                         tam olarak ne istediğini anlamak ve  cephesi tarihi olarak koruma altında ve orijinal
      James Emmett: Bu projeyi bizim için eşsiz kılan  verdiğimiz fiyatın onlara istedikleri kalite ile  yapıya uyacak şekilde dikkatle yenilenmesi
      üç ana etmen var: İlk olarak, İngiltere  malzemeyi, hem de karşılayabilecekleri  gerekiyor. Buna mevcut pencereler de dahil.
      pazarında yeniyiz ve şirketi sıfırdan başlayarak  fiyatta sağlamasını temin etmek için büyük  Öyle ki yeni yapılacak yerlere bile, yalnızca
      kurduk. İkincisi, farklı şartlar ve sorumluluklar  bir çaba ve uzun saatler harcadık.  orijinal olana uyması için çift cam
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15